YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza her ay zam gelecek
Doğalgaza her ay zam gelecek
Doğalgaza her ay zam gelecek
07 Mayıs 2008 / 08:41 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan elektrik ve doğalgazda otomatik fiyatlandırma konusu netleşti. Buna göre elektrik fiyatları her yıl nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda 3 kez zamlanacak.


Doğalgaz fiyatları ise her ay yeniden belirlenecek. Uygulama, 1 Temmuz 2008'de başlayacak. Yeni dönemde kamuya ait enerji şirketleri, tarifelerini döviz kuru, petrol fiyatı, TEFE ve TÜFE gibi ekonomik göstergelerdeki değişimleri dikkate alarak belirleyecek. Enerji Bakanlığı ve Hazine yetkilileri, uygulamanın sadece zam olarak algılanmamasını isteyerek, maliyetlerde düşüş olması halinde bunun da faturalara yansıtılacağını açıkladı.


Hazine Müşteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) öncülüğünde hazırlanan 'Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları' çalışması tamamlandı. Çalışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinden temsilcilerin katılımı ile hazırlandı. Konuyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararı da dün yayımlandı. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile bunlara bağlı şirketler Temmuz 2008 itibarıyla 'maliyet bazlı fiyatlandırma sistemi'ne geçecek. Uygulamadan en çok doğalgaz fiyatları etkilenecek. Yeni sistemde gaz fiyatları aylık belirlenecek. BOTAŞ, uluslararası piyasalardaki fiyat değişimlerini faturalara anında yansıtacak.


Yeni sisteme göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait elektrik dağıtım şirketleri bundan sonra fiyatlarını gerçek maliyetler üzerinden belirleyecek. Aboneye yansıtılan birim satış fiyatları her yıl 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim'de yeniden belirlenecek. Yeni uygulamayla enerji KİT'lerinin mali yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, piyasanın serbestleşme sürecinde sağlıklı bir fiyatlandırma mekanizmasının kurulmasıyla mali yapıları güçlenecek elektrik dağıtım şirketlerinin daha kolay özelleştirilmesi hedefleniyor. Sistem Temmuz 2008 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 9. maddesinde belirtilen geçiş dönemi süresince yürürlükte kalacak. Bu süre içinde bütün KİT'ler alım-üretim maliyetlerindeki değişimleri belirlenen tarihler itibarıyla satış fiyatlarına yansıtacak. Fiyatlandırma Piyasa Mali Uzlaşma Merkezi'nin maliyetleri de elektrik satış fiyatlarına dahil edilecek.


EPDK onay verecek


Enerji birim fiyatlarının maliyet bazlı belirlenmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sadece dağıtım ve ilgili enerji KİT'leri tarafından belirlenen tarifeleri onaylayacak. Bunun dışında işleyişte devre dışı bırakılacak. İlgili kurumlar ve EPDK, sistemin uygulanması için gerekli mevzuatları hazırlayacak. Her kurum kendi alanına giren değişikliği kendisi yapabilecek. Hazine Müsteşarlığı, yeni sistemde gözetim ve koordinasyon görevini üstlenecek. Enerji KİT'leri fiyat ayarlamalarını veya EPDK'ya yapacakları tarife başvurularıyla ilgili işlemleri, 5 gün içerisinde Hazine'ye ve DPT'ye bildirecek.


Zaman

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler