YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eğitim Bir-Sen'den MEB'e başörtüsü başvurusu
Eğitim Bir-Sen'den MEB'e başörtüsü başvurusu
04 Nisan 2014 11:29
Eğitim Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) başvurarak, ilköğretim ve liselerde okuyan öğrencilerin, başörtülü derslere katılmasını disiplin suçu sayan hükümlerin yönetmelikten çıkarılmasını talep etti.

Eğitim Bir-Sen, kamuoyunda "Demokratikleşme Paketi" olarak bilinen Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 13 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından, başörtüsü konusunda Bakanlığa başvurdu.

Başvuruda, "Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi"ne dair kanunla, Türk Ceza Kanunu'nun 115 ve 122. maddelerinde değişiklik yapıldığı anımsatıldı.

Değişikliklerle, "dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi" ile"dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasının engellenmesi"nin suç sayıldığı belirtildi. 

Başvuruda değişikliklerle, kanun koyucunun dini inancın, bu inancın gerektirdiği ibadet ve davranış biçimlerinin her ne suretle olursa olsun engellenmesini, din, vicdan ve inanç özgürlüğü bağlamında temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının engellenmesi olarak gördüğü ve ceza kanununda suç olarak kabul ettiği, böylece vatandaşların dini inanç ve inanışlarının gereğini, kamusal alanda da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe yerine getirebilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde, MEB'e bağlı okullardaki öğrencilerin "Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğe" aykırı davranmasının disiplin cezasını gerektirdiğinin hatırlatıldığı başvuruda, Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla vatandaşların dini inanç ve inanışlarının gereğini yerine getirmesinin her ne suretle olursa olsun engellenmesinin suç teşkil ettiği dikkate alındığında, söz konusu yönetmelik hükümlerinin kanuna ve hukuka aykırı hale geldiğine şüphe olmadığı ifade edildi.

Başvuruda, 6529 sayılı Kanun hükümlerinin gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'in 4. maddesinde yer alan "başı açık" ibaresi ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki "başı açık derse girmemeyi" disiplin suçu sayan hükümlerin çıkartılması talep edildi.

12:08
 // nuri
Bir karis etekle bacaklarini gostererek okula gidilmesi disiplin sucu olmuyorda sacini ortmek hala nasil suc oluyor onlarca yildir anlayamadim anlayamiyorum?bunun sosyolojisinde sorunun kaynagi fesbitedilmistir herhalde...
04 Nisan 2014 12:08
EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler