18 Haziran 2018 Pazartesi
 • Altın193,795
 • BIST93.560
 • Dolar4,7211
 • Euro5,4646
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,2396
 • İstanbul23 °C
 • Ankara19 °C
 • İzmir25 °C
 • Konya18 °C
 • Adana26 °C
 • Antalya26 °C
 • Diyarbakır27 °C
 • Bursa23 °C
 • Kayseri18 °C
 • Kocaeli20 °C
 • Şanlıurfa27 °C
 • Gaziantep25 °C
 • İçel27 °C
YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Memur alımlarında sürpriz değişiklik
Memur alımlarında sürpriz değişiklik
28 Temmuz 2009 16:15
Memuriyetten çekilenler tekrar kamu kurum ve kuruluşlara başvuru yapabilecek

Memur alımıyla ilgili bir takım değişiklik yapıldı.


Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı tarihler, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenecek.


Devlet Personel Başkanlığının (DPB) devlet memurluğuna alınmayla ilgili Kamu Personeli Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Tebliğde, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlarla ilgili koşullara yer verildi.


Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenecek.


ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI


Özürlülerin devlet memurluğuna alınabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarınca, özürlü açığı bulunduğu sürece, her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında sınav yapılmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boş kadrolar, ilgili mevzuata göre doldurulacak.


Özürlüler için dönemler itibarıyla yapılacak sınavlar, Devlet Personel Başkanlığınca duyurulacak.


KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI


Kamu kurum ve kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşında, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklardan, yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapacak.


Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, kamu kurum ve kuruluşlarına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvuracak.


Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini kuruma bildirmek ve bu kadrolara, kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapacak.


Reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvuracak.


Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının yüzde 1'ini, şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya malul olup da çalışabilir durumda olanların, istihdamı için ayıracak.


İçişleri Bakanlığı, söz konusu kapsama giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmeyecek.


Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.


Başvurularda, şehidin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, çocuklarından biri; çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri, çalışabilir durumdaki malulün kendisi; çalışamayacak durumdaki Malulün eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınacak.


Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışan hak sahiplerinin iş talepleri kabul edilmeyecek.


Belirtilen şartları taşıyanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmek isteyenler, ikamet ettikleri veya şehitlik ya da Malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvuracak.


MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN MEMURLUĞA ALINMALARI


Daha önce memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilenlerden yeniden memurluğa dönmek isteyenler, bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak.

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler