YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
YÖK Genel Kurulu, kontenjanları artırdı
YÖK Genel Kurulu, kontenjanları artırdı
YÖK Genel Kurulu, kontenjanları artırdı
28 Mayıs 2008 / 07:52 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

YÖK Genel Kurulu, 2008-2009 öğretim yılında üniversitelerin özgün lisans kontenjanları ile lisans düzeyinde öğretim kontenjanlarını artırdı.


YÖK Genel Kurulunda, 2008-2009 öğretim yılında üniversitelerin örgün lisans düzeyindeki kontenjanlarının 130 binden 154 bine, lisans düzeyindeki ikinci öğretim programları kontenjanlarının 33 binden 51 bine yükseltilmesi kararlaştırıldı.


YÖK Genel Kurulunun, Başkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında saat 10.45'te başlayan toplantısı saat 19.00'da sona erdi.


Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ''Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere ülkemizin yüksek öğrenim görmüş insan gücü ihtiyacı yanında, üniversiteye giriş sınavlarındaki birikme dikkate alındığında üniversitelerimizden olanakları ölçüsünde azami kapasitelerini sunmaları beklenmektedir'' denildi.


Bu çerçevede, YÖK ve diğer yetkili kurumların da kapasite artışını destekleyecek önlemleri almalarının gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, ''üniversitelerin kapasitelerini dayandıracakları temel kaynakların öğretim elemanları ile sosyal ve fiziksel imkanlar olacağının açık olduğu'' belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:


''1996 ve 2007 yılları arasında üniversitelerimizdeki öğretim elemanı sayısı yaklaşık yüzde 95 artmış, buna mukabil aynı yıllar arasında lisans programlarındaki öğrenci kontenjanlarındaki artış yüzde 40'a ulaşmamıştır. Akademik çalışmaların bütünü dikkate alındığında öğretim elemanı sayısındaki artışın öğrenci kontenjanlarına da aynı oranda yansıması beklenmemekle birlikte, kontenjanlardaki artışın yeterli olmadığı açıktır.''


Bugün toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu'nun, bu bilgiler ışığında ve 2007 yılında yayımlanan ''Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi''nde öngörülen 2008-2009 kontenjanlarında, önceki yıla göre önemli bir artışın sağlandığının belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:


''Bu çerçevede, örgün lisans düzeyinde 2007 yılında açık olan programlarda yaklaşık 130 bin olan öğrenci kontenjanı, bu yıl aynı programlar esas alındığında yaklaşık 154 bin olmuştur. Lisans düzeyindeki ikinci öğretim programları kontenjanlarının birinci öğretim ile eşitlenmesi kararlaştırıldığından, 2007 yılında açık olan ikinci öğretim programlarında 33 bin olan öğrenci kontenjanı bu yıl 51 bine yükselmiştir.''


İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDEKİ ARTIŞ MİKTARI


Açıklamada, bazı basın-yayın organlarında gündeme getirilen ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarındaki artış miktarının üniversitelerin önerileri doğrultusunda belirlendiği ifade edilerek, şöyle denildi:


''Kontenjan artırımında ilgili programlardaki öğretim elemanı sayısındaki artış, üniversitelerin talepleri, araştırma ve uygulamada öne çıkan programlar, bazı programların özel niteliklere sahip olması gibi faktörler bir bütün halinde dikkate alınarak dengeli bir artış gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.''


Açıklamada, fakülte ve bölümlere ilişkin ayrıntılı kontenjan tablolarının ÖSYM kitapçığına son şekli verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.


Kurul toplantısında ayrıca Gazikent Eğitim ve Hizmet Vakfı ile Mersin Eğitim Vakfı'nın kurmak istedikleri üniversitelere ilişkin sunumların izlendiği bildirildi.

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler