YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan sert tepki: Peşkeş...
Bakanlıktan sert tepki: Peşkeş...
21 Haziran 2010 08:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin madencilik politikalarını yabancıların yönledirdiği iddilarına sert bir dille cevap verdi: Başka ülkelerin yönlendirmelerine ihtiyacımız yok

Türkiye’de madencilik politikalarını yabancıların yönlendirdiği iddialarına tepki gösteren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkileri, “Madenlerin belirli şirketlere peşkeş çekilmesi söz konusu değil. Kapımız maden çıkarmak isteyen herkese açık” dedi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin madencilik politikalarını yabancıların yönlendirdiği ve madenlerin çeşitli gruplara peşkeş çekildiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Yabancılar konusunda, “Başka ülkelerin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Kendi madencilik politikalarımızı kendimiz üretmekteyiz” diyen bakanlık yetkilileri, madenlerin belirli şirketlere peşkeş çekilmesinin söz konusu olmadığını, kapının maden çıkarmak isteyen herkese açık olduğunu bildirdiler.

ÖNCELİĞİMİZ EKONOMİ

Bakanlık yetkilileri, kişi veya şirketlere öncelik vermekten çok ekonomiye öncelik verdiklerini işaret ederlerken “Önceliğimiz madenlerin çıkarılması ve bunların bir an önce ekonomiye katkısının sağlanmasıdır” dediler. İşte Enerji Bakanlığı üst düzey yetkililerinin madencilik sektörü ve bu sektöre ilişkin ortaya atılan iddialara verdikleri çarpıcı cevaplar:

Maden ruhsatı nasıl verilir? Maden ruhsatı almak isteyen şirketlerde ne gibi şartlar aranır?

Ruhsat alınabilmesi için özel veya tüzel kişiler tarafından ilk talep harcı ile 1/25.000 ölçekli harita koordinatları ile sınırlandırılmış alan için Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat edilen alandaki boş olan kısımlar için ruhsat hakkı doğar. Müracaat sonunda hak sağlanan alan iki ay süre ile rezerve edilecektir.

Bu iki ay içinde; ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesi, ruhsat harç ve teminatı gibi bilgilerin genel müdürlüğe verilmesi halinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat talebinde bulunan şirketin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş yerli ya da yabancı ortaklı bir şirket olması ve şirket ana statüsünde madencilik yapabileceğinin belirtilmiş olması gerekiyor.

ÖNCE BAŞVURAN RUHSATI ALIR

Maden ruhsatı verilirken kayırmacılık yapılması mümkün mü?

Müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Sisteme girilen bilgilere müdahale edilmesi ya da müracaat sırasının değiştirilmesi mümkün değil. Müracaatlar ilk müracaat bankosundan yapılmakta, müracaat bilgileri müracaat edenin yanında bilgi işlem sistemine girilmektedir. Sistem, girilen koordinatlardaki değerlendirmeyi otomatik olarak yapmaktadır. Müracaat edildiği anda ilgili alan boş ise (yani bu alanda başka bir ruhsat yok ise) ruhsata hak kazanılır. Bu durum her Türk vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş şirket için aynıdır.

KENDİ POLİTİKALARIMIZ VAR

Türkiye’deki madenlerin yabancılara veya iktidara yakın sermaye gruplarına peşkeş çekilmesi mümkün müdür?

Madenlerimizin yabancılara veya belirli sermaye gruplarına verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yabancı bir şirketin de Türkiye’de maden ruhsatı alması mümkün değildir. Ruhsat alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş yerli ya da yabancı ortaklı bir şirket olmak gerekir. Ruhsat talepleri bilgisayar ortamında, müracaat sırasına göre, otomatik olarak değerlendirilmektedir. Ruhsat, müracaat anındaki boş olan alana veriliyor. Müracaat alanı dışında işlem yapılması söz konusu değildir.

Türkiye’nin maden politikalarının yabancı ülkeler tarafından yönlendirildiğine dair iddialarda gerçeklik payı var mıdır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak kendi madencilik politikalarımızı üretmekteyiz. Bir başka ülkenin yönlendirmesine ihtiyacımız yoktur.

ULUSLARARASI STANDART

Maden sahalarının tahsisinde ve ruhsatların verilmesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncelikleri ve projeksiyonu nedir?

Maden ruhsatlarının verilmesinde bakanlığımızın önceliği, ülkemiz madenlerinin ortaya çıkartılması ve bunların bir an önce ekonomiye katkısının sağlanmasıdır. Projeksiyonu ise, arama faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesinin sağlanarak gerçek maden rezervlerimizin ortaya çıkartılması ve hızlı bir şekilde işletmeye geçilerek madenlerin ekonomiye katkısının sağlanmasını temin etmektir. Bu amaçla son kanun değişikliği ile gerekli yasal düzenlemeler yapıldı.

DERİNLERDEKİ MADEN ÇIKARILACAK

Türkiye’nin maden kaynaklarına ulaşılabilmesi konusunda yeterli adımlar atılmış mıdır? Yeterli düzeyde arama çalışılması yapılmakta mıdır?

Maden kaynaklarımızın değerlendirilmesi amacıyla, tüm özel ve tüzel kişilerin maden arama ve işletmesi yapabilmesine imkan sağlayacak yasal düzenlemelerimiz mevcut olup bu konuda karşılaşılan eksikliklerin tamamlanabilmesi için gereken değişiklikler yapılmakta. Son yasal düzenlemeler ile bu konuda önemli adımlar atıldı. Yapılan çalışmaların özel sektör tarafından yürütülmesinin yanında gerekli görülmesi halinde kamu kuruluşları da arama faaliyetlerinde bulunacak.

TBMM’de 10 Haziran’da kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı’na onaya sunulan 5995 sayılı kanun ile getirilen arama dönemlerinde yerin derinliklerindeki maden rezervlerimizin de ortaya çıkartılması hedeflendi. Arama ruhsat dönemi, uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenlenmiş, bu dönemde yapılacak faaliyetler için zorlayıcı hükümler getirilerek bir an önce rezervlerin tespit edilmesi ve işletme dönemine geçilmesi sağlandı.

ESNEK DAVRANMAYIZ

Maden ruhsatı alan bir firmanın ruhsat aldığı bölgede madencilik dışı bir faaliyet yürütmesi mümkün mü?

Kanunlar son derece açık. Maden kanunu hükümlerine göre genel müdürlüğümüzce verilen ruhsatlara binaen madencilik faaliyeti dışında başka bir faaliyet gösterilmesi mümkün değil. Zira genel müdürlüğümüz teknik elemanlarınca ruhsat sahalarındaki faaliyetler, periyodik olarak denetleniyor.

Denetimler sonucunda maden kanunu ve yönetmeliklerine uygun olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılıyor. Bu cezalar, idari para cezaları olabileceği gibi ruhsat iptali de olabilmekte. Şu ana kadar maden ruhsatı ile madencilik faaliyeti dışında başka bir faaliyet yürütüldüğüne dair bir durum da yaşanmadı. Genel müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimler 3213 sayılı Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup herhangi bir şahıs veya zümreye ayrıcalık tanınması, esnek davranılması söz konusu değil.
Bugün

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler