YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlığa 30 uzman yardımcısı
Bakanlığa 30 uzman yardımcısı
25 Ekim 2011 09:11
Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 30 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alacak.

Bakanlığın konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9'uncu dereceden boş bulunan 30 adet Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacak.

Uzman yardımcılarının 15'i hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından ''KPSSP47'' puan türüne göre, 10'u en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının sosyoloji, felsefe, psikoloji, eğitim bilimleri bölümü mezunları, iletişim ve mühendislik fakülteleri mezunlarından ''KPSSP4'' puan türüne göre, 5'i ise beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunlarından ''KPSSP4'' puan türüne göre alınacak.

Adaylardan, belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 alması şartı aranacak.

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, ilgili koşulları taşımaları şartıyla, ''www.gsb.gov.tr'' adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte, 11 Kasım 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla başvurabilecek. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacak.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 15 Kasım 2011 tarihinden itibaren ''www.gsb.gov.tr'' internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacak.

Birinci bölümden sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı şöyle:

''Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Genel Kültür ve Genel Yetenek''

Yazılı sınava ikinci ve üçüncü bölümden girecek adayların ise çoktan seçmeli Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını cevaplandırmaları istenecek.

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte ''www.gsb.gov.tr'' adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler