YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Canlı hayvan ithalatına düzenleme
Canlı hayvan ithalatına düzenleme
29 Ocak 2015 10:13
Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

İthal edilecek damızlık, kasaplık, besilik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek veteriner hekimlerden oluşan en az 2 kişilik seçim heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacak.

Tebliğ, kurbanlık amacıyla ithal edilecekler hariç, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları kapsıyor.

İthal edilecek damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar, belirlenen sağlık şartlarını taşıyacak. İthal edilecek damızlık hayvanların, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından canlı hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olması gerekecek.

İthal edilecek damızlık, kasaplık, besilik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek veteriner hekimlerden veya veteriner hekim ile ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az iki kişilik seçim heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. Seçimi yapılan hayvanlara ait tanımlama numara listesini içeren seçim heyeti raporunun asılları ülke girişinde ibraz edilecek.

Seçim heyeti tarafından, teknik ve sağlık muayenesi yapılmayan, reddedilen veya onaylı seçim heyeti listesinde tanımlama numarası yer almayan damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatına izin verilmeyecek.

İthal edilecek kesimlik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan kesimhanelere sevk edilecek. Hayvanların kesimleri il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi dahilinde yapılacak.

İthal edilecek hayvanların sayısı, belgelendirilen işletme kapasitelerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenecek. Sağlık şartları, karantina yeri ve karantinada yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esaslar Bakanlıkça tespit edilecek.

Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar, hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal edilecek. Fiili ithalatı sonlandırılan hayvanlar Türkvet/ Koyun ve keçi türü hayvanların kayıtlarının yapıldığı Koyun-Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kaydedilecek.

Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ise yürürlükten kaldırıldı.

 

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler