YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor
Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor
11 Eylül 2009 09:40
Araştırmaya göre Amerikalılar, Müslümanların, ülkelerinde yaşayan Yahudi ve Hıristiyanlara göre daha çok ayrımcılığa tabi tutulduğuna inanıyor
11 Eylül saldırılarından sekiz yıl sonra Amerikan halkının Müslümanların en çok ayrımcılığa uğrayan din müntesipleri olduğunu düşündüğü belirtildi. Amerikalılara göre ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Yahudi, Evanjelik Hıristiyan, ateist ve Mormonlardan daha çok ayrımcılığa tabi tutuluyor.

Buna göre Amerikalıların % 58'i Müslümanların ayrımcılığa uğradığına inanıyor. PEW'in Din ve Kamusal Hayat Yoklaması'na göre Amerikalılar, İslam hakkında geçmişe kıyasla daha bilgililer ve İslam'ı bilme oranı arttıkça İslam hakkında olumlu düşünme oranları da artıyor.

PEW araştırması, gayrimüslim Amerikalıların İslam'ı kendi dinlerinden bir hayli farklı bir din olarak görmelerine karşın, İslam'ın iki temel kavramının bilinme oranının oldukça düşük olduğunu da gösterdi. Araştırmaya göre gayrimüslim Amerikalıların % 65'i İslam'ı kendi dinlerinden çok veya hatırı sayılır bir ölçüde farklı görüyorlar. Amerikalıların Budizm'i ve Hinduizm'i de kendi dinlerine oldukça uzak gördüklerinin ortaya çıktığı yoklamaya göre halkın sadece % 45'i hayatlarında bir Müslüman'la karşılaşmış. Araştırma, Amerikalıların İslam hakkındaki bilgilerinin ne kadar sathi olduğunu da ortaya koyuyor. Buna göre halkın sadece % 53'ü Müslümanların tanrıya Allah dediklerini ve sadece % 52'si İslam'ın kutsal kitabının Kur'an olduğunu biliyor. Her iki soruya birden doğru cevap verebilenlerin oranı ise % 41.

Araştırmanın ümit veren yönü ise İslam'la alakalı bilginin geçen yıllara göre artmış olması. Yaş gruplarına göre ayrıldığında yeni kuşakların bir Müslüman'ı tanıma oranı da yaşlılara göre daha fazla. 2001 Kasım'ında Amerikalıların yalnızca % 38'i bir Müslüman'ı tanırken bugün oran % 50'nin üzerine çıkmış. Amerikalıların Allah ve Kur'an'ın İslami kavramlar olduğu bilgisi de 2003'teki % 31 değerine göre 10 puan yükselmiş. Gençlerin İslam hakkında yaşlılara kıyasla daha bilgili olmaları, Amerika'da İslamiyet'in geleceği açısından ümit verici. Çünkü araştırma, İslam'la alakalı bilgi arttıkça İslam'ın şiddeti desteklediği yönündeki kanaatin gerilediğini, İslam'la alakalı takdirkâr hislerin çoğaldığını, İslam'ın kendi dinleriyle ortak yönlerinin farkında olma oranının arttığını ve Müslümanların yaşamakta oldukları zorlukların farkında olma oranının arttığını da ortaya koymuş. 2 bin 10 kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasının sonuçları gelecekte Amerikalıların İslam'ı daha fazla bileceği, kendi dinî inanışlarıyla İslam arasındaki benzerliklerin farkına varacakları, İslam'ın bir şiddet dini olmadığını öğrenecekleri ve İslam'la alakalı takdirkâr hislerinin artacağı şeklinde yorumlanabilir.

Zaman
DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler