YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başvurular, 3 Mart Pazartesi günü başlıyor
Başvurular, 3 Mart Pazartesi günü başlıyor
Başvurular, 3 Mart Pazartesi günü başlıyor
01 Mart 2008 / 16:13 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş için başvurular, 3 Mart Pazartesi günü başlıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri 3 Mart-7 Nisan 2008tarihleri arasında yapılacak. 2008-ÖSYS'ye, 2007-2008 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar ile ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları belirtilen unsurlara uyanlar başvurabilecek.


Ayrıca, durumları bunlardan birine uyan yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar da sınava başvurabilecekler. Ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile 2008-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yeralacak yükseköğretim programlarına yerleştirilemeyecek.Açıklamada, ayrıca 2008-2009 Öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisansve önlisans (meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisansprogramlarına sınavsız geçiş dahil) programlarına girmek veya yurtdışında öğrenim görmek isteyen adayların da 2008-ÖSYS'ye başvurmak zorunda oldukları belirtildi.Yabancı Dil Sınavı (YDS) için de başvurular aynı tarihler arasında alınacak.


KILAVUZ NASIL TEMİN EDİLECEK?


Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrencilerokullarının bağlı olduğu başvuru merkezinden, mezun durumdaki adaylarise diledikleri başvuru merkezlerinden içerisinde 2008-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan "2008-ÖSYS Kılavuzunu" 2 YTL karşılığındaedinebilecekler.Ortaöğretim okul müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veÖSYM Büroları ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklar.Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar ise başvurularını,okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar.Mezun durumdaki adaylardan 2007-ÖSYS'ye başvurmamış olanlar ile2007-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklikolanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecekler.Mezun durumdaki adaylardan 2007-ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenimbilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını, isterlersebireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri birbaşvuru merkezine başvurarak yapabilecek.ÖSS 15 Haziran 2008, YDS ise 22 Haziran 2008 tarihlerinde yapılacak.


 

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler