YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yardımcı kaynaklar yasaklandı
Yardımcı kaynaklar yasaklandı
19 Ekim 2009 23:13
Amaç öğrenciyi araştırmaya teşvik etmek

Öğrencilerin araştırarak öğrenmelerine imkân vermeyen Ders Kitabı Dışında Kullanılacak yardımcı kaynakların kullanılması öğretim programlarının felsefesine uygun olmayacağından yasaklandı.

İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen “Ders Kitabı Dışında Kullanılacak Eğitim Araçları” konulu 28/09/2009 tarih ve 15584 sayılı yazı ile, Öğrencilerin araştırarak öğrenmelerine imkân vermeyen Ders Kitabı Dışında Kullanılacak yardımcı kaynakların kullanılması öğretim programlarının felsefesine uygun olmayacağından yasaklandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Millî Eğitimde çağa ve bilimsel gelişmelere uygun olarak her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bilimin dinamizmi doğrultusunda öğretim programlarımız ve ders kitaplarıma sürekli güncellenmektedir. Öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan yeni ders kitapları her yıl öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Öğretim programlarının ve ders kitap setlerinin değiştirilmesi ile düzenlenen yeni eğitim yaklaşımının merkezinde öğrenci yer almaktadır. Öğrencilerin ilköğretim sürecinde almış oldukları eğitimler sayesinde Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, araştırma, karar verme ve bilişim teknolojilerini kullanma becerileri edinmeleri hedeflenmiştir. Bu becerilerin edinebilmesi için de öğretim programlarında yer verilen konular çerçevesindeki kazanımların öğrenci tarafından edinmesi beceriye dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Soran, sorgulayan, araştıran, bilgiye ulaşan ve yeni bilgiler üretebilen, kendine yetebilen, bilgilerini beceri ve davranışlara dönüştürebilen bireyler yetiştirmeye odaklanan öğretim programlan temelinde hazırlanan ders kitap setleri ders kitabı yerine geçecek herhangi bir yardımcı materyale ihtiyaç duymayacak şekilde hazırlanmıştır.

Yenilenen Öğretim programlarının temel felsefesinde öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek esastır. Bu nedenle öğrencilerimizin araştırmalarında birincil bilgi kaynaklarım kullanmaları doğaldır. Ancak öğrencilerimiz araştırarak öğrenmelerine imkân vermeyen yardımcı kaynakların kullanılmasının öğretim programlarının felsefesine uygun olmayacağı düşünülmektedir.

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler