YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borcuna yeni düzenleme geliyor
Öğrencilerin ödeyemediği öğrenim kredi borcuna faiz indirimi ve taksit kolaylığı geliyor
Öğrenim kredisi borcuna yeni düzenleme geliyor
17 Haziran 2009 / 14:36 Güncelleme: 17 Haziran 2009 / 00:00

Öğrencilerin ödeyemediği öğrenim kredi borcuna faiz indirimi ve taksit kolaylığı getiriliyor. Tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'da   


Komisyonda, ''torba kanun'' olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edildi.


Tasarının son maddesinde değişiklik ve yeni madde ihdasına ilişkin, 16 önerge kabul edildi. Komisyonda ortak hazırlanan bir önergeyle öğrencilerin ödeyemediği öğrenim kredileriyle ilgili düzenleme yapıldı.


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan aldıkları krediyi ödeyemeyenlerin 3 ay içerisinde başvurarak taahhütte bulunması halinde; borcunun tamamını 3 ay içinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 75'i, 12 ay içinde aylık taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 50'si, 24 ay içinde aylık taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 25'i, 48 ayda ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 10'u affedilecek.


Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde başvuru ve taahhüt edilen ödeme süreleri için gecikme zammı uygulanmayacak. Aylık taksitlerin aksatılması halinde ise başvuru tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanarak borcun tahsili yapılacak.


-İNTERNETTEN ALKOL VE SİGARA SATIŞI-


AK Parti'li milletvekilleri, internet üzerinden tütün mamulleri veya alkollü içki satanlara uygulanan 20 bin ile 100 bin TL para cezasının, 1'yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştirilmesi için önerge verdi.


AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, internet üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışında olağanüstü artış olduğunu kaydederek, internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaş sınırlamasının mümkün olmadığını söyledi. Ünüvar, para cezası yerine hapis cezası öngörülerek, internet üzerinden yapılan söz konusu satışların caydırıcı olmasının amaçlandığını bildirdi.


Necdet Ünüvar, vahim boyutlara ulaşan internet üzerinden satışları yapanlara ''en caydırıcı olmakla birlikte en düşük'' cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.


CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, basına yansıyan haberlerde alkol üreten bir kişinin 1 litrelik şişeyi 25 cc'lik bandrolle sattığını anımsatarak, bu suçu işleyenlere herhangi bir ceza öngörülmediğini kaydetti. Hamzaçebi, anayasa gereği cezalarda ölçülülük ilkesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.


Kabul edilen önergeye göre, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Satışın internet ortamında yapılması halinde söz konusu site engellenecek.


-BAŞBAKANLIĞA ALINACAK MOTORLU TAŞITLAR...-


Kabul edilen diğer bir önergeyle Başbakanlığa alınacak motorlu taşıtlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor.


CHP Trabzon Milletvekili Hamzaçebi, Başbakanlığa alınacak uçak ve motorlu taşıtlara 10 yıl süreyle Gümrük Vergisi muafiyeti tanınmak istemesine karşı olduklarını belirterek, ''Ayıptır bu. Türkiye ekonomik krizde. Bu düzenlemeye diyecek bir sözüm yok'' dedi. Hamzaçebi, tasarıdan çıkarılan Başbakanlık personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin düzenlemenin daha masum bir düzenleme olduğunu savunarak, Başbakanlığa alınacak araçların fiyatlarının kamuoyuna düşük gösterilmesi için KDV, ÖTV ve GV muafiyeti getirilmek istendiğini ifade etti.


DSP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini belirterek, kamunun araç ihtiyacının da Başbakanlık kanalıyla alınıp diğer bakanlıklara tahsis edilebileceğine dikkati çekti. Öztürk, söz konusu vergiler için ne kadar ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu, bu ödeneğin karşılanmadığı gerekçesiyle mi düzenlemenin getirildiğini sordu.


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakanlığın güvenlik gerekçesiyle bazı illerin valilerine zırhlı ve nitelikli araç almak durumunda olduğunu, bu nedenle böyle bir düzenlemeye gidildiğini söyledi.


Kabul edilen bu düzenlemeye göre, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar, 10 yıl süreyle Gümrük Vergisinden muaf tutulacak.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''torba kanun'' olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, kabul edildi.


Komisyonu'nda bütçe uygulamalarını içeren tasarının görüşülmesi sırasında kabul edilen bir önerge ile varlık barışı ikinci kez uygulamaya konulacak.


Buna göre, 1 Haziran 2009 tarihi itibariyle sahip olunan varlıklar için 30 Eylül 2009 tarihine kadar varlık barışı başvurusu yapılabilecek ya da bildirimde bulunulacak. Bakanlar Kurulu, başvuru ve bildirim süresini 3 ay daha uzatabilecek.


Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek, tarhiyat yapılacak. İndirimi reddedilen KDV'ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacak. Ancak indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde, mahsup edilecek matrah tutarında yüzde 18'lik KDV dikkate alınacak.


Böylece yeni düzenlemede, matrah indiriminden yararlanmak için hesaplanan verginin ödenmesi şartı getirilirken, indirimi mümkün olmayan KDV nedeniyle yapılan tarhiyatlara da mahsup imkanı tanındı.


-TAM MÜKELLEF KİŞİ VE KURUMLAR-


Düzenlemede yer alan bir geçici madde uyarınca 1 Mayıs 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının, Türkiye'de bulunmayan kurumlardan sağladıkları iştirak kazançlarının ve yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançların, 28 Şubat 2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, bunlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.


Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların 1 Kasım 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tasfiyesinden doğan kazançlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde de gelir veya kurumlar vergisi müstesnası geçerli olacak.


-VERGİ İNCELEMESİ BAŞLAMIŞ OLANLAR-


Bu arada bir başka geçici maddeye göre de süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19 Haziran 2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemesi başlatılanlar, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun (vergi incelemesi yapılmamasıyla) ilgili maddesinden yararlanamayacak.


Bu şekilde söz konusu tarihten önce vergi incelemesine alınanlar, incelemelerde tespit edilen matrah farklarından mahsupta bulunamayacak.


Ayrıca değişiklik öncesinde beyan edilerek tahakkuk eden, ancak vadesinde ödenmeyen vergilerin 30 Eylül 2009 tarihine kadar yatırılmaması durumunda da mahsup uygulamasından faydalanılamayacak.


-30 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR HURDAYA ÇIKARILACAK-


Tasarıya göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda üye temsilci sayısında değişikliğe gidildi. Buna göre, Anadolu gazete sahiplerinden 2 kişi, satışı 100 binin üzerinde olanlar gazete ve dergi sahiplerinden 1 kişiyle, kapanan SEKA'nın temsilcisi yerine, Çevre ve Orman Bakanlığı 1 kişiyle Genel Kurulda temsil edilecek.


 Tasarı, sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin açıklık da getiriyor. Kurumlarda mali yılla sınırlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakların pozisyon unvan ve niteliklerinin belirlenmesinde standardizasyonun sağlanması, ihtilafların azaltılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.


Sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi veya tek taraflı sözleşmesini feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe, kurumlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecek.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezine, genel bütçeden doğrudan Hazine yardımı yapılabilecek.


Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, özel bütçeli kurumlar arasında yer alacak.


Ulaştırma Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1979 model ve daha öncesi model minibüs, kamyonet ve traktörler de hurdaya çıkarılabilecek. Böylece daha önce otobüs, kamyon, tanker ve çekiciler için uygulanan hurdaya ayırma uygulaması, bundan böyle minibüs, kamyonet ve traktörler için de geçerli olacak. Döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olan bu hurda araçlar, MKE kurumu hurdalığına teslim edilecek.


Telekomünikasyon Kurumunun ismi ''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'', Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun ismi ''Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'' şeklinde değiştirilecek.


Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda yapılan değişiklikle, konut edindirme yardımı tutarı hakkında başvuru yapılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları hesaplayacakları tutarı 8 ay içerisinde bankaya bildirecek. Bu süre 2 ay olarak uygulanıyordu.


-İNTERNETTEN ALKOL VE SİGARA SATIŞI-


Tasarıya göre, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Satışın internet ortamında yapılması halinde söz konusu site engellenecek.


Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemleri, güvenli elektronik imza kullanılarak veya Merkez Bankasınca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkili olacak.


TKİ ile EÜAŞ arasında protokolle gerçekleştirilen elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yapacakları enerji ve yakıt alımları Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.


Kalkınma ajanslarının alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alımı, satımı, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.


Karayolu Taşıma Kanununa aykırı hareket edenlere yönelik bazı idari para cezalarını uygulamaya Ulaştırma Bakanının yetkilendirdiği bakanlık personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli, sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri, terminallerde görevli belediye zabıtası yetkili olacak.


-ÖĞRENCİ KREDİLERİNE DÜZENLEME...-


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan aldıkları krediyi ödeyemeyenlerin 3 ay içerisinde başvurarak taahhütte bulunması halinde; borcunun tamamını 3 ay içinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 75'i, 12 ay içinde aylık taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 50'si, 24 ay içinde aylık taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 25'i, 48 ayda ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 10'u affedilecek.


Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde başvuru ve taahhüt edilen ödeme süreleri için gecikme zammı uygulanmayacak. Aylık taksitlerin aksatılması halinde ise başvuru tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanarak borcun tahsili yapılacak.


Kaymakamlara, vekalet ettiği ilçe kaymakamlığı için yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılmayacak. Çıkarılmış borç tutarının tahsilinden vazgeçilerek, borç takibi işlemine son verilecek.


Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar, 10 yıl süreyle Gümrük Vergisinden muaf tutulacak.AA


 

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler