YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Teşvikle özel okula kayıtlar yüzde 16 arttı
Teşvikle özel okula kayıtlar yüzde 16 arttı
26 Kasım 2014 12:21
Eğitim-öğretimde devlet desteğiyle birlikte özel okula devam eden öğrenci sayısı, geçen yıla oranla yüzde 16 artarak 765 bin 635 ulaştı.

Özel okula devam eden öğrencilere yönelik eğitim-öğretim desteğinden 3 bin 859 özel okul, 167 bin 942 öğrenci yararlandı.

Özel okula gidecek öğrencilere bu yıl, 534 milyon 326 bin 500 TL ödeme yapılacak. 

MEB'in teşvikleriyle birlikte, bu yıl özel okula devam edecek öğrenci sayısı, geçen yıla oranla yüzde 15 arttı. Geçen yıl özel okula devam eden öğrenci sayısı 661 bin olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 15 artışla bu rakam 760 bine ulaştı. 

Destekten yararlanan 167 bin 942 öğrencinin özel okula kayıt olmasıyla, devlet okullarında 6 bine yakın sınıf azaldı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitimdeki payını artırmak için verdiği özel okul teşvikinde Türkiye genelinde istatistikler belli oldu. 

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan 3 bin 859 özel okula teşvikli öğrenci yerleştirildi.

Eğitim ve öğretim desteğine birinci başvuru sürecinde 180 bin 637 öğrenci, ikinci başvuru sürecinde ise 137 bin 386 olmak üzere toplamda 318 bin 23 öğrenci başvuru yaptı. Bu başvuruların, 49 bin 403’ü okul öncesi, 98 bin 878’i ilkokul, 100 bin 953’ü ortaokul, 68 bin 789’u ortaöğretim öğrencileri oldu.

Destekten yararlanacak 167 bin 942 öğrenci, devlet okullarında 6 bine yakın sınıfın boşalıp özel okullara geçmesi hesabına karşılık geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) özel okulların eğitimdeki payını artırmak için verdiği özel okul teşvikine Türkiye genelinde büyük ilgi oldu. MEB'e yapılan 185 bin 357 başvurudan 166 bin 300’ü teşvikten yararlanarak özel okullara kayıt yaptırdı. 

Okul türlerine göre teşvikli öğrenci sayıları, kişi başına ödenecek tutar ve toplam tutar şöyle:

Okul Türü  - Teşvikli Öğrenci Sayısı - Kişi Başına Ödenecek Tutar  -  Toplam Tutar

Okul öncesi               27.938                      2.500 TL                    69.845.000 TL

İlkokul                     47.627                      3.000 TL                   142.881.000 TL

Ortaokul                   54.908                      3.500 TL                   192.178.000 TL

Ortaöğretim              34.031                       3.500 TL                  119.108.500 TL

Temel Lise                 3.438                       3.000 TL                    10.314.000 TL

Toplam                   167.942                                                    534.326.500 TL

Özel okula gidecek öğrencilere bu yıl 534 milyon 326 bin 500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılı için organize sanayi bölgelerinde açılan 20 özel mesleki ve teknik lisesi faaliyet göstermekte olup Kasım 2014 tarihi itibariyle bu okullarda öğrenim gören toplam 10 bin 64 öğrencinin öğrenim giderleri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanacak.

Bu kapsamda 2014-2015 eğitim öğretim yılında bu okullarda öğrenim gören öğrenciler için kurumlar toplam 44.969.000 TL ödeme yapılacak. Eğitim ve öğretim desteği ve OSB’lerdeki teşviklerle birlikte devlet öğrenciler adına kurumlara 2014-2015 öğretim yılında  579.295 TL ödeme yapacak.

Bu yıl verilecek eğitim öğretim teşviklerinde en fazla payı ortaokul öğrencileri alacak. Bakanlığın teşvik programında, 54 bin 908 öğrenci için 192 milyon 178 bin TL ortaokul öğrencilerine yapılacak. 

Diğer kademelerde ise harcamalar, 47 bin 627 ilkokul öğrencisi için 142 milyon 881 bin TL, 34 bin 31 lise öğrencisi için 119 milyon 108 bin 500 TL, 27 bin 938 okul öncesi öğrencisi için 69 milyon 845 bin TL, 3 bin 438 Temel lise öğrencisi için 10 milyon 314 bin TL şeklinde olacak.

Teşviklerin illere göre dağılımında ise birinci sırayı İstanbul aldı. İstanbul'da özel okula devam eden 37 bin 101 öğrenci teşvik aldı. İstanbul'un ardından Ankara'da 19 bin 66 öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlandı. Üçüncü sıradaki İzmir'de ise özel okula kayıt olan 9 bin 130 öğrenci desteklendi. 

Eğitim öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerin illere göre dağılımı:

İL                      SAYI

ADANA              3651

ANKARA            19066

ANTALYA            5179

BURSA               6823

DİYARBAKIR        4090

ERZURUM           742

ESKİŞEHİR          846

GAZİANTEP        1708

İSTANBUL         37101

İZMİR               9130

KAYSERİ            3153

KOCAELİ            3750

KONYA              3947

Kaynaştırma öğrencilerine öncelik

Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenciler, eğitim ve öğretim desteği kapsamında özel okullara öncelikli olarak yerleştirildi. Ayrıca azınlık okullarımızda eğitim ve öğretim desteğine başvuran 2 bin 732 öğrencinin 2 bin 729’u teşvik almaya hak kazandı. 

Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde, öğrencinin akademik ve sosyal başarı durumu, ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici oldu. Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek özel okulların tespitinde ise yürürlükteki mevzuat hükmünce değerlendirme yapıldı.

2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okullara verilecek eğitim ve öğretim desteğiyle özel okullarda boş kalan kontenjanların devlet okullarında okuyan öğrencilerle doldurulması amaçlandı.

MEB, eğitim ve öğretim desteği uygulamasının, devlet okullarındaki ikili eğitim yükünün ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve Türk milli eğitiminin temel amaçlarının Türk milleti lehine geliştirilmesine katkı sağlamasını amaçladı. 

Aynı zamanda öz sermayelerle kurulmuş özel okulların eğitim ve öğretim desteği ile güçlendirilmesi ve olumlu rekabet ortamlarının oluşturulmasıyla eğitimde kaliteye erişimin kolaylaştırılması hedeflendi.

Eğitim ve öğretim desteği uygulaması, sosyo-ekonomik yönden oluşmuş bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan bu yönüyle devlet okullarının imkanlarının arttırılmasını doğrudan ve dolaylı etkileyen bir anlayışı esas aldı. Bu kapsamda, özel okulların öğrenci sayılarının stratejik plan öngörüsü de artırılarak AB ülkelerinin ortalamasının üzerine çıkarılması hedeflendi. Ayrıca dar gelirli ailelerin çocuklarının da özel okullarda eğitim öğretime erişimleri amaçlandı. 

Öğrenci başına eğitim öğretim teşvik miktarları

Öğrenci adına özel okullara ödenecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, okul öncesinde 2 bin 500 TL, ilkokulda 3 bin TL, ortaokulda 3 bin 500 TL, ortaöğretim kurumlarında 3 bin 500 TL, temel lisede 3.000 TL olacak. 

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye eğitim ve öğretim desteği de veriliyor.

 

aa

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler