YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
19 Temmuz 2016 09:39
LYS sonuçlarının ardından tercih yapmak isteyen öğrenciler için 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Üniversiteler, puanları, kontenjanları öğrencilere rehber olacak.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER --
1.1. Merkezî Yerleştirme İçin Tercih İşlemi Nasıl Yapılacaktır?
1.2. Adaylar Yükseköğretim Programlarına Nasıl Yerleştirilecektir?
1.3. Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Adayların OBP'lerinin Çarpılacağı Katsayılar
1.4. Merkezî Yerleştirme Yapılacak Yükseköğretim Programlarının Kontenjan ve Koşulları Nelerdir? -
1.5. Tercihler İle İlgili Koşullar Nelerdir?
2. TERCİH İLE İLGİLİ BİLGİLER
2.2. Okul Birincilerinin Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacağı Hususlar 
2.3. Engelli Adayların Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacağı Hususlar 
3. 2016-ÖSYS'DE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?
3.1. Merkezî Genel Yerleştirme Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır? 
3.2. Merkezî Yerleştirme İşleminde Eşit Puan Alan Adaylara Nasıl Bir İşlem Yapılır?
3.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olanlar 
3.4. Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır? 
3.5. Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?
4. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
4.1. Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
4.2. Kayıtla İlgili Önemli Notlar
4.3. ÖSYS Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanıldığı Bildirilen Yükseköğretim Programlarına
Hangi Durumlarda Kayıt Yaptırılamaz?
4.4. ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumlarındaki Kayıt İşlemleri ve Bu Kurumlar Arasındaki Geçişlerle İlişkisi Var mıdır?
5. ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI NASIL OLACAKTIR? 
Şekil 1. Adayların Hangi Tablolardan Tercih Yapabileceklerine İlişkin Gruplandırma
Tablo 1A Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?
Tablo 1B Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? 
Tablo 3 ve Tablo 4 İle İlgili Açıklamalar 
Tablo 3 Merkezî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
Tablo 4 Merkezî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları
Tablo 5'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları 
Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları
Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları
Tablo 6B.2 Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans Programları 
Tablo 6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programlar
Tablo 7 Okul Türleri ve Kodları 
Tablo 8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN DUYURU
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
YÜKSEÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN VERİLECEK BURSLAR
TÜBİTAK BURS PROGRAMI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
AKREDİTASYON KURULUŞLARI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
ÜNİVERSİTELERİN INTERNET ADRESLERİ
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ÖSYM - ÖSYS 2016 TERCİH KILAVUZU için tıklayın!

2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayın!

2016-ÖSYS tercih işlemleri, 26 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak ve 2 Ağustos 2016 tarihinde sona erecektir. 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Adayların tercih işlemi için 18 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, 26 Temmuz - 2 Ağustos 2016 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2016-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeleri gerekmektedir. Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. "Tercih Süresi" tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamaz. Merkezimize gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2016 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümü (2 kısım halinde düzenlenmiştir) mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

1.1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna başvuru süresi içinde ÖSYM’ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir. Adaylar tercihlerini yazmaları için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirler. Böyle bir hazırlık tercihlerin internete girilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yapılan liste ÖSYM’ye kesinlikle posta ile gönderilmemeli veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmamalıdır. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

1.2. ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Tablo 4'teki lisans programlarına ve Tablo 3'teki ön lisans programlarına;

a) YGS ve varsa LYS yerleştirme puanları ve varsa sınavsız geçiş hakları,
b) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3'teki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarının
sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) sınavsız olarak;
a) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2016-ÖSYS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır. 
2

1.3. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN OBP'LERİNİN ÇARPILACAĞI

KATSAYILAR
OBP'lerin yerleştirme puanlarına katkısı, adayların bir önceki yılda bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olup olmamalarına göre farklı olacaktır.

2015-YGS/LYS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2016-YGS/LYS'lere girdikleri takdirde OBP'leri 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleştirilirken ayrıca 0,03 katsayısıyla çarpılacaktır.

2015 YGS/LYS puanına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2016-ÖSYS'de sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilirken bu adayların OBP'lerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

2015-ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2016-ÖSYS'de OBP'lerine uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bu kurallar, 2016-ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için 2017-ÖSYS'de de geçerli olacaktır. 

 

EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler