YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2016 AGİ
AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2016 AGİ
20 Ocak 2016 08:51
AGİ hesaplamasının tüm ayrıntıları haberimizde. AGİ 2016 yılı içerisinde, çalışanların medeni durumuna ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. AGİ hesaplama nasıl yapılır, evli, bekar ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi haberimizde.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR

AGİ, Asgari geçim indirimi olan AGİ miktarı, asgari ücret miktarında meydana gelen değişiklik arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan açıklamaya göre, Asgari ücret 1300 TL oldu. Asgari ücret miktarının artması sonrasında ilk akla gelen AGi ne kadar olacak?. 2016 yılı AGi miktarı bekar çalışan için 123,53 tl olurken, eşi çalışmayan ve çocuksuz çalışan için  148,23 Tl olacak.

AGİ 2016 yılı içerisinde, çalışanların medeni durumuna ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. AGİ çalışanların aylık ücretine ilave olarak ödenmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) aynı zamanda 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına gelmektedir.

2016 yılı Asgari geçim indirimi Agi Miktarı aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından ödenmekle birlikte, işveren bu kesintiyi devlet adına yaptığından, ödenmesi gereken gelir vergisinden (stopaj) mahsup etmektedir. Asgari ücretin arması sonrasıyla birlikte çalışan kesimin almış olacağı geçim indirimi miktarı da arttı. Bu nedenle 2015 yılı için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarlarında da değişiklik meydana geldi. Peki, 2016 AGi ne kadar oldu? detaylı bilgiyi haberimizde bulabilrisiniz.

AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) MİKTARI BELLİ OLDU

AGİ, Asgari geçim indirimi olan AGİ miktarı, asgari ücret miktarında meydana gelen değişiklik arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan açıklamaya göre, Asgari ücret 1300 TL oldu. Asgari ücret miktarının artması sonrasında ilk akla gelen AGi ne kadar olacak?. 2016 yılı AGi miktarı bekar çalışan için 123,53 tl olurken, eşi çalışmayan ve çocuksuz çalışan için  148,23 Tl olacak. AGİ 2016 miktarı tüm seçenekleri aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

agi.jpgASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarını vermektedir. 

Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
Üçüncü çocuk için % 10’u
Diğer çocuklar için % 5'i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

AGİ NEDİR? 

Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ,16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır.

AGİ NASIL HESAPLANIR? 

AGİ her yıl hesaplanarak güncellenen bir değerdir. Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir.

İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan ve herhangi bir gelir elde etmeyen eş için yüzde 10,
Çocukların her biri için ilk iki çocuk yüzde 7,5 diğerleri için ise yüzde 5 şeklinde hesaplanmaktadır. Burada çocuklardan anlaşılması gereken durum ise;
Mükellefle birlikte oturan,

Mükellef tarafından bakılan(nafaka verilen, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ifade ettiğidir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALABİLECEK KİŞİLER

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler(Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler)
Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler(Örneğin kurumların yönetiminde görevli olanlar).

AGİ TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ!

AGİ, son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Vergi iadesinin yerine 2008'de getirilen devletin ödediği AGİ Maliye tebliğine göre net ücretten anlaşılsa bile ayrı ödenmesi gerektiği ile ilgili Yargıtay'da aynı yönde kararlar verdi. Asgari ücretin 1300 tl olması ile birlikte, 2008'den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan "Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) ücretin içinde mi dışında mı" olduğu tartışılırken aslında tüm çalışanlar için devlet bütçesinden verilen AGi’yi işverenden almanın zorlaştığı, bu nedenle açılmış çok sayıda dava bulunduğu ortaya çıktı. Hem asgari ücretlilerin, hem de diğer ücretlilerin bordrolarında Ocak 2016 itibarıyla 123 lira ile 209 lira arasında değişen aylık AGİ'nin ayrı gösterilip, çalışanlara da ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmayan işverenler daha sonra yargı kararlarıyla faiziyle ödemek zorunda kalıyor. 

AGİ ÖDEMELERİNDE KARIŞIKLIK YAŞANIYOR 

Asgari ücretin 1300 tl olmasından sonra AGİ hesaplamalarında da karışıklık yaşanıyor. Eskiden uygulanan vergi iadesinin yerine 2008 yılında getirilen Asgari Geçim İndirimi konusunda, aradan geçen 8 yıla rağmen karışıklık yaşanıyor. Kurumsal işletmeler, AGİ'yi ücretlere doğrudan yansıtırken, işçisiyle "net ücret" üzerinden sözleşme yapan çoğu işletmede çalışanlar AGİ'den yararlanamıyor. Örneğin, işçi ile işveren net bin 500 lira ücret üzerinden anlaşmışsa, vergi oranı ilerleyen aylarda yükseldiğinde normalde bin 500 liranın altına düşmesi gereken ücret sabit kalıyor. Buna karşılık, medeni durumu ne olursa olsun, kaç çocuğu bulunursa bulunsun AGİ ödenmiyor. İşçi ile işveren brüt ücret üzerinden anlaşma yaptığında ise AGİ ödemelerinde sorun yaşanmıyor. 

8 YILDIR AGİ ASGARİ ÜCRET İÇERİSİNDE

AGİ miktarının 2016 yılında gündeme gelmesiyle agi ile iglili bilgiler araştırılmaya başlandı. AGİ, 2008 yılından beri kamuoyuna ilan edilen asgari ücret rakamının içerisinde, bekâr veya eşi çalışan çocuksuz işçiler için ödenen AGİ de yer alıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan bin 300 liralık net ücretin içerisinde bekâr veya eşi çalışan çocuksuz işçi için 123,53 lira tutarındaki AGİ de yer alıyor. Fakat, eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre bin 300 liraya ilaveten 86.46 liraya kadar ulaşan ilave AGİ'nin ise ayrıca ödenmesi gerekiyor. Ancak asgari ücretle çalışmayanların bir kısmı bu farkı da alamıyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO ŞEKİLDE OLMUŞTU!

 (2015 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)

2015 YILINDA ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR

BEKAR

90,11 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

90,11 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN       1 ÇOCUKLU

103,63 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

117,15 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

135,17 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

144,18 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

108,14 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

121,65 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

135,17 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

153,19 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

162,20 TL

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler