YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AYB'den Türkiye'ye destek
AYB'den Türkiye'ye destek
04 Temmuz 2011 14:32
AYB'den Türkiye'ye 445 milyon avroluk destek

Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, bu yıl içinde Avrupa Yatırım Bankası'ndan kamu projelerinin finansmanı için 695 milyon avro, özel sektör yatırımlarının finansmanı için ise yaklaşık 1 milyar 205 milyon avro civarında kredi sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de iklim değişikliği ve girişimciliği desteklemek amacıyla 4 yeni AYB finansman sözleşmesi imzaladı. İkisi doğrudan Hazine ile diğer ikisi de Hazine garantisi altında bulunan toplam 445 milyon avroluk finansman paketi sözleşmesine, AYB Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz-Ahnen, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, TKB Genel Müdürü Metin Pehlivan ve TSKB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök imza koydu.

Ankara Sheraton Otelinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, AYB'nin kilit sektörlerde yapılan yatırımlara sağladığı finansman desteğiyle Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB üyesi olmayan ülkeler arasında AYB'nin en fazla finansman sağladığı ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Çanakçı, bunun da AYB'nin Türkiye'de verdiği önemin ve duyduğu güvenin en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.

AYB'nin 2006-2010 yılları arasında Türkiye'deki yatırımlara yıllık ortalama 2 milyar avrodan fazla finansman imkanı sunduğunu belirten Müsteşar Çanakçı, bankanın 2011 yılı içinde de kamu projelerinin finansmanı için 695 milyon avro, özel sektör yatırımlarının finansmanı için ise yaklaşık 1 milyar 205 milyon avro civarında kredi sağlayacağını planladıklarını kaydetti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele edilmesine yönelik çalışmalara yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleriyle özel sektörün de büyük katkı sağladığını ifade eden İbrahim Çanakçı, bu nedenle AYB'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında yerel aracı bankalar vasıtasıyla veya doğrudan özel sektör yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin büyümesinde ve yeni iş imkanları sağlamasında kilit rol oynayan KOBİ'lerin finansman kaynaklarına ulaşmakta problemlerle karşılaştıklarına dikkat çeken Çanakçı, şöyle konuştu:

''Bu tespitler çerçevesinde KOBİ finansmanı Türkiye'nin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde üzerinde önemle durduğu alanlardan birisidir. KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması Hazine Müsteşarlığımız ve diğer ilgili kurumların temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu önceliğin bir göstergesi olarak uluslararası kuruluşlardan son 5 yılda 3,5 milyar dolara yakın bir finansman sağlanmıştır.

Reel sektörümüzün güçlendirilmesi amacına yönelik bu çabalarımız da AYB'nin desteği de önemli bir yer tutmaktadır. Bugün imzalanacak olan 150 milyon avro tutarındaki finansman paketi de bu desteğin bir göstergesidir. Bu imkan ülkemizin KOBİ alanında zengin bir deneyime sahip başarılı 2 finansman kuruluşu olan TSKB ve Türkiye Kalkınma Bankası tarafından yenilenebilir enerji yatırımları da dahil olmak üzere muhtelif alanlarda KOBİ'lerimize kullandırılacaktır.''


-AYB BAŞKAN YARDIMCISI MATTHIAS KOLLATZ-AHNEN-


İmza töreninde konuşan AYB Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz-Ahnen de 27 AB üyesinin bankası olan AYB'nin kredilendirme öncelikleri arasında Türkiye'nin de bulunduğunu söyledi.

AYB'nin Türkiye'deki toplam kredilendirmesinin 2010 yılında 2 milyar avro düzeyine yaklaştığını anlatan Ahnen, Türkiye ekonomisindeki sıçrama nedeniyle ürünleri KOBİ'ler lehine genişletmeye karar verdiklerini bildirdi.

Finansal ve ekonomik kriz sonrasında hızlı ve istikrarlı bir toparlanma döneminden geçtiği için Türkiye ekonomisinin performansının çok etkileyici olduğunu vurgulayan Ahnen, bu nedenle AYB'nin faaliyetlerinin odak noktasının, kriz desteğinden çıkararak iklim değişikliğine yapılan vurguyla birlikte ülkenin sürdürülebilir büyümesine destek olunmasına doğru kaydığını kaydetti. Ahnen, ''Bu da çevre projelerine ve demiryolu, belediye altyapısı gibi sektörlere daha fazla vurgu yapacağımız anlamına gelmektedir. Ayrıca doğrudan yabancı yatırımlara ve enerji sektörüne verilen desteğin gündemimizin en ön sıralarında yer almasını de bekliyoruz'' diye konuştu.

Türkiye'ye verdikleri geniş çaplı, hızlı ve güçlü desteği yeniden teyit etmek istediklerini dile getiren Ahnen, 2011 yılında odak noktalarının altyapı ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak ve KOBİ'lere sürekli destek vermek amacıyla daha çok bu ülkenin sürdürülebilir ve kapsamlı büyümesine yöneldiğini vurguladı.


-TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR VEKİLİ PEHLİVAN-


Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan ise KOBİ'lerin Türkiye'de toplam istihdamın, toplam katma değerin, toplam satışların, ihracatın ve yatırımların yüzde 50'sinden çok daha fazlasını oluşturduklarını, buna rağmen KOBİ'lerin toplam banka kredilerinden aldığı payın yüzde 24 civarında bulunduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 35-50 aralığında bulunduğuna işaret eden Pehlivan, bu oranın artırılması gerektiğini kaydetti. Bankanın verdiği kredilerin sektörel dağılımları konusunda bilgi veren Pehlivan, ana kalemler itibariyle enerji kredilerinin yüzde 47, turizm ve diğer hizmetler kredilerinin yüzde 26, imalat sanayi kredilerinin yüzde 20, mali finansman kredilerinin ise yüzde 6 pay aldığını söyledi.

2011 yılında bugün itibariyle 1,1 milyar lira kredi başvurusu alındığını, 552 milyon lira da kredi tahsisi yapıldığını anlatan Metin Pehlivan, ''Kaynakların ve imkanların tabana aktarılırken duyarlılık gösterilmesi gerekmektedir. Bu tür cazip kredi imkanlarının akılcı yatırımlarını desteklenmesinde kullanılmasını temenni ediyorum'' dedi.


-TSKB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ORHAN BEŞKÖK-


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök de Türkiye'de sayıları 3 milyon 200 bin düzeyinde bulunan KOBİ'lerin ekonominin omurgasını oluşturduğu, Türkiye'deki işletmelerin de yüzde 99'unun KOBİ niteliğinde bulunduğunu söyledi.

1950 yılında kurulan TSKB'NİN kuruluşundan bu yana KOBİ'leri desteklediğini anlatan Beşkök, ''Bankamız KOBİ'leri direk olarak desteklemek yanında, finansal kiralama şirketleri ve bankaları KOBİ'lere kredi vermeleri için fonlayarak dolaylı olarak da desteklemektedir. Halen bankamızın kredi stokunda KOBİ kredilerinin payı yüzde 31 seviyesinde olup, bankamız KOBİ'lere işletme sermayesi ve yatırım kredisi desteği yanında yatırım bankacılığı hizmetleri de vermektedir. Bankamız KOBİ'lere olan desteğini artırarak devam ettirecektir'' dedi.

ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 150 MİLYON AVRO-

Verilen bilgiye göre, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığına verilen 150 milyon avro Türkiye'nin orman kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olacak. Bu projeyle orman yönetimi, yangınla mücadele ve ağaçlandırma çalışmaları desteklenecek.

Söz konusu proje özellikle erozyondan ve kuraklıkta çok sız söz edilen Anadolu'ya odaklanacak, fakat bütün ülkeyi de kapsayacak. Kredi, 70 bin hektar bozulmuş ormanın yanı sıra 30 bin hektar meranın rehabilitasyonu, 100 bin hektar alanın ağaçlandırılması ve 190 bin hektar alanda erozyon deneyimi ile 1,4 milyon hektar alanda izleme faaliyetleri ve yangınla mücadele teçhizatına yapılacak yatırımları içerecek.

DEMİRYOLU İÇİN 145 MİLYON AVRO

TCDD adına verilen 145 milyon avroluk kredi ile de Irman-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının sinyalizasyon sisteminin iyileştirilmesini ve hayata geçirilmesini amaçlıyor.

TSKB İLE TKB'ye aktarılacak her biri 75'şer milyon avro ve toplam 150 milyon avroluk kaynak da KOBİ projelerinin finansmanına yönelik olacak. İmalat, hizmet ve altyapı sektörlerini desteklemeyi amaçlayan krediden, KOBİ'ler en fazla 25 milyon avro hacimli projeleri için yararlanabilecekler.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler