YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek Mahkeme, yaptığı ilk inceleme sonucu başvur
Yüksek Mahkeme, yaptığı ilk inceleme sonucu başvur
10 Şubat 2008 10:52
Yüksek Mahkeme, yaptığı ilk inceleme sonucu başvur


Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hesabına, hakim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilerek yükseköğrenimini tamamlayanların, yazılı sınava girmeden stajlarını yapmalarına olanak sağlayan düzenlemenin iptali istemini görüşecek. Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hesabına, hakim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilerek yükseköğrenimini tamamlayanların, yazılı sınava girmeden stajlarını yapmalarına olanak sağlayan düzenlemenin iptali istemini esastan görüşecek. Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3446 sayılı yasa ile eklenen ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasının “Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar” biçimindeki ikinci tümcesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.


Yüksek Mahkeme, yaptığı ilk inceleme sonucu başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. İptali istenen düzenleme, Adalet Bakanlığı hesabına, hakim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmesi suretiyle yükseköğrenimini tamamlayanların, yazılı sınava girmeden stajlarını yapmalarına olanak sağlıyor.

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler