YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Haziran 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı
Haziran 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı
Haziran 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı
15 Eylül 2008 / 11:40 Güncelleme: 15 Eylül 2008 / 00:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranı hareketli  ortalamasının Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde yüzde 9 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 8.8 düzeyindeydi.
  
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını 2005 yılı Ocak ayından itibaren hareketli üçer aylık  dönemler esas alınarak her ay açıklıyor.
  
TÜİK verilerine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı, Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde  yüzde 11.7 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 11.5 olmuştu.


Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 58 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 519 bin kişi arttı.


Söz konusu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 27,6'sı tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 46,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payı 0,8 puan azaldı, buna karşılık sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmetler sektörünün payı yüzde 0,5 arttı, inşaat sektörünün payı ise değişmedi.


İŞSİZLİK KIRSAL KESİMDE AZALDI


Türkiye genelinde işsiz sayısı, haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 96 bin kişi artarak 2 milyon 237 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 9 olarak gerçekleşti.


Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5, kırsal yerlerde ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 5,2 oldu.


GENÇLERİN YÜZDE 17,6'SI İŞSİZ


Haziran 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,6 olarak hesaplandı. Bu oran 2007 yılının aynı döneminde yüzde 18,4 idi.


Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.


Bu dönemdeki işsizlerin 70,2'sini erkek nüfus oluşturdu. Anket sonuçlarına göre, işsizlerin profili şöyle:


-İşsizlerin yüzde 56,4'ü lise altı eğitimli.


-Yüzde 27,5'i bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.


-İşsizler sıklıkla (yüzde 30,3) ''eş-dost'' vasıtasıyla iş arıyor.


-Yüzde 82,8'i (1 milyon 852 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.


-Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 52'si ''hizmetler'', yüzde 22,8'i ''sanayi'', yüzde 17,4'ü ''inşaat'', yüzde 7,8'i ise ''tarım'' sektöründe görev almış.


İSTİHDAMIN YAPISI


Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin de yüzde 72,6'sını erkek nüfus meydana getirdi. İstihdam edilenlerin yüzde 60,8'ini lise altı eğitimliler oluşturdu. İstihdam yapısına ilişkin diğer bazı veriler şöyle:


-Yüzde 58,2'si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26,4'ü kendi hesabına ve işveren, yüzde 15,4'ü ücretsiz aile işçisi.


-Yüzde 61,7'si ''1-9 kişi arası'' çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor.


-Yüzde 3,2'sinin ek bir işi var.


-Yüzde 4,3'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.


-Ücretli çalışanların yüzde 86,5'i sürekli bir işte çalışıyor.


KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 46,3


TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, haziran 2008 döneminde, 2007 yılının aynı dönemine göre 2,3 puanlık azalışla yüzde 46,3 olarak gerçekleşti.


Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 88,1'den yüzde 87,9'a yükseldi, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 32,8'den yüzde 30,4'e geriledi.


İŞ GÜCÜNE KATILIM


Haziran 2008 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti.


Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,7, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 27,1 oldu. Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 46,6, kırsal yerlerde ise 0,1 puanlık artışla yüzde 55,2 olarak hesaplandı.


Toplam iş gücünün yüzde 17,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 47,9, yüksek öğretim mezunlarının katılım oranı yüzde 78,7 oldu.


Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 72, kadınların yüzde 23,4 olarak belirlendi.


Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 75 iken kadınlarda yüzde 34 oldu.


Yüksek öğretim mezunlarında ise erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 84,2, kadınlarda yüzde 70,4 olarak ölçüldü.


Haziran 2008 döneminde iş gücü dışında olanların yüzde 39,4'ü daha önce bir işte çalıştı.


Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (9 milyon 903 bin kişi) yüzde 29,8'i emeklilik, yüzde 7,4'ü mevsim gereği, yüzde 17,6'sı sağlık nedeniyle, yüzde 10,9'u evlilik, yüzde 5,8'i işten çıkartılma/iş yerinin kapanması, yüzde 5,5'i işinden memnun olmama ve yüzde 23'ü diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.


İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ


Haziran 2008 döneminde 1 milyon 590 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7 oldu.


İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,9'u, 25-34 yaş grubunda yer aldı.


Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 17,7'si sanayi, yüzde 39,3'ü hizmetler, yüzde 22,5'i inşaat sektöründe, yüzde 20,5'i ise tarım sektöründe işbaşı yaptı.


Mevcut işsizlerin yüzde 14,4'ünü (322 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.


GAZETEPORT 

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler