YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hisselere devir kararı
Doğan Şirketler Grubu, Petrol Ofisi'nin yüzde 54'lik hissesini OMW'ye devrini kararlaştırdı.
Hisselere devir kararı
23 Ekim 2010 / 09:38 Güncelleme: 23 Ekim 2010 / 09:44

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, şirketin Petrol Ofisi A.Ş sermayesinde sahip olduğu beheri 1 lira nominal değerli 312 milyon 665 bin 848 adet (yüzde 54,14) A Grubu nama/hamiline paylar ile yüzde 0,03'ünü temsil eden payların; 1 milyar avro bedel üzerinden OMV Aktiengesellschaft'a (OMV) devri işlemlerine başlanılmasına karar verildiğini bildirdi.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal duran varlık satışına ilişkin yapılan açıklamada, karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantısında ve mutabık kalınan esaslar dahilinde; gerekli yasal izinlerin alınması; belirlenen koşulların (kapanış koşulları) sağlanması, hisse devri için gerekli her türlü koşulun sağlandığı hususunda 'alıcı' ve 'satıcı' tarafların müştereken mutabık kalması ile Petrol Ofisi A.Ş'de tüm pay sahiplerine en az 489.200.000 USD tutarında kar dağıtımı yapılması şartlarıyla şirketimizin Petrol Ofisi A.Ş sermayesinde sahip olduğu ve Petrol Ofisi A.Ş sermayesinin yüzde 54,17'sine karşılık gelen, beheri 1,-TL nominal değerli 312.665.848 adet (yüzde 54,14) A Grubu Nama/Hamiline paylar ile birlikte Petrol Ofisi A.Ş sermayesinin yüzde 0,03'ünü temsil eden ve aşağıda belirtilen nitelikteki payların; taraflar arasında mutabık kalınan 1 milyar avro bedel üzerinden OMV Aktiengesellschaft'a (OMV) devri işlemlerine başlanılmasına karar vermiştir.

Hisse devir bedeli 'kapanış koşulları'nın sağlanmasını takiben nakden ve peşin olarak ödenecektir. Söz konusu bedelin yarısı avro, yarısı ABD Doları cinsinden tahsil edilecektir. ABD Doları cinsinden tahsil edilecek kısım için kur EUR/USD=1,39 TL olarak sabitlenmiştir.''

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş ve OMV'nin, Petrol Ofisi A.Ş'de mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda 'kapanış'tan önce olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapılması ve söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde, diğer hususların yanında, tüm pay sahiplerine en az 489.200.000,-USD tutarında kar dağıtımı yapılması hususunun da yer alması üzerinde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şirketimizin;

-ERK Petrol Yatırımları A.Ş'de sahip olduğu ve ERK Petrol Yatırımları A.Ş sermayesinin yüzde 0,01'ini temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 2.000 adet,

-PO Gaz İletim A.Ş'de sahip olduğu ve PO Gaz İletim A.Ş sermayesinin yüzde 0,05'ini temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 2.000 adet,

-PO Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş'de sahip olduğu ve PO Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş. sermayesinin yüzde 0,02'sini temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 1.778 adet hisse senedinin de kayıtlı değerleri üzerinden ve kapanış koşullarının sağlanmasını takiben nakden ve peşin olarak OMV'ye devrine karar verilmiş olup; bu değerler de üzerinde mutabık kalınan 1 milyar avro değerin içerisinde yer almaktadır.

Devre konu ve Petrol Ofisi A.Ş'nin sermayesinin yüzde 54,17'sini temsil eden hisseler içerisinde bulunan ve ayrıca Petrol Ofisi A.Ş'nin sermayesinin yüzde 0,03'ünü temsil eden paylar, halen tasarrufu kısıtlı olup; kısıtlılık halinin kalkması durumunda, bu hisseler de OMV'ye devredilecektir.''

Açıklamada, hisse devir tarihinde (kapanışta) ayrıca kamuya açıklama yapılacağı da bildirildi.
AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler