YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
yargılanacakları ceza maddeleri
yargılanacakları ceza maddeleri
yargılanacakları ceza maddeleri
14 Temmuz 2008 / 16:22 Güncelleme: 00 0000 / 00:00


'Ergenekon terör örgütü' hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasıyla cezalandırılmaları istendi.


Buna göre terör örgütünün lideri olarak yargılanacak sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 164 yıl hapis cezası istemiyle13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra işledikleri iddia edilen on ayrı suçtan da 27 yıldan 61 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle de yargılanacak. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 48'i tutuklu ve 38'i tutuksuz toplam 86 şüpheli hakkında; silahlı terör örgütü kurmak, Hükümeti devirmek, Hükümeti görev yapamaz hale getirmek, terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı halkı isyana tahrik, patlayıcı madde bulundurmak atmak ve bu suçlara azmettirmek, Danıştay saldırısına ve Cumhuriyet Gazetesi'ne patlayıcı madde atmak suçlarına azmettirmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri kaydetmek, askeri itaatsizliğe teşvik, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik vb. suçlarından kamu davası açıldı. Türk Ceza Kanunu'na göre, bu suçları işleyen sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 27 yıldan 61 yıla ağır hapis cezası istemiyle de yargılanacak. Sanıklar hakkında iddia edilen suçlar ile bu suçların TCK'daki karşılıkları madde madde şöyle :


-İŞTE, SANIKLARIN YARGILANACAKLARI CEZA MADDELERİ


1- Anayasayı ihlal MADDE 309. - (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.


2- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme MADDE 327. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.


3- Kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135. - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.


4- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


5-Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri MADDE 152. - (2) Mala zarar verme suçunun; a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, bu suçu işleyenler 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


6-Patlayıcı madde bulundurmak MADDE 174. -Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


7- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan MADDE 313. - (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


8- Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 114. - (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasî partinin faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


9- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma MADDE 220. - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. (5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. (7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.


10- Askerleri itaatsizliğe teşvik (Askeri Ceza Kanunu) MADDE 319. - (1) Askerleri veya askeri idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askeri disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlâle yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler