YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Doğan Grubu'ndan flaş açıklama
Doğan Grubu'ndan flaş açıklama
13 Ekim 2009 07:20
Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili kararını farklı yorumlayan Doğan Grubu, tartışmalara açıklık getirdi.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma karırını bugüne kadar farklı bir biçimde yansıtan Doğan Grubu az önce yaptığı açıklama ile yürütmeyi durdurma karırının olumlu veya olumsuz hiçbir önemli olmadığını kamuoyuna duyurdu.

İşte Doğan’ın açıklaması:

“Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'den, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait "Vergi İnceleme Raporları" ile ilgili olarak; vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizi tutarı için birlikte toplam 4.823.825.987,33,-TL tutarındaki teminatın gösterilmesinin ilgili Vergi Daireleri tarafından talep edildiği daha önce 25.09.2009 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

09.10.2009 tarihinde ise; yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarımızın ayrı ayrı aktiflerinde kayıtlı, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin, "Vergi İnceleme Raporları"nda Gelirler Kontrolörleri tarafından hesaplanan ve vergi aslı ve ceza ihbarnamelerine esas teşkil eden değerler üzerinden teminat olarak gösterildiği; diğer taraftan, 3'üncü kişilere (bunlar arasında Doğan Grubu bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir halka açık şirket bulunmamaktadır) ait 44 ayrı taşınmaz ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2.693.114,65,-TL tutarındaki kesin ve süresiz "banka teminat mektubu"nun da ilgili Vergi Dairelerine teminat olarak gösterildiği kamuya açıklanmıştır.

Bugün Borsanız 2. Seansının kapanışının ardından, ilgili Vergi Dairelerinin, yukarıda bahsi geçen D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamı üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis ettikleri ve söz konusu hisselerin, konuya ilişkin "Vergi İnceleme Raporları"nda Gelirler Kontrolörleri tarafından hesaplanan ve vergi aslı ve ceza ihbarnamelerine esas teşkil eden değerler üzerinden ihtiyati haciz işlemine tabi tutulduğu öğrenilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

Aydın Doğan
 // Fehmi Arvas
Artık Aydın Doğan meseleside yavaş yavaş sonuna doğru geliniyor.En iyisi Aydın Doğanda Parise gitmek için Uçakta yerini ayırsın.Bu ara Fransa çok Sığınma talepleri kabul ediyormuş, duyduğum kadarıyla....
13 Ekim 2009 13:27
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler