YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsimlerinde çok çarpıcı bir ayrıntı var
Mısır'da darbeye direnen çoğu İhvan mensubu 528 kişi cunta yönetimi tarafından idama mahkum edildi.
İsimlerinde çok çarpıcı bir ayrıntı var
09 Nisan 2014 / 16:47 Güncelleme: 09 Nisan 2014 / 16:48

Kimlikleri belli olan 528 idam mahkumundan 312'sinin ön veya ikinci isminin Muhammed olması dikkat çekti. İdam mahkumları arasında Peygamber Efendimizin diğer adı olan Ahmet, Mustafa, Mahmud olan çok sayıda da Mısırlı direnişçi var.

İsmail Servet Abdulfettah Ahmed

İbrahim Halil Muhammed Halil

İbrahim Seyid Mursi Muhammed

İbrahim Kamil Ali es-Seyid

Ebubekir İsmail Muhammed Abdulgani

Ahmed Hasaneyn Abdelal

Ahmed Hasan Ahmed Muhammed

Ahmed Hasan Ali Abdurresul

Ahmed Hilmi Hıdır İbrahim

Ahmed Hilmi Abdulazim Kamil

Ahmed Zeki Abbas Hafız

Ahmed Receb Kamil Osman

Ahmed Seyid Muhammed Ahmed

Ahmed Seyid Yasin Hüseyin

Ahmed Şaban Mü'min Ahmed

Ahmed Salih Zeydan Ali

Ahmed Aşur Abdurrahim Ferec

Ahmed Abbas İbrahim Cuma

Ahmed Abdulhamid Abdullah Gıfari

Ahmed Abdulgani Abdulaziz Şehate

Ahmed Abdulmunim Osman Abdulmunim

Ahmed Abdunnasır Mahmud Cemal.

Ahmed Abdunebi Ahmed Abdunebi

Ahmed Ali Muhammed İbrahim

Ahmed Iyd Ahmed Taleb

Ahmed Fikri Abdulvahab

Ahmed Faysal Mahmud Muhammed

Ahmed Kurani Hüseyin Hasan

Ahmed Kamil Ahmed Hasan

Ahmed Muhammed eş-Şorbaci

Fehim Abdurrezak

Ahmed Muhammed Abdusselam Muhammed

Ahmed Muhammed Fehim Ahmed Ammar

Ahmed Muhammed Kamel Abdulgani

Ahmed Muhammed Mahmud Diyab

Ahmed Muhammed Musa Abdelhalim

Ahmed Mahmud Ali Huseyin

Ahmed Mahmud Muhammed

Ahmed Cemal Ebu Ganime Cad er-Reb

Ethem Radi Bekir Mahrus

Üsame Ramazan Muhammed Hasan

Üsame Şaban Sad Derdir

İslam Muhammed Ahmed Muhammed

İslam İbrahim Sabır Ali

İslam Recep Seyid Urabi

İslam Muhammed Fuad Muhammed

İsmail İbrahim İsmail Muhammed

İsmail Bedevi Halil Muhammed

İsmail Kadri Abdulrasul

İsmail Muharrem İsmail Mansur.

Eşref Bedvi Halil Muhammed

Eşref Halef Muhammed Abdulcelil

Eşref Şaban Muhammed Ahmed Hilal

Eşref Abdulaziz Abdulazim Ahmed

Eşref İyd Şükrü Ali

Eşref Muhammed Ahmed Ali el-Askeri

Eşref Muhammed Mustafa Abdullatif "Ebu lafi"

Eşref Mahmud İsmail İbrahim

Eşref Abu Hureyre

Eşref Mahmud Muhammed Muhammed Salim el-Bedevi

Hasan Muhammed Hüseyin Hamzavi

İmam Atallah Salim Atallah

Emin Abdulbaki Kamil

Eymen Şaban Ahmed Muhammed Hilal

Eymen Şaban Sad Derdir

Eymen Memduh Murteza Hafız

İsmail Halef Muhammed Abdulal

Ahmed Cemil Meri Seyyid

Emin Receb Emin Yusuf

Bedruddin Hamade Seyid İbrahim

Taki Radi İbrahim Muhammed

Taki Abdulal Mahmud

Cabir Muhammed Abdurrahim İsmail

Cad Ali Mahmud Cad

Cemal Ahmed Zeki Musa

Cemal Sabır Muhammed Abulal es-Savi

Cemal Abdurrahman Abdulhalim.

Cemal Abdurrahman Muhammed Abdurrahman

Cemal Abdullah Muhammed İmam

Cemal Ali Abdullah Abdullatif

Cemal Ali Muhammed Şarkavi

Cemal Muhammed Ahmed Hamide

Cemal Muhammed Ahmed Abdurrahman

Cemal Yahya Cemal Osman Mütevelli

Cuma Halife Bekir Mahrus

Cuma Fayid Yunus Anire

Cemil Hasan Ahmed

Cemil Muhammed Bekir Mahrus

Cemil Meri Diyab Muhammed

Hatem Muhammed Cemal Mahmud Abdurrezak

Hazım Muhammed Tayib Yusuf Ali

Hafız Abdulkerim Ali Eyyüb

Hüsameddin Salah Şebib Seyid

Hüsam Hafız Mahmud Abdüllatif

Hüsam Hassan Muhammed İsevi

Hüssam Hassan Muhammed Muhammed Ebulhadidi

Hüssam Abdelfattah Tevfik Muhammed

Hassan Muhaymir Muhammed Kedevani

Hasan Abu Zeyd Rızk Hasib

Hasan Ahmed Muhammed Hasan

Hasan Ahmed Abdulcevad İbrahim

Hasan Cuma Muhammed Mahrus

Hasan Hüseyin Ahmed Tuhami

Hasan Hüseyin Huşt Muhammed.

Hasan Halef Ahmed Mehyub

Hasen Said Mehyub

Hasan Halef Muhammed Ali ed-Dukş

Hasan Seyid Yasin Hüseyin

Hasan Şebib Abdurrahim İbrahim

Hasan Şaban Abduzzahir Ziyad

Hasan Ali Ebu el-Ala Ammar

Hasan Ali Seyid Muhenna

Hasan Ali Abdurresul Hasaneyn

Hasan Ayid Abdusselam Murcan

Hasan Muhammed Ahmed Muhammed Hasan Gazzavi

Hasan Muhammed Abdulal Diyab

Hasan Muhammed Abdulgaffar İbrahim

Hasan Muhammed Memun Muhammed

Hüsnü Hasan Abdurrahman Hasan Ganim

Hüseyin Ahmed Hamada Muhammed

Hüseyin Hüsnü Cuma Abdulgani

Hüseyin Sabır Muhammed Abdulal

Hüseyin Ali Ahmed Muhammed

Hüseyin Muhammed Cuma Abdulgani

Hüseyin Muhammed Hüseyin Ali Ayyat

Hüseyin Muhammed Ömer Abdulgani

Hammad Ali Muhammed Ali

Hamade Ali Muhammed Mahmud

Hamade Ali Şükri Ali

Hamade Muhammed Hüseyin.

Hamade Muhammed Sultan İsmail

Hamdan Halef Sadık Muhammed

Hamdi Ahmed Ali es-Said

Hamdi Abdullah Ali Kassas

Hamza Atallah Salim Atallah

Halid Ebu Amra Ukkaşe İbrahim

Halid Cemal Menduh Salih

Halid Zikri Muhammed Salih

Halid Reşad Mahmud İbrahim

Halid Sabir Abdulhamid

Halid Subh Latif Subh

Halid Aşur Abdurrahim Ferec

Halid Muhammed Ahmed

Halef Recep Ukaşe

Halef Şaban Ebu Heşime Süleyman

Halef Muhammed Abbas Ahmed

Halef Muhammed Abdulhay Cuma

Halef Muhammed Mütevelli Abdusselam

Halef Muhammed Muhammed el-Ensari

Halef Mehdi Abdurrahman Halil Ramazan Seyid Halil

Hayri Mahmud Abdulhamid İbrahim

Mehdi Abdurrahman Muhammed Halah

Zeki Ahmed Zeki Mursi

Raşid Selman Salim

Rafet Adli Ebu Samra

Rebii İbrahim Muhammed Ebu el-Safa

Rebii Ahmed Muhammed Yusuf Salihin

Rabii Ahmed Muhammed Yusuf et-Tahhan

Rebii Cemal Osman Mütevelli

Rebii Aşmavi Abdullah Hasan.

Rebii Ali Halife Ahmed

Rebii Ali Yusuf Süleyman

Rebii Muhammed Hallaf

Rebii Muhammed Said Hasan

Rebii Muhammed Abdulmunim Abdulvahab

Rebii Mahmud İsmail İbrahim

Receb Hasan Necati Hasan

Receb Ramazan Abbud Abdurrahman

Recep Semida Seyyid Semida

Recep Aşur Abdurrahim Ferrac

Receb Osman Mahmud Ali

Receb İzzet Ahmed Riyad

Receb Muhammed el-Şorbaci Fehim Abdurrezak

Receb Mahmud İsmail İbrahim

Receb Mari Ali Muhammed Rıza Radi Bekir Mahrus

Rıza Şazli Muhammed Abdulcevad

Rıza Sabır Mursi Muhammed

Rıza Abdulazim Muhammed Hasaneyn

Rıza Fethi Cemal Abdulhakim.

Rıza Muhammed Muhammed Mekkavi "Rıza Mekkavi"

Rıza Muhammed Yusuf Hafız

Rıza Mahmud Abdulhamid el-Suruci

Rifai Muhammed Salih Seyf Ramazan Cemal Şelkami Abdulgani

Ramazan Hüseyin Ahmed Hüseyin

Ramazan Rebii Abdulmelak Bedevi "Keneş"

Ramazan Saad Hasan İsmail

Ramazan Mahmud Muhammed Mahmud

Ramazan Yusuf Şaheta Yusuf

Zağlul Muhammed Morsi Ahmed

Zekeriya Muhammed Abdulğani Muhammed

Sari Talat Muhammed Dusuki

Saad Ahmed Hüseyin Hamza

Sadavi Abdulkadir Abdülmunim

Said Ebu el-Mecd İbrahim Abdüsseyyid

Said Halaf Abdülhakim

Semir Salah Ebu Zeyd Osman.

Seyyaf Cemal Muhammed Ahmed Abdurrahman

Seyyid Halef Mahmud Şerefüddin

Seyid Aid Seyyid Hemmam

Faruk Muhammed Ali Neccar

Seyit Faruk Muhammed Ali el-Neccar

Seyyid Muhammed Ali Celal

Seyid Mahmud Ahmed İsmail

Seyid Münir Seyid Udeh Avad

Seyfüddin Cemal Hasebullah el-Seyid

Şehate Receb Kamil Muhammed

Şehate Tulba Abbud Muhammed

Şihte Abdülati Abdünnebi Ali Adem

Şerif Muhammed Memun Muhammed

Şaban Abdusselam Muhammed Tevfik

Şaban Abdüsselam Bilal Hasan

Şaban Avad Abdulal el-Seyid

Şaban Fuli Muhammed İbrahim

Şaban Muhammed Abdulhalim Masluh Şaban Muhammed Abdulaziz Hasan

Şamardan Rebii İbrahim Muhammed

Şorbaci Abdulaziz Abdualzim Ebu Hatır

Şevki Muhammed Ahmed Muhammed.

Şevket Muhammed Muhammed Ahmed

Sabır Ahmed Hüseyin Hicazi

Subh Latif Subh Abdülcevad

Salah Ramazan Ebu Serii Abdulhamid

Salah Seyid Muhammed Hasaneyn

Salah Aşur Abdülbasir

Salah Kemal Abduladl Hasaneyn

Salah Muhammed Urabi Muhammed

Dahi Edhes Derdir Sultan

Tarık Muhammed Abdulğaffar İbrahim

Tahir Muhammed Hasan Muhammed

Talat Hilmi Seyyid Semida

Talat Münir Sabır Abid

Taha Hüseyin Halife Marzuk

Taha Salah Taha Salih Taha Abdulhalık İbrahim er-Seriri

Taha Abdullah Muhammed Abdullah

Taha Atallah Salim Atallah

Taha Ali Muhammed Muhammed Hasaneyn

Taha Ali Yusuf Süleyman

Zarif Şehate Hilmi Zarif

Adil Hasan Muhammed Abdullah

Adil Abdullah Ahmed Said

Adil Muhammed Abdülgaffar İbrahim.

Adil Mahmud Enver Mahmud

Arif Muhammed Abdullah Yunus

Aşur Muhammed Receb İsmail

Asım Abdussamed Muhammed Abdussamed

Atıf Ahmed Hasan Ahmed "Atıf Kaluhe"

Atıf Ahmed Halife Hasan Cad el-Mevla

Ayid Sebbak Ebu Samra Ayid

Abbas Mekkî el-Seyyid Uveyda

Abdulbasıt Muhammed Yusuf Süleyman

Abdulbasıt Abdulazim Kamil

Abdulhafiz Kutub Abdulhafız Ali

Abdulhamid Mari Abdulazim Kamil

Abdurrahman Ebubekir Ahmed Muhammed

Abdurrahman Abdusselam Muhammed Abdullah

Abdurrahman Muhammed Hüseyin Ali Ayyat

Abdurahman Muhammed Abdulkadir Abdulmabud

Abdurrahman Münir Seyit Abbude

Abdurrahman Mehdi Muhammed

Abdulfettah Allam Abduşşafi Halife

Abdulfettah Muhammed Abdulfettah Hüseyin

Abdulkadir Ali Muhammed Abdullah

Abdulkadir Mer'i Ahmed İbrahim

Abdullah Muhammed Hasan Ahmed

Abdulmuiz Muhammed İbrahim el-Berduni

Abdulmun'im Receb Kamil Ali

Abdulmunim Salah Şelkami Abdulgani

Abdulmunim Osman Abdulmunim Ukr

Abdunnasır Necib Hasan Osman

Abdulhadi Mahmud Abdulhamid

Abdusselam Abdullah Muhammed Yunus

Abdullah Ömer Ahmed Muhammed

İzz Nadi Ebu'l Ala Muhammed

İzzet Muhammed Abdulhakim Mütevelli

İsam Radi Bekir Mahrus

İsam Muhammed Ahmed Said

İsam Muhammed Sadık Abdulmaksud

Ala Hicazi Abdulhamid Abdulfettah

Ala Hasan Ali Ali

Ala Şehate Mahmud Ebu Hule

Ala Muhammed Abdulazim Muhammed

Ala Muhammed İyd Muhammed el-Assal

Ali Abdulmun'im Ali Ferac

Ali Muhsin İbrahim Abduzzahir

Ali Ahmed Ali Muhammed

Ali Ahmed Muhammed

Ali Bahr Seyyid Mahrus

Ali Hassan Muhammed Muhammed el-Esam

Ali Receb Ali Abdulgani

Ali Said Muhammed Hıdır

Ali Safi İyd Taha

Ali Subhi Hüseyin Abdulazim

Ali Talat Muhammed Yusuf

Ali Abdurrahman Hasan eş-Şerif

Ali Abdurrahman Muhammed Abdurrahman

Ali Abdulazim Muhammed Hasaneyn

Ali Abdulfettah Abdulcevad İbrahim

Ali Abdulkerim Ali Eyüp

Ali Muhammed İsmail Ebu Zeyd

Ali Muhammed Ali Muhsib

Ali Mahmud İsmail 'Ali Ebu Hureyre'

İmad Enver Muhammed Abdurrahim

İmad Hamdi Muhammed İmran

İmad Muhammed Kamil Abdullatif

İmad Mahmud Ali Muhammed

İmad Mustafa Yusuf Hasan

Ammar Radi Me'mun Muhammed

Ammar Abdulmuiz Muhammed İbrahim el-Berduni

Ammar Anter Besyuni Ammar

Ömer Ahmed Osman Hüseyin

Ömer İsmail Abdullatif

Ömer Abdulhalık İbrahim es-Seriri

Ömer Abdullah Ahmed es-Seyyid

Ömer Aşri Derdir Ahmed

Amr Gude Muhammed Amr

Amr Abdurrahim Ata Hasan

Amr Abdullah Ahmed es-Seyyid

İyd Süleyman Halef Süleyman

İyd Ali Muhammed Ali Ahmed

İyd Muhammed Abdulmunci

İsa Muhammed Şaban İsa

Guneym Muhammed Rufai İyd

Fatih Ahmed Ahmed Hasaneyn

Fadi Ahmed Mahmud Muhammed

Fayiz Kemal Muhammed Mütevelli

Fethi Ahmed Abdulcevad İbrahim

Fethi Abdulcelil Muhammed Abdullatif

Fevzi Muhammed Abdulmun'im Abdulvehhab

Fuad Abdulazim Ali el-İysevi

Kasım Abdullah Abdulkerim

Kamil Seyyid Ahmed Muhammed

Kamil Abdurrahim Kamil Yunus

Kamil Kasım Carhi Kasım

Kamil Mansur Muhammed Abdusselam

Kemal Halef Abdulcevvad Hasaneyn

Kemal Sabır Mursi Şelkami

Mahir Faruk Taha Abdurrazık

Mebruk Faruk Zeki Hasan

Mucahid Fenceri Ebu Guneyme İbrahim

Mecdi Muhammed Mübarek Hasan

Mahrus Muhammed Seyyid Abdulvehhab

Muhsin Hasan Murad Feyyad

Muhammed Ahmed Hanefi Cabir Cad

Muhammed Ahmed Muhammed Ahmed

Muhammed Ahmed Muhammed Süleyman

Muhammed Tiryak Ahmed Muhammed

Muhammed Cemal Ali Abdullah

Muhammed Cuma Bedevi Ebu Talib

Muhammed Hasan Ahmed Cuma

Muhammed Hasan Hasbullah Cuma

Muhammed Hasan Hüseyin Yusuf Ebu'r-Rus

Muhammed Hasan Şaban Hasan

Muhammed Hasan Şelkami İyd

Muhammed Hasan Arif Mütevelli

Muhammed Hasan Abdulgani Hüseyin.

Muhammed Hasan Mütevelli Muhammed

Muhammed Hüseyin Muhammed Merzuk

Muhammed Hamade es-Seyyid İbrahim

Muhammed Hamdi Muhammed Asran

Muhammed Halef Sadık Muhammed

Muhammed Halef Abduladl Ali

Muhammed Halife Bekr Mahrus

Muhammed Halife Abduşşafi Halife

Muhammed Receb el-Ensari Ahmed

Muhammed Receb Mehdi Muhammed

Muhammed Resmi Seyyid Halef

Muhammed Rifat Şelkami Abdulgani

Muhammed Zaglul Abdulmabud Muhammed

Muhammed Zaglul Mahmud Amir

Muhammed Saad Muhammed Hıdır

Muhammed Seyyid Celal Muhammed

Muhammed Seyyid Muhammed Hasaneyn

Muhammed Seyyid Mahmud İsmail

Muhammed Seyf Muhammed Ali Muhammed

Muhammed Şitivi Emin Muhammed

Muhammed Şaban Muhammed Ali

Muhammed Şaban Muhammed Lamlun

Muhammed Sıddık Muhammed Ali

Muhammed Selahaddin Şelkami

Muhammed Salah Taha Salih

Muhammed Samide Seyyid Samide

Muhammed Talat Sabahi Abduşşafi.

Muhammed Taha Salih Muhammed

Muhammed Adil Recep Ali

Muhammed Arif Muhammed Abdullah

Muhammed Abbas Ahmed Derdir

Muhammed Abbas Abdulcevvad

Muhammed Abdulhakim Hasan Tuni

Muhammed Abdulhamid Muhammed Zeyn

Muhammed Abdulhamid Muhammed Abdullah

Muhammed Abdulkadir Abdulmabud Zayid

Muhammed Abdullah Cad Ahmed

Muhammed Abdullah Mursi Avad

Muhammed Abdulmuiz SakrAdem

Muhammed Abdurrahim Hilmi Abduzzahir

Muhammed Abdulmuiz Ahmed el-Hatib

Muhammed Osman İsmail Osman

Muhammed Osman Hasan Ömer

Muhammed Osman Şehate Osman

Muhammed Osman Ferac

Ahmed Muhammed Osman Mahmud Ali

Muhammed Atallah Salim Atallah

Muhammed Ala Halife Ahmed

Muhammed Ali Halife Ahmed.

Muhammed Ali Bedvi

Muhammed Ali Hassune Ali

Muhammed Ali Selim Hüseyin

Muhammed Ali Muhammed Mahmud

Muhammed Ali Mer'i Adem

Muhammed Ömer Muhammed İbrahim

Muhammed Anter Mahfuz Hasan

Muhammed İyd Abdusselam Murcan

Muhammed Fethi Abdulkerim Huşt

Muhammed Fuad Muhammed Ali ed-Dib

Muhammed Kasım Abdullah Abdulkerim

Muhammed Kamil Hasan Muhammed

Muhammed Mahir Salah Ebu'l Leyl

Muhammed Muhammed el-Bedevi Hasebullah es-Seyyid

Muhammed Muhammed eş-Şurbaci Fehim Abdurrezzak

Muhammed Muhammed Osman

Muhammed Mahmud Diyab Muhammed

Muhammed Mahmud Abdulkadir el-Benna

Muhammed Mahmud Kamil Ebu İyta

Muhammed Mahmud Kamil Abdulmun'im

Muhammed Muslim Ebu Dayf Ali

Muhammed Mustafa Zeki Murad

Muhammed Mehdi Süleyman Şelkami

Muhammed Haşim Muhammed Mahmud

Muhammed Yahya Muhammed Osman

Muhammed Abdullatif Muhyiddin Abdullatif

Mahmud İbrahim Ebu Zeyd

Mahmud Ahmed Zaglul Ali Abdullah

Mahmud Ahmed Muhammed Ahmed 'el-Cemal'

Mahmud Ahmed Mahmud Muhammed el-Berberi

Mahmud Husni Halebi Hüseyin

Mahmud Halef Zeki Mekki

Mahmud Halil Muhammed Halil

Mahmud Rabi İbrahim Muhammed

Mahmud Receb Mursi Muhammed

Mahmud Reşad Mahmud İbrahim

Mahmud Salim Ferac Muahmmed

Mahmud Seyyid Medyen

Mahmud Sadık es-Seyyid Abdussalihin

Mahmud Abdusselam Bilal Hasan

Mahmud Abdulaziz Şebib Cad

Mahmud Abdulfettah Ahmed İbrahim

Mahmud Abdullah Ahmed Hasan

Mahmud İd Abdusselam Murcan

Mahmud Lebib Muhammed Ali ed-Dib

Mahmud Muhammed Hasan Zayid

Mahmud Muhammed Hasan Şehate

Mahmud Muhammed Haydar Muhammed

Mahmud Muhammed Abdullah Yunus

Mahmud Muhammed Abdulmevcud Muhammed

Mahmud Muhammed Osman

Mahmud Muhammed Muhammed Ebu Zeyd

Mahmud Mustafa Seyyid Osman

Muhtar Abdurrahman Abdulmabud Zayid

Muhtar Muhammed Kamil Mütevelli

Mahluf Muhammed Ahmed Derdir

Mithat Cemal Muhammed Hasaneyn

Muslim Selame Abdulcevvad

Mustafa Ahmed Muhammed Rifai

Mustafa Cemal Cuma Salih

Mustafa Cemil Mer'i Seyyid

Mustafa Hafız Mahmud Abdullatif

Mustafa Receb Raşid Abdurresul

Mustaf Receb Mahmud Rızk

Mustafa Said Muhammed Ali

Mustafa Muhammed Ahmed İbrahim

Mustafa Muhammed Ahmed Ali

Mustafa Muhammed Şelkami Tevfik

Mustafa Muhammed Abbas Hüseyin

Mustafa Muhammed Muhammed İsevi

Mustafa Mahmud Abdulhasib Abdullah

Mustafa Kemal Ali Ebu Talib

Mutemed Abdulhalim Muhammed Selame

Maruf Salih Muhammed Hasan

Muntasır Halid Ali Mustafa

Muntasır Halef Abduladl Ali

Muntasır Nacih Cabir Kamil Cuma

Nasır Halik Ali Mustafa

Nasır Aziz Mahmud Muhammed

Nur Ferac Muhammed Ferac

Hadi Fethi Seyyid Seyyid

Haşim Ahmed Abdulcevvad İbrahim

Haşim Abdulgani Abdulhamid Abdulhamid

Haşim Muhammed Ahmed Derdir

Hani İbrahim Fevvaz Muhammed

Hani Ahmed Halef Abdulvaris

Hani Cemal Cuma Salih

Hani Hasan Ali Abdurresul

Hani Abdulgani İsmail es-Savi

Hani Fethi Cemal Abdulhakim

Hani Fethi Sadık es-Seyyid

Hani Muhammed Ahmed Abdulaziz

Hani Muhammed eş-Şurbaci Fehim Abdurrazık

Hani Muhammed Bedr Hasaneyn

Hani Muhammed Mendi Hasaneyn

Hani Muaykil Abdussettar Muhammed

Hişam Ahmed Ebu Semra Ali

Heysam Ramadan Abdulaziz Mahmud

Heysem Abdussemi Muhammed Seyyid

Vafi Kemal Muhammed Abdulkadir

Vail Hasan Ahmed el-Hilfi

Vail Saad Ahmed Seyyid

Vecdi Abdulhalim Abdulcevvad Abdulmabud

Vahid Aşri Vahid Abdurrahman

Velid İbrahim el-Edhem Amr Şellabi

Velid Hasan Muhammed Osman

Velid Husni İbrahim Abdurresul

Velid Semir Ganim Mahmud

Velid Salah Şaban İbrahim

Velid Ammar Mahmud Ali

Velid Muhammed Ali Muhammed 'El-Celvi'

Yasir Kiylani Abdurrazık Musa

Yasir Muhammed Muhammed Taleb

Yahya Cemal Osman Mütevelli

Yusuf Harubi Muhammed Halef

Yusuf Hasan Hüseyin Yusuf

Yusuf Şaban Mer'i Ahmed

Yusuf İsa Abdulhamid Ferac

Yunus Ebu Zeyd Hasan Mursi

işte buraya dikkat
 // depakın
evet arkadaşlar buraya dikkat bakalım samanyolu kanalı ve arkasındaki güç bakalım bu akşam bu haberi yayanlacak mı ve pensilvanya israilli çocuklar için ağlayan zat bu masum insanlar için ne kadar üzülüp ağlayacak göreceğiz evet açık ve saçık bekleyin ve görün arkadaşlar yine de bütün bunlara rağmen bunların peşinden koşanlara yazıklar olsun zülme susan zülmü susan gibidir arkadaşlar bu zamana kadar bu zülümlere susanlarla beraber olanlarında o zülümleri yapanlardan hiç bir farkı yoktur cehennem...
09 Nisan 2014 Çarşamba 17:02
DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler