YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma saatlerini Vali belirleyecek
Çalışma saatlerini Vali belirleyecek
13 Aralık 2014 07:19
Perakende sektörünü düzenleyen tasarı Komisyon’dan geçti. Buna göre en çok tartışılan konulardan çalışma saatleri mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar göz önüne alınarak valilik tarafından belirlenecek.

Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

Tasarıda, alışveriş merkezi, ‘Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ya da beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezi bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletme’ olarak tanımlanıyor.

Çalışma saatleri

Tasarıyla ilgili olarak en çok tartışılan çalışma saatleri, perakende işletmelerin bir kısmı ya da tamamı için mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınarak vali tarafından belirlenebilecek. Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre çalışma saatlerinin bölge ya da ülke düzeyinde belirlenmesine Bakanlık yetkili olacak.

PERBİS kurulacak

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak. PERBİS, ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak.

İndirim 3 ay sürecek

Perakende işletmeler indirimli ya da promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilecek. Ancak kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres ya da faaliyet konusu değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyecek. Yılın belli dönemlerinde, alışveriş festivali düzenlenebilecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları  ödenek miktarı, bütçelerinin yüzde 5’ini geçemeyecek. Festivali başlangıç ve bitiş tarihleri ile programı ve uygulama alanı Bakanlığa bildirilecek.

İbadet yeri olacak

Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunlu olacak. AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak. Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçtan dikkate alınarak oluşturulacak.

Yöresel ürünler

Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalarda, satış alanlarının en az yüzde 1’lik raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla yöresel ürünlerin satışına ayrılacak.

Uymayana ceza

Bakanlık, perakende işletmeler nezdinde her türlü denetimi yapmaya yetkili olacak. Perakende işletmeler, yapılan denetimler sonucunda Bakanlıkça alınması istenen tedbirlere uymak zorunda olacak. Kanuna aykırı hareket eden perakende satış işletmelerine 2-50 bin lira arasında ceza uygulanacak.

Ustalık belgesi

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde, meslek odaları, işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, o işyerinde ustalık gerektiren işleri yapacaklardan ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorunda olacak. İş yerinin açılışında, esnaf, sanatkar ya da tacirin, kendisinden ya da çalışanlardan her bir meslek dalında en az bir kişi için ustalık belgesi istenecek.

Esnaf ve sanatkar için yer ayrılacak

AVM’lerde esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde 5’i yer ayrılacak. Alışveriş merkezlerinde, geleneksel, kültürel ya da sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 2’si oranında yer ayrılacak. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamayacak.

Perakendeciler Konseyi kurulacak 

Perakende ticaretin kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektör politikası oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları ve önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve  kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığın koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi  oluşturulacak.

Ambalajda üretici adı yer alacak 

Yurt içinde üretilen ve gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve ambalajında, perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin ad, unvan ya da markasına yer verilecek.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler