YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte Türkiye'nin yeni AB stratejisi
İşte Türkiye'nin yeni AB stratejisi
18 Eylül 2014 19:30
AB Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin yeni AB stratejisini resmen açıkladı. Yeni stratejisinin özeti dört kelime; "Güçlü Türkiye, güçlü AB"

Strateji belgesinde, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ana hedefleri şöyle sıralandı:

* Demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi
* Serbest pazar ekonomisinin kurumsallaştırılması
* Tüm alanlarda modern yaşam standartlarının yerleştirilmesi.

Stratejini ana hatları

Türkiye'nin yeni AB stratejisinin ana hatları ise şöyle belirlendi:

* AB'ye katılım için yeni bir "Ulusal Eylem Planı" hazırlanacak. Tüm bakanlıkların katılımı ve AB Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanacak olan Ulusal Eylem Planı, iki bölümden oluşacak; "2015'e kadar olan bölüm", "2015-2019 arası bölüm".
* 12 Eylül'den kalan tüm yasalar gözden geçirilecek
* Yargı ve temel haklar alanında,  AİHM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu çerçevesinde yeni reformlar yapılacak.
* Reform İzleme Grubu ve Siyasi İşler Alt komitesi, yeni refomları belirlemek üzere çalışmalarını yoğunlaştıracak.
* Güvenlik ve özgürlükler dengesi gözetilecek; Özgürlüklerden taviz verilmeden ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gözetilerek, Türkiye önemli siyasi reformları yapmayı sürdürecek.
* Türkiye ile AB arasindeki vizelere ilişkin başlamış olan diyalogun başarıya ulaşması için her türlü adım atılacak.
* İnsan Hakları ile ilgilenen kurumlar güçlendirilecek. Gerekirse yenileri açılacak.
* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde örgütlenme ve barışçıl gösteri hakları geliştirilecek.
* Sadece yasaların çıkarılmasıyla kalınmayacak; bunların uygulanması için de hem kamu, hem de özel sektörde mentalite değişikliği için çaba harcanacak.

'Yurtta iletişim cihanda iletişim.'

İletişim stratejisinin iki ayağı bulunuyor:

* Türk halkının reformlara desteğinin sağlanması için yurtta iletişim
* Türkiye'nin üyeliğine soğuk bakan AB ülkelerinin kamuoylarına doğru Türkiye algısının yerleştirilmesi için uluslararası iletişim.

'AB sayesinde vatandaş merkezli politika'

Strateji belgesinde, Türkiye'nin AB üyelik süreci boyunca yaptığı reformların önemine de dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Türkiye, bölgesinde AB ile üyelik görüşmeleri yürüten tek ülke. AB üyelik süreci sayesinde, Türkiye demokratikleşme ve insan hakları konusunda önemli ilerlemeler sağlayarak, insan hakları ve özgürlükler konusunda vatandaş merkezli bir yaklaşım edindi."

'Sürecin 50 yıldır devam etmesine rağmen...'

Türkiye'nin AB stratejisinde, Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi sıkıntılara karşın, Türkiye'nin son 12 yılda gerek demokratikleşme, gerekse ekonomik alanda önemli adımlar attığı ifade edildi. Strateji belgesinde, Türkiye'nin önüne koyulan engellere rağmen, AB üyelik hedefinden vazgeçmediği belirtilerek, yaşanan sıkıntılar dört başlıkta özetlendi:

* AB üyelik sürecinin yarım asırdır devam etmesi
* Türkiye'ye uygulanan çifte standartlar
* Türk vatandaşlarına koyulan vize engeli
* Kıbrıs sorunu

Türkiye AB'ye ne kazandırır?

Belgede, Türkiye'nin üye olmasının "kazan-kazan" anlamına geldiği belirtilerek, Avrupa Birliği'ne getireceği kazançlar da şöyle özetlendi:

* Türkiye'nin üyeliği dış politikada;
*Ekonomik ve ticari ilişkilerde;
* Enerji arzında;
* Güvenlik ve sınırların idaresinde;
* İstihdamda;
* Ve göç politikasında AB'ye kazanç sağlayacaktır.

'Bölgedeki çatışmalar Türkiye'yi kilit bölge yapıyor'

Belgede, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede yaşanan çatışma ve iç savaşların, ülkeyi "AB'nin ekonomik ve siyasi istikrarı açısından kilit" hale getirdiği vurgulanarak, "AB üyeliği de, Türkiye'nin istikrarı için çok önemli" mesajı verildi.

DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler