YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Çoğunun gönlü kamu sektöründe memur olmak
Yapılan araştırmada öğrencilerin yüzde 60.3'ü kamu sektöründe çalışmayı özel sektöre tercih ediyor
Çoğunun gönlü kamu sektöründe memur olmak
22 Eylül 2009 / 16:32 Güncelleme: 22 Eylül 2009 / 17:16

Türk Eğitim Sen'in yaptırdığı bir araştırma, acı bir gerçeği ortaya koyuyor. Buna göre, üniversite öğrencilerinin yarısından çoğu, ''iş garantisi'' olduğu gerekçesiyle kamu sektöründe çalışmayı özel sektöre tercih ediyor.

Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Aksoy'un başkanlığında Marmara, Gazi, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Atatürk ve Gaziantep üniversitelerinde 953 öğrenci arasında ''Üniversite Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri, Sosyal İlişki Kurma Becerileri, Geleceğe Bakışları'' konulu anket uygulandı.

Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 33'ü Türkiye'nin en büyük sorununun ''işsizlik'' olduğunu düşünüyor. Bunu yüzde 25.1 ile ekonomik kriz, yüzde 15 ile terör, yüzde 13.3 ile ''siyasal gerginlikler'', yüzde 8.6 ile ''demokrasi'' konuları izliyor.

Öğrenciler, ''iş garantisi olduğu'' gerekçesiyle kamu sektöründe çalışmayı özel sektöre tercih ediyor. Öğrencilerin 60.3'ü kamu sektöründe, yüzde 25.1'i özel sektörde, yüzde 14.6'sı ise kendi iş yerlerinde çalışmak istediğini dile getiriyor.

Kamu sektöründe çalışmak isteyenlerin yüzde 69.8'i ''iş garantisi olduğu için'', yüzde 12.2'si ''ekonomik krizden etkilenmemek için'' yüzde 11.7'si de maaşını zamanında alabilmek için bu sektörü tercih ediyor.

''Üniversite öğretimi beklentinize cevap veriyor mu?'' sorusunu öğrencilerin yüzde 34.8'i ''olumsuz'' yanıtlarken, yüzde 49.4'ü ''kısmen'', yüzde 15.8'i ise ''tamamen karşıladığını'' dile getiriyor. Öğrencilerin yüzde 16.1'i ders dışı etkinliklerin çok az olmasından yakınıyor.

-İLİŞKİLERİNDEN MEMNUN DEĞİLLER-

''Üniversitedeki ilişkilerinizde en önemli problem nedir'' sorusuna ankete katılanların yüzde 26.9'u ''ilişkilerin çıkara dayanması'' yanıtını veriyor. Öğrencilerin yüzde 19.4'ü ilişkilerin ''yüzeyselliğinden'', yüzde 17.5'i ''aşırı bireysellik ve bencillikten'' şikayet ediyor. Öğrencilerin yüzde 16.9'u öğrenciler arasında ''gruplaşma'', yüzde 11.8'i ''iletişimsizlik'' olduğunu belirtiyor.

Üniversite öğrencileri karşı cinsle arkadaşlık ilişkilerinde karşılaştıkları en önemli sorunun (yüzde 28.8), ''ön yargılı tutum ve davranışlar'' olduğunu ifade ediyor. Öğrencilerin yüzde 24.7'si ''karşı cinsle iletişimsizlik yaşandığını'' düşünürken, ''karşı cinsin kendini üstün gördüğünü'' dile getirenlerin oranı yüzde yüzde 10.6 olarak belirlendi.

Öğrencilerin yüzde 50.3'ü gelecekten umutlu, yüzde 31.5'i umutsuz olduğunu ifade ediyor
 

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler