YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bugünden itibaren bankada kralsınız
Bugünden itibaren bankada kralsınız
22 Kasım 2015 09:21
Bankadan aldığınız krediden, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayabilmenin önünü açan 'Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği' bugün yürürlüğe girdi. Kredi alırken yeni haklarınızı kullanın

Bankalardan kredi çekecekler dikkat! Bugünden sonra artık yeni haklarınız var. Bunlarla bankaların sizi kandırmalarının önüne geçebilirsiniz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmeliğe göre tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Yönetmeliğe göre, sözleşme öncesi bilgi formları en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek ve bir örneği kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilecek.

Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda, kredi veren, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz bilgilendirecek. Tüketicinin yazılı bir talebi olmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak. Tüketici istediği sigorta şirketini seçebilecek. Krediye ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf alınamayacak. Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye yazılı bildirimde bulunulacak. Faiz oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecek.

ERKEN ÖDEME HAKKI

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilecek veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilecek. Bu hallerde kredi veren faizin tamamının veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapacak. Kredi veren, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde akdi faiz oranı
üzerinden gerekli indirimi yapacak.

FAHİŞ FAİZ ALAMAZ

üketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, bu hakkı 2 taksidi ödemenmediğinde kullanabilecek. Kredi vere tüketiciye en az 30 gün süre vererek. Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasından daha yüksek faizi tahsil edilemeyecek. Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenecek ve aleyhte değiştirilemeyecek.

 

TAKVİM

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler