YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
KPSS tercihlerinde son gün; ama...
KPSS tercihlerinde son gün; ama...
20 Temmuz 2009 13:33
Adaylar tercihlerini internet üzerinde yapabiliyor

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak memur adayları için tanınan tercih bildirme süresi bugün sona erecek.
 


Tercih yapacakların, 2008-KPSS lisans ile 2008-KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavlarına girmiş ve ilgili puanı almış olmaları gerekiyor.


Bu amaçla hazırlanan KPSS 2009/3 Tercih Kılavuzu'nda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor.


Adaylar, tercih başvurularını kılavuzda yer alan kurallara göre internet üzerinden kendileri yapıyor.


2009 KPSS'nin iptali için dava açıldı


2009 yılında yapılan KPSS'nin iptali istemiyle dava açıldı. Yaşanan kopya olayları dava gerekçesi olmuşturdu.


Aşağıda 3 kişi tarafından açılan davanın dilekçesine yer verilmiştir.


“Yürütmenin durdurulması taleplidir.”ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE;
DAVACI :DAVALI : ÖSYM BAŞKANLIĞI


06538 Bilkent-ANKARA


TALEP KONUSU : 27-28 Haziran 2009 tarihli KPSS nin iptaline karar verilmesi.


AÇIKLAMALAR : 1-27-28 Haziran 2009 tarihinde Tüm Türkiye’de yapılan KPSS Sınavında usulsüzlükler yapılmıştır.


Konuyla ilgili basında çıkan haberler; Iğdır Emniyet Müdürlüğü"nün KPSS'de kopya çekildiği savıyla soruşturma başlattığı, soruşturma kapsamında yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 4"ünün tutuklandığı, bu kişilerin bir soru kitapçığını fotoğraflayarak ele geçirdiği, soru kitapçığını çözmek için 5 ayrı yerde merkez kurduğu, daha önce para karşılığında anlaşmalar yapıldığı, çevre illerden gelerek Iğdır'da sınava giren kişilere soruların cevaplarını ilettiği, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla genişletilen soruşturmada, Ankara, İzmir, Bursa, Giresun, Erzurum ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinde sınava giren öğrencilere de aynı yöntemle soruların cevaplarının iletildiği yönündedir.


2-657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 50. maddesi uyarınca memuriyete atanma koşullarından biri sınava girmektir. Ancak bu koşul uzunca bir süre uygulanmamış, merkezi sınavla memur alınmamıştır. Bu uygulamaya ilk kez 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı ile geçilmiştir. 2002 yılından sonra bu sınavın adı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) olarak değiştirilmiştir.


Kuşkusuz merkezi sınavla memur alınması kadrolaşma ve sübjektif değerlendirmeleri önleme konusunda olumlu bir gelişme olmuştur. Ancak bu sınavlar sorunu köklü olarak çözememiştir. Bunun nedeni de yazılı ve merkezi bir sınav yanında bazı kurumlara alınacak personelin bir kısmının ayrıca mülakata (sözlü sınav) alınmalarıdır. Tamamen sübjektif bir yöntem olan mülakatla kadrolaşma uygulamaları sürdürülmektedir. Yazlı sınavlarda çok yüksek puan alan kişiler mülakat sınavında elenmekte, düşük puan alanlar da memur olarak atanabilmektedir.


30 Ocak 1986 gün ve 19004 sayılı Resmi Gazetede "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Ancak bu yönetmelik 1999 yılında değiştirilene değin merkezi bir devlet memurluğuna alım sınavı yapılmamıştır.


22.2.1999 gün ve 23619 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, “İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği” değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olmak isteyenler ile KİT ve Bağlı Ortaklıklarına sözleşmeli statüde gireceklerin yazılı sınavlarının ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu sınavda başarılı olanlar kamu kurum ve kuruluşlarının kendileri tarafından yapılacak sınava katılmak hakkını elde edeceklerdir.

Yönetmelikte, 11.10.1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir değişiklik daha yapılmış, yapılan değişiklikle kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel gereksinimlerinin karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmiştir. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılması öngörülmüştür.


03.5.2002 gün ve 24744 sayılı Resmi Gazetede, 18.3.2002 gün ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 29. maddesiyle;“6.12.1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 17.1.2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.


"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" uyarınca 03.05.2002 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" düzenlenmiştir.


03.05.2002 gün ve 24744 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikle, Kamu Personel Seçme Sınavı"nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar, ülkemizde yapılan en güvenilir sınavlar olarak kabul edilmektedir.


3-Sınav sonrası yaşanan kopya olayı Türkiye çapında gerek genel gerekse yerel basında geniş bir şekilde yer almış, büyük tepkiler yaşanmasına neden olmuştur. Şaibeli duruma gelen bu sınav nedeniyle; sınava giren 500.000 i aşkın adayın devlete olan güvenini sarsmıştır. Zaten işsizlik oranının yüksek olduğu bir toplumda, üniversite bitiren yüz binlerce gencin umut kapısı olan bu sınav yaşanan bu kopya girişimleri nedeniyle umutları tükenmiştir.


4-Anayasamızda yer alan 10.madde 4.fıkrası gereğince (Değişik: 9.2.2008 - 5735/1 md.) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”


5-Dilekçemiz ekinde görüldüğü üzere; genel ve yerel basında yer alan haberlerin yaşanan kopya olayının aslında ne kadar vahim bir durumun söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır.


6-Ancak ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan tarafından 08.07.2009 tarihinde yapılan basın açıklamasında bu olayı Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diğer illerde de araştırma talebinde bulunmasına rağmen bunu görmezden gelerek münferit yaşanan bir olay olarak kabul etmesi ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Yine aynı röportajında ise kopya olaylarının yaşandığını, bunların büyük bir çoğunlunun yakalandığını, yakalanamayanlarında olabileceğini, onların ise vicdanlarına bıraktığını “ ifadesini kullanmıştır.


02.05.1999 da yapılması gereken ÖSS sınavında sınav soru kitapçıkları çalınması nedeniyle iptal edilen sınav, bu olayın üzerinden 10 yıl geçmesine ve zihinlerde hala yer almasına rağmen yine davalı kurum tarafından düzenlenen sınavın Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya, 30 kişinin gözaltına alınması ve bunların 4 ünün tutuklanmasına, aynı şekilde kopya girişiminin Türkiye çapında diğer illerde de yaşanmış olmasına rağmen iptal etmemiştir.


7-Açıklanan sebeplerle işbu davamızı açarak, şaibeli hale gelen, yaklaşık 500.000 adayın devlete karşı olan güvenini sarsan davalı kurum tarafından 27-28 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen sınavın iptaline karar verilmesini istemek zorunda kalmış bulunmaktayız.


YASAL DAYANAKLAR : Anayasa, 657 Sayılı Yasa ve İlgili yasal düzenlemeler…


KANITLAR : Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma dosyası, Genel ve Yerel basında çıkan haberler, Ösym Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan”ın 08.07.2009 tarihli röportajı ve tüm yasal kanıtlar...


SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah edilen nedenlerle 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan KPSS sınavının, sınavda usulsüzlükler (şaibe) meydana gelmiş olması sebebiyle iptaline, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderlerinin davalı kuruma yüklenmesine dair karar verilmesini arz ve talep ederiz. 15.07.2009DAVACI


 

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler