YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tedbir almak yeterli değil, dersin verilmesi zorun
Tedbir almak yeterli değil, dersin verilmesi zorun
Tedbir almak yeterli değil, dersin verilmesi zorun
01 Mart 2008 / 14:03 Güncelleme: 01 Mart 2008 / 00:00

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahit Akman, ''Her yıl yaklaşık 1.5 milyon evladımıza medya okuryazarlığı dersinin verilmesini RTÜK olarak hedefliyoruz'' dedi. Akman, Kocaeli Kartepe'de bir otelde düzenlenen Medya Okuryazarlığı Bilgilendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, RTÜK'ün ''izleme'' denilen faaliyetin 3 önemli tarafından biri olan izleyiciler ile ilgili pek çok çalışma başlattığını belirtti. 2006 yılında izleyicilerin bir programın içeriğiyle ilgili bilgi edinmesini sağlayacak sembol sisteminin hayata geçirildiğini, ardından çocukların, özellikle televizyon yayınlarından nasıl etkilendiklerini belirlemek amacıyla kompozisyon yarışması düzenlediklerini ifade eden Akman, şunları söyledi: 'Sembol sistemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla resim yarışması düzenledik. Televizyon yayınlarında şiddet ve diğer içeriklerle ilgili seminerler, paneller toplantılar gerçekleştirdik. Tüm bu faaliyetlerimiz elbette ki çok önemliydi. Fakat bize göre en önemlisi, özellikle nüfusumuzun çok önemli bir kısmını oluşturan gençlerimizin televizyon yayınlarından daha az etkilenmelerine katkı sağlayacak, onların da daha bilinçli izleyici olmalarını temin edecek ve televizyon, radyo, gazete hatta internet gibi kitle iletişim araçları diye nitelendirdiğimiz bu araçlardaki bilgileri daha iyi analiz edip, daha iyi hayatlarına yansıtabilecekleri bir bilincin oluşması için başlattığımız medya okuryazarlığı projesidir.''-TEDBİR ALMAK YETERLİ DEĞİL-Türkiye'de ilköğretim okullarında 14 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü, yaptıkları kamuoyu araştırmalarında yetişkinlerin günde yaklaşık 5, çocukların ise 3 saati ekran karşısında geçirdiğinin ortaya çıktığını dile getiren Akman, şöyle devam etti: ''Bu araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar sonrasında yalnız yayıncıların yaptıkları televizyon ve radyo yayınlarına müdahale ederek, onların içeriklerinde bulunan birtakım olumsuzlukları ortadan kaldıracak tedbirler alarak yayınların kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmanın mümkün olamayacağını fark ettik. Türkiye'deki bu genç nüfus gününün önemli bir kısmını televizyon karşısında geçirirken, diğer vaktin de eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak birtakım yöntemlere başvurup bu eksiklikleri giderme yolunu tercih etmektedir. Televizyon adeta çocuklarımızın ve insanımızın bilgi edinme, eğitim ve eğlence gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir ortama dönüşmekte ve oradan aldığı bilgiler, rol modeller çerçevesinde hayatını  yönlendirmekte, gelecek planları yapmakta ve ilişkilerini tanzim etmektedir. Böyle bir ortamda bir de teknolojinin ortaya koyduğu yenilikleri dikkate aldığımızda yalnız yayın içeriklerine müdahale ederek, yayınlarla ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırmanın mümkün olamayacağı gerçeği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.''-MEDYA OKURYAZARLIĞININ HEDEFİ-Türkiye'de bin 500'e yakın radyo ve televizyonun yayın yaptığını, uydu kanalıyla izlenenler eklendiğinde kanal sayısının 2 bine yaklaştığını belirten Akman, ''Tüm bu gerçekler ortaya çıktığında medya okuryazarlığı dersinin önemi bir kez daha göz önüne gelmektedir'' diye konuştu. 2006-2007 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının katkısıyla 5 pilot ilde medya okuryazarlığı dersinin seçmeli olarak hayata geçirildiğini dile getiren Akman, şunları kaydetti: ''Şu anda yaklaşık 4.5 milyon civarında olan 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrencilerimizin bu 3 yıllık temel eğitim dönemlerinin bir yılında medya okuryazarlığının seçmeli ders olarak seçilip, okutulması bizim en büyük arzumuz ve hedefimizdir. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon evladımıza medya okuryazarlığı dersinin verilmesini RTÜK olarak hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesinde de en büyük desteği başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımızın üst düzey bürokratlarından bekliyoruz. 2007-2008 öğretim yılında bu konuyla ilgili çalışmalar çok yeni başlamış olmasına rağmen, yaptığımız araştırmalarda 200 binin üzerinde evladımız şu an da medya okuryazarlığı dersi almaktadır. Özellikle bu toplantıdan sonra önümüzdeki eğitim yılında 4.5 milyon evladımızın 1.5 milyonunun 2008-2009 öğretim yılında bu dersi seçmesi hedefimizdir.''-DERSİN ÖNEMİ-Akman, medya okuryazarlığı dersinin televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçlarının mesajlarına maruz kalan çocukların daha bilinçli izleyici olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş bir çalışma olduğunu bildirdi. Akman şunları kaydetti: ''Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın, ruh, beden ve zihin sağlığı açısından en az olumsuz etkiye muhatap olarak, her türlü çağdaş bilgiyle donatılıp, sağlıklı bir şekilde eğitim almalarını temin, çocuklarımızın örgün eğitim kurumları dışında muhatap oldukları bu bilgi kaynaklarını sıhhatli bir şekilde değerlendirip, analiz edip, oradan aldıkları bilgileri hayatlarına yansıtmayla ancak mümkündür.


Bugüne kadar yalnız haberlerini okuyarak ya da bir takım gereksinimlerimizi karşılamak amacıyla değerlendirdiğimiz televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarının çocuklarımız üzerindeki etkilerini dikkate alarak bu dersin onların hem örgün eğitim kurumları ile ilişkilerinde hem de hayatlarıyla ilgili alacakları kararlarda ne kadar etkiye sahip olduğunu tartışmak istemiyoruz.''-''DERSİN VERİLMESİ ZORUNLUDUR''-Yapılan araştırmaların özellikle televizyonların, çocukların üzerinde son derece etkili olduğunu ve televizyondan alınan mesajlarla hayatlarını, geleceklerini oluşturduklarını gösterdiğini belirten Akman, şöyle devam etti: ''Böyle bir gerçeklik ortadayken çok açık mesaja muhatap evlatlarımızın geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın her açıdan sağlıklı bir şekilde yetişmesi için bu mesajları doğru algılayabilmeleri, doğru değerlendirip analiz edebilmeleri ve bu analiz edip sonuçlandırdıkları eylemlerini hayatlarına doğru bir şekilde yansıtabilmeleri için bu dersin eğitim ordumuzun mensuplarınca çocuklarımıza verilme zorunluluğu vardır.''

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler