YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? 2016
TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? 2016
28 Nisan 2016 11:54
MEB TEOG puan hesaplama nasıl olacak,MEB TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? TEOG sınavları 28 Nisan'da tamamlanacakken öğrenciler şimdi TEOG puan hesaplama işlemini nasıl yapacaklarını merak ediyor. TEOG Puanını hesaplama şu şekilde yapılmaktadır....

TEOG Yılsonu başarı puanlarının hesaplanmasında iki önemli faktör öne çıkıyor. Biri not ile  değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puan olurken, diğer TEOG sınavlarından alınan puanlar etki ediyor.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ VE YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASI

Temel öğretimini tamamlayan öğrenciler, TEOG sınavlarına girerek ortaöğretimde istedikleri okullarda eğitim görebilmek için belli puan aşamalarını aşmaya çalışıyorlar. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplaması yapılırken, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Bu çarpımların toplamından elde edilen değerler, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır.

Burada puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. Diğer yandan yerleştirme puanının hesaplanmasında ise öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Bu toplamdan elde edilen puan ikiye bölünerek yerleştirmede kullanılacak esas puan elde edilir. Burada puanlama ise 500 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Bu puanların hesaplanmasında etkili olan farklı faktörler de bulunmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz faktörlerin tamamı eğitimini yurt içinde gören öğrenciler için geçerlidir. Ancak eğitimini yurt dışında sürdüren öğrenciler için durum değişmektedir. Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki kurumlarda eğitim gören öğrencilerin yerleştirme esas puanlarının hesaplanmasında TEOG (Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş) sınavlarından alınan puan ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları  

dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları ile yurt içinde eğitim görenler arasında bir farklılık bulunmaz. KKTC'de öğrenim görenlerin puanları Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.

6, 7 ve/veya 8’inci sınıf öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin “yerleştirmeye esas puan” hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

- Üç öğretim yılından bir yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek
hesaplama:

6’ncı sınıf – yurt içi

7’nci sınıf – yurt dışı YEP = ( (YBP6 + ((YBP6 + YBP8) /2) + YBP8) + AOSP )/2

8’inci sınıf – yurt içi

-Üç öğretim yılından iki yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

6’ncı sınıf – yurt içi

7’nci sınıf – yurt dışı YEP = ( (YBP6 x 3) + AOSP )/2

8’inci sınıf – yurt dışı
Eğitimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin YEP’i, AOSP’nın
ötelenmesiyle hesaplanacaktır.

-Üç öğretim yılının tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

YEP = (AOSP / 700) x 500

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirmeye esas puan hesaplaması yapılabilmesi için, öğrenciler her iki dönem yapılacak olan ortak sınavlara katılmak zorundadırlar. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan sınavlarda 1’inci dönemde alınan başarılı puan (45 ve üzeri), 2’nci dönem okul tarafından yapılan yazılı puanı olarak kullanılacaktır.

TÜBİTAK BAŞARILI ÖĞRENCİLERE EK PUAN SAĞLIYOR

TEOG puan hesaplama işleminde bazı koşullarda öğrenciler ek puan kazanma şansı yakalıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve Matematik olimpiyatlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etmeye hak kazanan öğrencilere katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve Matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına, yıl sonu başarı puanının;
- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10′u,
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9′u,
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8′i,
- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7′si oranında ek puan eklenir.

Diğer taraftan öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve Matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir. Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM’ye ibraz eden öğrenciler yararlanabilir.

YEP = (AOSP / 700) x 500
Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar ÖDSGM’de olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır.

TEOG HER SORU KAÇ PUAN?

TEOG 2016 sınavlarının her iki döneminde de Tükçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü olmak üzere 6 merkezi ortak sınav yapılmaktadır. Yani öğrenci birinci dönem 6 ve ikinci dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınava girmektedir. Her ortak sınavda 20 soru sorulmaktadır. Bu sınavlardaki her soru 5 puandır. Öğrencinin ortak sınav notu tıpkı yazılılarda olduğu gibi 100 üzerinden değerlendirilmektedir.

TEOG SINAVINDA DERSLERİN AĞIRLIKLARI NE KADAR?

Türkçe 4,

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.

Matematik 4,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2,

Yabancı Dil 2.

Fen ve Teknoloji 4,

TEOG DERS AĞIRLIKLARI HESAPLAMAYI NASIL ETKİLER?

TEOG sınavının puan hesaplanmasında Her dersten alınacak puan dersin ağırlığı ile çarpılacak, sonuçlar toplandıktan sonra bulunan değer derslerin ağırlıklarının toplamına bölünecektir. Bu nedenle ağırlığı yüksek olan dersler ortalamayı daha yüksek oranda etkileyecektir.

TEOG PUAN HESAPLAMASI 2. DÖNEM

TEOG sınavları sonucu 1. dönem 700 üzerinden bir puan elde edilecektir. Buna AOSP (Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı) denir. Aynı şekilde 2. dönem TEOG sınavlarından da AOSP hesaplanacaktır. Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflardaki ağırlıklı not ortalamalarının (yıl sonu başarı puanl) toplamı, 1. ve 2. dönem AOSP puanlarının ortalamasıyla toplanacak ve 2'ye bölünerek YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) hesaplanacaktır. 

TEOG Sınav Tarihleri Ne Zaman?

2015-2016 TEOG sınav tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

2015-2016 Yılında 1.Dönem Merkezi Sistem ortak sınav tarihi: 25-26 Kasım 2015

2015-2016 Yılında 2. Dönem Merkezi Sistem ortak sınav tarihi: 27-28 Nisan 2016

TEOG sınavına girmeyen öğrenciler için de mazeret sınav tarihleri şu şekildedir:

Birinci dönem – Mazeret Sınavları 12-13 Aralık 2015
İkinci dönem – Mazeret Sınavları 14-15 Mayıs 2016

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler