YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlere müjdeli haber
Öğretmenlere müjdeli haber
29 Nisan 2010 11:23
Kıdemi 20 yıldan fazla kadın öğretmenler ile 25 yıldan fazla erkek öğretmenler isterlerse nöbet görevinden muaf tutulabilecek...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay kararı doğrultusunda ortaöğretim kurumlarında görev yapan kıdemli öğretmenlerin nöbetlerine ilişkin yeni karar aldı. Kıdemi 20 yıldan fazla kadın öğretmenler ile 25 yıldan fazla erkek öğretmenler isterlerse nöbet görevinden muaf tutulabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu yayımladığı genelgede, 31 Temmuz 2009'da MEB'e bağlı resmi ve özel oratöğretim kurumlarında eğitim-öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Söz konusu yönetmeliğin öğretmenlerin nöbet görevini düzenleyen 80. maddesiyle ilgili MEB aleyhine dava açıldığı ifade eden Çubukçu, Danıştay İkinci Dairesinin, yönetmelikte ''hizmet süreleri kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine'' ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurma kararı aldığını belirtti.

Bakan Çubukçu, bu çerçevede, gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yönetmeliğin, öğretmenlerin nöbet görevini düzenleyen 80. maddesinde yer alan mevcut hükümlerinin yanı sıra, öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler ile 25 yıldan fazla erkek öğretmenlerin istemeleri halinde nöbet görevinden muaf tutulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, ancak bu durumdaki öğretmen sayısının fazla olması halinde nöbetlerin aksayabileceği durumlarda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebileceğini kaydetti.

Vatan

neresi müjde
 // mustafa alkış
İhtiyaç halinde görev verilecekse bunun neresi müjde nöbeti yazanlar sen bu görevden hizmetin nedeniyle muafsın demiyecekler....
29 Nisan 2010 23:04
can
 // hakan
Eğer bizlere müjdeli br haber vereceklerse kar tatili, domuz gibi tatili vb... bizim elimizde olmayan nedenlerden okullar tatiil olduğunda 7 saat ortalama 50 tl ekdersimizi kesmesinler...
29 Nisan 2010 16:47
EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler