YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte zamlı üniversite öğrenci harçları
İşte zamlı üniversite öğrenci harçları
18 Ağustos 2009 13:34
2009-2010 öğretim yılı katkı payları açıklandı

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında katkı payı alınacak.


Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.


''2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar''a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Karara göre, öğrenci katkı payları 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor.


Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak, yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.


Öğrenci katkı payı, bizzat öğrenci tarafından karşılanacak. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı normal öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanları çerçevesinde kredi olarak verilebilecek.


Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.


Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.


Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.


Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.


YABANCI DİLLE EĞİTİM


Yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.


Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınacak. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.


Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden, devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğrenim gören öğrenciler, 90 TL katkı payı ödeyecek. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.


MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER


Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesi sürdürülecek.


Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.


Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı alınmayacak.


Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.


AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMI


Anadolu Üniversitesinde açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksek okulların 2009-2010 eğitim öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20'sine kadar olan kısmı, söz konusu fakülte ve yüksek okullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak.


Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacak.


İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ


Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi.


Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.


Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmeyecek.


Aynı zamanda, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmayacak.


ÖĞRENİM ÜCRETİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM


Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.


İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilecek.


İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.


2009-2010 ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN 71 İLE 591 TL ARASINDA KATKI PAYI ALINACAK


Yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.


Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında, ikinci öğretimdeki öğrencilerden ise 770 TL ile 4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan, ''2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar''a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre örgün yükseköğretim öğrencilerinden alınacak katkı payları şöyle:


FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI        ÖĞRENCİ KATKISI


                                                           TL


      Tıp Fakülteleri                                591


      Diş Hekimliği Fakültesi                    494


      Eczacılık Fakültesi                           494


      İTÜ İşletme Fakültesi Müh.                402


      Mühendislik Fakültesi                       387


      Mimarlık Fakültesi                           387


      Müh.-Mimarlık Fakültesi                   387


      Mühendislik ve Tekn. Fak.                387


      Mimarlık ve Tasarım Fak.                 387


      İnşaat Fakültesi                               387


      Makina Fakültesi                              387


      Maden Fakültesi                               387


      Elektrik-Elektronik Fak.                    387


      Kimya Metalurji Fak.                         387


      Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi                387


      Ziraat Fakültesi                                387


      Orman Fakültesi                               387


      Veteriner Fakültesi                           386


      Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak.              316


      Deniz Bilimleri Fakültesi                   316


      Su Ürünleri Fakültesi                          316


      Denizcilik Fakültesi                           316


      Sanat ve Tasarım Fakültesi                   316


      Güzel Sanatlar Fakültesi                       316


      Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak.              316


      Hukuk Fakültesi                                   313


      İktisat Fakültesi                                  313


      İşletme Fakültesi                                  313


      Siyasal Bilgiler Fakültesi                        313


      İktisadi ve İdari Bilimler Fak.                 313


      Fen Fakültesi                                       284


      Fen-Edebiyat Fakültesi


      (Fen Programı)                                    284


      Dil Tarih ve Coğrafya Fak.                    284


      İlahiyat Fakültesi                                  284


      Eğitim Fakültesi                                   284


      Mesleki Eğitim Fakültesi                        284


      Sağlık Eğitim Fakültesi                           284


      Endüstriyel San.Eğt. Fak.                       284


      Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi                     284


      Eğitim Bilimleri Fakültesi                       284


      Sağlık Bilimleri Fakültesi                        284


      Edebiyat Fakültesi                               284


      Fen-Edebiyat Fakültesi


      (Edebiyat ve Sos.Prog.)                          284


      İletişim Bilimleri Fakültesi                       284


      İletişim  Fakültesi                                   284


      Tıbbi Biyolojik Bil.Prog.                         281


      Fizik Tedavi ve Reha.Prog.                     281


      Teknik Eğitim Fakültesi                           281


      Açıköğretim Fakültesi                                  71


     


Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil


Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı ödenecek.


YÜKSEKOKULLAR


Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:


FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI    ÖĞRENCİ KATKI PAYI


                                                      TL


      Devlet Konservatuvarı              589


      Sivil Havacılık Yüksekokulu        470


      Mesleki Teknoloji Y.O.             227


      Tütün Eksperliği Y.O.              227


      Ev Ekonomisi Y.O.                  227


      Bankacılık ve Sigorta. Y.O.        190


      Uygulamalı Bilimler Y.O.           190


      İlahiyat Meslek Y.O.               190


      Sağlık Yüksekokulları              190


      Endüstriyel Sanatlar Y.O.          190


      Takı Tek. ve Tasarımı Y.O.         190


      Beden Eğit. ve Spor Y.O.           190


      Spor Bilimleri Tek. Y.O.           190


      Fizik Ted. ve Reh. Y.O.            190


      Hemşirelik Yüksekokulu             190


      Ulaştırma Y.O.                         190


      Ormancılık M.Y.O.                  190


      Engelliler Entegre Y.O.            190


      Tapu Kadastro M.Y.O.               190


      Meslek Yüksekokulları              190


      Sağlık Hizmetleri M.Y.O.           190


      Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O.         190


      Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O.         190


      Sivil Havacılık M.Y.O.             190


      Sosyal Bilimler M.Y.O.             190


      Teknik Bilimler M.Y.O.             190


      Su Ürünleri M.Y.O.                   190


      Uzaktan Eğitim M.Y.O               190


      Adalet Yüksekokulu                  190


      Denizcilik Y.O.                        190


      Deniz İşl.ve Yön.Y.O.              190


      Lisansüstü Öğretim                 258


İKİNCİ ÖĞRETİM


Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:


FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI        ÖĞRENİM ÜCRETİ


                                                         TL


      Veteriner Fakültesi                         2.134


      Tıbbi Biyolojik Bil.Prog.                 2.134


      Fizik Tedavi ve Reha.Prog.             2.134


      Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak.            1.924


      Deniz Bilimleri Fakültesi                   1.924


      Su Ürünleri Fakültesi                        1.924


      Denizcilik Fakültesi                          1.924


      Sanat ve Tasarım Fakültesi                1.924


      Güzel Sanatlar Fakültesi                     1.924


      Tekstil Tekn.ve Tas. Fak.                   1.924


      Mühendislik Fakültesi                        1.529


      Mimarlık Fakültesi                            1.529


      Müh.-Mimarlık Fakültesi                    1.529


      Mühendislik ve Tekn. Fak.                 1.529


      Mimarlık ve Tasarım Fak.                   1.529


      İnşaat Fakültesi                                 1.529


      Makina Fakültesi                               1.529


      Maden Fakültesi                                1.529


      Elektrik-Elektronik Fak.                     1.529


      Kimya Metalurji Fak.                1.529


      Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi         1.529


      Ziraat Fakültesi                    1.529


      Orman Fakültesi                     1.529     


      Fen Fakültesi                       1.281


      Fen-Edebiyat Fakültesi


      (Fen Programı)                      1.281


      Hukuk Fakültesi                     1.155


      İktisat Fakültesi                   1.155


      İşletme Fakültesi                   1.155


      Siyasal Bilgiler Fakültesi          1.155


      İktisadi ve İdari Bilimler Fak.     1.155


      Teknik Eğitim Fakültesi             1.147


      Dil Tarih ve Coğrafya Fak.          1.027


      İlahiyat Fakültesi                  1.027


      Eğitim Fakültesi                    1.027


      Mesleki Eğitim Fakültesi            1.027


      Sağlık Eğitim Fakültesi             1.027


      Sağlık Bilimleri Fakültesi          1.027


      Endüstriyel San.Eğt. Fak.           1.027


      Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi         1.027


      Eğitim Bilimler Fak.                1.027


      Edebiyat Fakültesi                  1.027


      Fen-Edebiyat Fakültesi


      (Edebiyat ve Sos. Prog.)              962


      İletişim Bilimleri Fakültesi          962


      İletişim Fakültesi                          962


YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM-


Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:


      FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI    ÖĞRENİM ÜCRETİ


                                       TL


      Devlet Konservatuvarı            4.268


      Sivil Havacılık Yüksekokulu   4.268


      Engelliler Entegre Y.O.          1.924


      Mesleki Teknoloji Y.O.           1.923


      Tütün Eksperliği Y.O.            1.923


      Ev Ekonomisi Y.O.                1.923


      Bankacılık ve Sigorta. Y.O.      1.155


      Uygulamalı Bilimler Y.O.         1.155


      İlahiyat Meslek Y.O.             1.155


      Sağlık Yüksekokulları            1.155


      Endüstriyel Sanatlar Y.O.        1.155


      Takı Tek. ve Tasarımı Y.O.       1.155


      Beden Eğit. ve Spor Y.O.         1.155


      Spor Bilimleri Tek. Y.O.         1.155


      Fizik Ted. ve Reh. Y.O.          1.155


      Hemşirelik Yüksekokulu           1.155


      Ulaştırma Y.O.                        1.155


      Ormancılık M.Y.O                    1.155


      Denizcilik Y.O                          962 


      Deniz İşl.ve Yön.Y.O.               962


      Tapu Kadastro M.Y.O.               770


      Meslek Yüksekokulları                770


      Sağlık Hizmetleri M.Y.O.           770


      Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O.          770


      Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O.          770


      Sivil Havacılık M.Y.O.               770


      Sosyal Bilimler M.Y.O.               770


      Teknik Bilimler M.Y.O.               770


      Adalet Meslek Yüksekokulu          770


      Su Ürünleri M.Y.O.                     770


      Uzaktan Eğitim M.Y.O.              770


 


 


 

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler