YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
2 yıllıklar öğretmen olamıyor
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yeniden düzenlenen Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2 yıllıklar öğretmen olamıyor
02 Nisan 2010 / 18:54 Güncelleme: 02 Nisan 2010 / 19:00

Tasarıya göre, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede; yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu ile öğretmenlikteki kıdem, sicil notu, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve sınav sonucunda alınan puanlar esas alınacak. Değerlendirme puanının yüzde 20'sini yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu, yüzde 5'ini öğretmenlikteki kıdem, yüzde 5'ini sicil notu, yüzde 20'sini bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yüzde 50'sini ise sınav puanı oluşturacak.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavının yapıldığı tarihte, öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmak ve başvurunun yapılacağı son gün itibarıyla, uzman öğretmenlik sınavına katılacakların en az 10 yıl, başöğretmenlik sınavına katılacakların da en az 5 yıl görev yapmış olmaları gerekecek. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda 70 ve üstü puan alanlar değerlendirmeye alınmaya hak kazanacak. Değerlendirme sonucunda 50 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacak. Değerlendirme sonucunda başarılı olanlara, durumlarına göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilecek.


-ÖZEL KESİMİN KİTAPLARI ÜCRETLE İNCELENECEK-


İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları ile ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları da Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek. Ders kitabı dışındaki eğitim araçları, okul yönetimlerince programların uygulanmasına katkıları yönünden değerlendirilerek kullanımları hakkında karar verilecek.

Özel sektör tarafından hazırlanarak incelenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen ders kitapları, ücret karşılığı incelenecek.

ÖĞRETMEN OLAMAYACAKLAR

Tasarıya göre, öğretmen olabilmek için en az lisans düzeyinde yükseköğretimden mezun olma şartı getirildi. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2 ve 3 yıllık yüksekokul mezunu öğretmenlerin kazanılmış hakları ise korunacak.

Tasarıyla, mevcut kanunda yer alan ''Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir'' hükmü de kaldırılıyor. AA

neden bilinçsiz oluyorlar
 // bhr çlk
neden iki yıllık bitiren bilinçsiz oluyor onu anlamadım 4 yıllık bitiren her öğrenci bilinçlidir diye diplomamı alıyor....egitim fakülteli arkadaşım belki eğitim fakültesini bitirdin ama nasıl konuşacağını hala öğrenemedin... kimseyi küçümseme ....kendini çokta üstün görme.......
19 Temmuz 2010 20:26
hükümet en sonunda bu alandaki eksiği gördü..
 // eğitim fakülteli
hükümet en sonunda bu alanda ki eksiği gördü.daha yapılması gereken çok şey var.iki yıllık bitiren bilinçsiz insanlar bu ülkenin evlatlarını eğitmeye kalkıyor.adamın mesleği buro yönetimi gelmiş ücretli öğretmenlik yapıyo yazık değil mi o öğrencilere.hükümet onların haklarını da korumamalı yol vermelidir bence.ortada bir sürü eğitim fakültesi mezunu varken iki yıllıkların girmesi çok büyük bir ayıptı.artık atanamayan öğretmenlere de yol açılmı...
03 Nisan 2010 19:14
EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler