YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hazine Müsteşarlığı'na uzman...
Hazine Müsteşarlığı'na uzman...
26 Mayıs 2011 13:40
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, sınavla uzman personel alacak.

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile merkezi finans ve ihale birimi personel yönetmeliği hükümleri uyarınca, finans yönetici ve ihale yöneticisi pozisyonları için seçme sınavı yapılacak.

Sınava 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan ve sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışanlar katılabilecek.

Adaylarda en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik ile istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları şarta aranacak.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor.

BAŞVURUSU UYGUN BULUNAN ADAYLAR, TEK AŞAMALI OLARAK YAPILACAK SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK

Başvurusu uygun bulunan adaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda, adayların birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecek. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilecek.

 Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan ile ortalama en az yetmiş puan alma şartı aranacak.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR

Başvurular, birimin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek iş talep formu ve istenen belgelerle birlikte en geç 3 Haziran 2011 tarihinde mesai saati sonuna kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığına yapılacak.

Seçme sınavına çağrılacak adayların mülakat tarihleri birimin internet adresinde yayımlanacak.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SINAVLA DENETÇİ VE UZMAN ALACAK

Bu arada Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, sınavla bir denetçi ve 17 uzman alacak.

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre ''Kamudan atama'' şeklinde kurumun merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere ziraat, su ürünleri, gıda, Kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalurji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında ve hukuk, veterinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasından bir denetçi alınacak.

Adaylarda İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Biligisi Seviye Tespit Sınavında B düzeyinde 80 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları şartı aranacak.

Ayrıca kamuda en az 3 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmakta denetçi adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor.

17 UZMAN ALINACAK

Öte yandan kurum yazılı seçme sınav ile toplam toplam 17 uzman alacak.

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (1), (2) ve (4) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan (kamudan alım), kurumun merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, ekonometri ve ziraat mühendisliği  mesleklerinden 4 uzman alınacak.

AÇIKTAN ATAMA

Kurum, il koordinatörlüklerine açıktan atama şeklinde Erzurum, Kars, Tokat, Van ve Yozgat İl Koordinatörlerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, ekonometri, inşaat mühendisliği, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım mesleklerinden 8 uzman alacak.

ŞARTLI AÇIKTAN ATAMA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ayrıca, il koordinatörlüklerine açıktan atama şeklinde Erzurum, Kars, Ordu, Van ve Yozgat iı Koordinatörlüklerinde görevlendirilmez üzere, lisans düzeyde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından işletme, iktisat, Kamu ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, ekonometri, biyoloji, kimya, kimya mühendisliği mesleklerinden 5 uzman istihdam edecek.

BAŞVURULAR 27 HAZİRAN'A KADAR YAPILACAK

Denetçi ve uzman alımları için başvurular 22 Haziran 2011 tarihinde başlayacak ve 27 Haziran 2011 tarihinde sona erecek. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Adaylar, 20 Haziran 2011 tarihinden itibaren kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edecekleri aday bilgi formunu doldurup, web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebilecek.

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler