YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başörtüsü düşmalarına kötü haber!
Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
Başörtüsü düşmalarına kötü haber!
29 Nisan 2015 / 12:44 Güncelleme: 29 Nisan 2015 / 13:20

Çocuğu ortaöğretimde okuyan bir öğrenci velisi, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, yönetmeliğin birinci maddesinin, Türk milli eğitiminin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu iddia edildi.

Davalı Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığının savunmalarında özetle, Anayasa'nın "din ve vicdan hürriyeti"ni düzenleyen 24 ve "eğitim ve öğrenim hakkı"nı düzenleyen 42. maddeleri ile uluslararası sözleşmelere aykırılık taşımayan dava konusu düzenlemenin hukuka uygun olduğu ileri sürüldü. 

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. 

Dairenin kararında, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralının yer aldığı hatırlatıldı. 

Kararda, davada bu koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği bildirildi. 

Danıştay 8. Dairesi, davayla ilgili esas incelemesini daha sonra yapacak.

Ey şerefli veli
 // A.SAĞ
Sen çocuğunu başı açık okutabiliyorsan diğeri kapalı okutmak istiyorsa seni geren nedir?
Geberdiğin zaman bunun hesabını nasıl vereceksin?
Baş örtüsü sadece mezarlıkta takılmıyor.
Sen neye inanıyorsun bilmiyoruz ama inanışımız gereği baş örtüsü takıyoruz. Bu seni neden geriyor?
Bir şeye inanırken sana mı soracağız?
Senin bu yaptığına -cehape- zihniyetinde ''mahalle baskısı'' deniyor.
...
29 Nisan 2015 Çarşamba 14:29
EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler