YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Fransa'ya Azerbaycan'dan büyük tepki
Fransa'ya Azerbaycan'dan büyük tepki
22 Ocak 2012 15:32
Fransa’da sözde Ermeni soykırımını inkar edenlere hapis cezası öngören ve yarın senatoda görüşülecek olan düzenlemeye, kardeş ülke Azerbaycan’dan da tepki yağıyor.

Azerbaycan Liberal Partisi Genel Başkanı Lale Şevket, Fransa’yı konuyu parlamentonun gündeminden derhal çıkarmaya çağırdı.

Azerbaycan Liberal Partisinin konuya ilişkin açıklamasında, şöyle denildi:

“Bu meselenin Fransa'da özellikle şimdi, cumhurbaşkanı seçimlerinin gergin döneminde gündeme getirilmesi uydurma soykırımının tarihi olay gibi değil, iç siyasi savaşta populizm vasıtası gibi kullanılmasının göstergesidir.

Azerbaycan Liberal Partisi uydurma “ermeni soykırımı” meselesinin Fransa parlementosunda gündeme getirilmesini kabul edilmez, adaletsiz siyası olay, sadece kardeş Türkiye Cumhuriyetinin değil, aynı zamanda Azerbaycanın milli çıkarlarına karşı yönelmiş adım gibi değerlendiriyor.

Bu mesele Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümü üzre AGİT’in Minsk Grubunun eşbaşkanı olan Fransa'ya Azerbaycan kamuoyundaki inancı keskin şekilde sarsarak, Fransa'nın eşbaşkanliktan uzaklaştırılması meselesini gündeme getirebilir.
ALP Azerbaycan-Fransa ilişkilerine büyük önem vererek, devletlerarası ilişkilerin güclendirilmesine olumlu bakarak Fransa devlet başkanını, parlemento uyelerini iki ülkenin dost münasibetlerini bozabilecek uydurma “ermeni soykırımı” meselesini parlementonun gündeminden derhal çıkarmağa çağırıyor.”


 1.20120122154741.jpg

 

Prof. Dr. Lale Şevket Kimdir?

Gerçek mesleğı doktorluk olan Lale Şevket Sovyetler Birliği döneminde tıp bilim araştırma enstitüsü başkanıydı. Sovyetler Birliğinin dağılması döneminde siyasete katıldı. Lale Şevket 1993-94 yıllarında Azerbaycan devlet katipliği yaptı. 1994 senesinde cumhurbaşkanı HaydarAliyev’in politikalarına itiraz olarak görevinden istifa etti ve Azerbaycan Liberal Partisi’ni kurarak mühalifete geçti. Halen bu partinin lideridir.

-Bir tepki de, Azerbaycan Adalet Partisi’nden-

Partinin önemli isimlerinden milletvekili İlyas İsmayılov, Fransa Devlet Başkanı Sarkozy için “21. Yüzyılın değil, ortaçağın siyasetçisidir” dedi ve Fransız parlamenterleri, tasarıyı reddetmeye çağırdı.

İsmayılov, kararı da “Türkiyenin bölgede ve dünyada artan itibarını zedelemeye yönelik” bir çaba olarak niteledi; “Azerbaycan Doğu'nun bu kudretli devletinin adalet ve sevgiye dayanan politikasını devamlı destekleyecektir” dedi.
 
SARKOZY 21. YÜZYILIN DEĞIL, ORTAÇAĞLARIN SIYASETÇISIDIR

Azerbaycan Adalet Partisinın Fransa’nın “ermeni” tasarısına ilişkin açıklaması:
 
“Adalet Partisi uluslararası kurumları, özellikle Avrupa Birligi'ni, AGİT’i, Avrupa Konseyi'ni Avrupa'nın bazı ülkelerinde son dönemlerde kabul edilmiş kanunların bu kurumların prensiplerine zıt olduğuna dikkatlerini çekerek uygun addımlar atmaya davet ediyor.

Bellidir ki, bir sıra Avrupa devletleri iktidarların siyasi görüşlerine uygun olarak kendi vatandaşlarının hukuk ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik kanunlar kabul etmişler. 2003 yılında İsviçre parlamentosu “ermeni soykırımı”nı inkar edenlerin cezalandırılması hakkında kanun kabul etmiştir. Malesef bununla ilgili mahkeme uygulaması bile vardır.

24 Kasım 2011’de ise Slovakya parlamentosu Osmanlı İmparatorluğunda “ermeni soykırımı”nın inkar edilmesinin cinayet sayılması hakkında kanun kabul etti. Kanun gereği Osmanlı Türkiye’sinde “ermeni soykırımı”nın baş verdiğini inkar eden her bir Slovakya vatandaşını dünyanın hangi ülkesinde bulunmasından asılı olmayarak 5 yıl hapis cezası beklemektedir.

Bunun ardınca 21 Kasım 2011-de Fransa'da “ermeni soykırımı”nın inkar edilmesini cinayet ilan eden kanun parlamentonun müzakeresine verildi ve alt parlamentoda kabul olundu. Hatta Fransa cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy Avrupa Birliği'nin “Çerçeve kararı”ndan yararlanarak bu kanunun Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde uyğulanmasını tavsiye etmiştir.

Adalet Partisi sözügeçen tüm kanunları 4 Kasım 1950-de Romada kabul edilmiş “İnsan hükuklarının korunması ve temel özgürlükler” hakkında Avrupa Konvensiyasının 9. ve 10.cu maddelerinde geçen “her bir insanın düşünce, vicdan, inanç özgürlüğü vardır” ana fikrine bütünlükle zıt olduğunu beyan etmekle ciddi şekilde kınamaktadır. Aynı zamanda bu kanunların BMT'nin 10 Aralık 1948-de kabul edilmiş “İnsan hakları” Deklorasyonunun 18. ve 19. maddelerinde yer alan “her bir insan fikir, vicdan, din, siyasi görüş azadlığına sahiptir” temel hakkına hiç bir şekilde uygun olmamakla, insan haklarının temel prensiplerinin en ciddi şekilde bozulması gibi değerlendirmektedir.

Eski sovyet cumhuriyetlerini kanunlarını Avrupa standartlarına uygunlaştırmaya çağıran ve sadece tavsiyelerle yetinmeyip hükumetleri resmi kararlar almaya mecbur eden Avrupa ülkelerinin kendilerinin kabul ettikleri değerleri gözardı edip insanları fikir ve düşüncelerine göre cezalandırmayı kanun şekline salması teessüf doğurmaktadır. Avrupa  fikir devlerinden Volter, Monteskyö v.b.nin karşı geldikleri ortaçağ gerilikçi düşüncüsinin 21. yüzyılda kendilerini dünyada insan hukuk ve özgürlüklerinin koruyucusu gibi tanıtmaya çalışan Avrupa devletleri için büyük bir utanç kaynağıdır.

Biz demokrasinin temel prensipleri olan ifade ve düşünce özgürlüyünün dünyanın istenilen ülkesinde kabul edilen kanunların esasını teşkil etmesinin şart olduğu düşüncüsindeyiz. Ve dünyada barışın sağlanmasına katkıda bulunmak iddiasında olan uluslararası kuruluşların Fransa'nın bu günler sergilemekde olduğu ortaçağ düşünceli siyasetine karşı koymasını şiddetle talep ediyoruz.

Bununla birlikte, biz Azerbaycan mühalefeti olarak AGİT-in ülkemizin en büyük sorunu olan Karabağ problemininin çözümünden uzaklaştırılmasını gerekli buluyoruz. Fransa'nın da eşbaşkan olduğu bu kurumun Karabağ sorununun adaletli çözümüne çaba göstereceyine ciddi ve esaslı şüphelerle birlikte biz AGİT kararlarının yalnız tavsiye özelliyi olduğuna dikkat çekiyoruz. Bu yüzden sorunun kesin uygulanma kararları alabilecek kurum olarak Birleşik Milletler Teşkilatı çerçivesinde görüşülmesini dünya kamuoyuna sunuyoruz.

Vurgulanması gereken bir başka mesele de BMT'nin Karabağ sorunu ile ilgili şimdiye kadar dört şartname kabul etmesidir. Biz bu şartnamelerin kısa sürede uygulanmasını, burada gösterildiği gibi Ermenistanın işgal etdiği Azerbaycan topraklarının hiç bir şart ireli sürmeden işgaldan azad etmesini talep ediyoruz.

Biz sivil dünyada Türkiye aleyhine yönelik düşünceleri kınamakla birlikte, Fransa parlamentosundakı meslektaşlarımızı bu kararı veto etmeye davet ediyor, yüz karası olan ortaçağ düşüncesinin çağdaş Avrupada halen devam etmesinden teessüf ettiğimizi bildiriyoruz. Türkiyenin bölgede ve dünyada artan itibarını zedelemeye yönelik bu çabaların sonuçsuz kalacağına eminlikle yanaşı Doğu'nun bu kudretli devletinin adalet ve sevgiye dayanan politikasını devamlı olarak destekliyoruz. Bu ve buna benzer gerilikçi, ırkı, dini, milli ayrımcılık yaratan politika ne bu gün, ne de yarın topraklarında yaşayan insanlara dininden, milliyyetinden, fikir ve düşünce farklılıklarından asılı olmayarak aynı sevgi ve sayğı ile yaklaşan Türkiye devletini adalet prensipinden döndere bilmeyecektir.”

 

2.20120122154950.jpg

İlyas İsmayılov kimdir?

İlyas İsmayılov 1978-1985 senelerinde Azerbaycan Cümhuruiyet Savcılığında başkan yardımcısı, 1985-90 yılları arasında Azcerbaycan Cümhuriyeti başsavcısı , 1994 yılına kadar ise Azerbaycan Cumhuriyetinin Adliye Bakanı olarak çalıştı. Daha  sonra “Adalet” Partisini kurarak siyasete devam etti. Hukuk bilimi doktoru, profesörüdür. İlyas İsmayılov halen mühalefetteki Adalet Partisini temsilen millet verkilidir.
 

DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler