YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'den yeni karar
Milli Eğitim'den yeni karar
18 Haziran 2014 09:35
Kılavuza göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar herhangi bir işlem yapmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetici atama kılavuzuna göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar herhangi bir işlem yapılmaksızın görevlerine aynı statüde devam edecek.

MEB, Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin kılavuzu yayımladı.

Kılavuza göre, yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla görev yapamayacak.

Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

Müdür görevlendirmeleri, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısından önce yapılacak.
Yöneticilik görev süresinin hesaplanması

Dört yıllık görev süresinin hesabında 14 Mart 2014'den önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacak. Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında, 14 Mart 2014'den önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacak.

Dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık yöneticilik görev süresini 2013-2014 ders yılı içinde olmak üzere 14 Mart 2014'ten sonra dolduranların yöneticilik görevleri, 2014-2015 ders yılının bitimi tarihi itibarıyla sona erdirilecek.

Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan, yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecek.
İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilecekler

Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları duyurulacak.

Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüğünde görevlendirilmek üzere yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecek.

Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacak.

Ekim 2011'de yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da müdürlüğe başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda başvuranlar yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirmeyle gelen adaylarla doğrudan sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara 10 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.

Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek.

Mevcut yöneticiler yenileri göreve başlayana kadar devam edecek

Kılavuza göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar başkaca herhangi bir işlem yapılmaksızın görevlerine aynı statüde devam edecek.

Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecek.

Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecek.

Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardan müdürlük görevini yürütenler istemeleri halinde yeniden görevlendirme kapsamında, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler ise istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecek.

Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen ile öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, eğitim kurumlarının tüm öğretmenleri dikkate alınarak belirlenecek.

Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında birden fazla okul aile birliği ve öğrenci meclisi başkanı bulunması halinde değerlendirme, yalnızca müdür norm kadrosunun verildiği eğitim kurumunun okul aile birliği başkanı ve yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı tarafından yapılacak.

Şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapanlardan eğitim kurumu yöneticiliklerinde görevlendirilmek isteyenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmaları gerekiyor.

Kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacak.
Görevlendirme takvimi

En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanının belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi 18-30 Haziran'da gerçekleştirlecek.

Değerlendirme işlemleri ile değerlendirme komisyonu ile sözlü sınav komisyonlarının kurulması 14 Temmuz-15 Ağustos'ta yapılacak.

Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu, başvuruların alınması, müdürlük görev süresinin uzatılması 18-29 Ağustos'ta; müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu, başvuruların alınması, müdürlük görev süresinin uzatılması 1-12 Eylül'de; müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu, başvuruların alınması, değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması, duyurulması, sonuçlara itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve duyurulması 15 Eylül-03 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav 8-31 Ekim'de, sonuçların duyurulması 3-7 Kasım'da olucak. Sınav sonuçlarına itiraz 10-14 Kasım, itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 17-21 Kasım, müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 24 Kasım-5 Aralık, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 8-19 Aralık'ta yapılacak.

 

AA

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler