YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kafes'in içindeki asıl hedef
Kafes Eylem Planı'nın 'kara propaganda' yönetimi ile nasıl uygulamaya konulacağı Poyrazköy iddianemesinde bütün ayrıntılarıyla yer aldı.
Kafes'in içindeki asıl hedef
28 Ocak 2010 / 08:02 Güncelleme: 28 Ocak 2010 / 08:09

Eylemlerin amacının gayrimüslimlerin can ve mal güvenliği üzerinden hükümeti yıpratarak gündem değiştirmek olduğu belirtildi.

Maksat gündem değişsin

İddianamede yer alan Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu başlıklı 4 sayfalık dosyanın ‘Hedef’ bölümünde şöyle deniliyor: "Gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak hükümet üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve Ergenekon davası başta olmak üzere gündemi değiştirmek." İddianamede yer alan bir diğer bölüm ise 'kara propaganda'nın etkisi altında kalan kesimlerin düşünceleri oldu. Başta Agos olmak üzere azınlıkların sesini duyurmaya çalışan basın ve yayın organlarının susturulmaya çalışıldığını" düşündükleri belirtildi. 'Kara propaganda' yöntemleri şöyle sıralandı: “AKP'nin hedefi, devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen kılarak, teokratik bir İslam diktatörlüğü kurmaktır. AKP, İslamiyet haricindeki dinlere mensup tüm vatandaşları baskı altına almaya çalışmaktadır. AKP, hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında, Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkarak, dini esaslara dayalı bir rejim kurma amacını gütmektedir. Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız baskı ve tehdit altındadır. AKP hükümeti gayrimüslimlere yönelik baskı ve tehditleri görmezden gelmektedir. Türkiye'de medyanın önemli bir kesimi AKP ve İslami terör örgütlerinin kontrolünde hareket etmektedir. Başta Agos Gazetesi olmak üzere, azınlık haklarını savunan sınırlı medya unsurları susturulmaya çalışılmaktadır. "Ya öl ya da terk et", "Bu adalar kimin?", "Tekrar denize döküleceksiniz!" şeklindeki sloganlarla, Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız korkutucu propagandayla tehdit edilerek göçe zorlanmak istemektedir."

AK Parti hükümeti ve inançlar

Sakıncalı Temalar bölümünde yer alan 3 madde ise gerçeklerin nasıl çarptırıldığını gözler önün seriyor. AK Parti'nin oluşturacağı şu üç inanışın önüne geçilmesi isteniyor: "1- AKP hükümeti tüm dinlere ve inançlara saygılıdır. 2-Türkiye'de yaşayan tüm gayrimüslimler inanç ve ibadetlerini özgürce yerine getirebilmektedirler. 3- Türkiye'de azınlıklar hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit haklara sahip olarak yaşamaktadırlar."

Hedefteki Agos aboneleri

Hangi gruba nasıl bir propaganda yaptırılması gerektiği şöyle anlatılıyor:

** Adalar’daki Agos Gazetesi aboneleri: Çok ciddi tehdit altında oldukları vurgulanarak, psikolojik baskı altına sokulmalı. 

**  Türkiye'deki Gayrimüslimler: Agos Gazetesi abonelerine yönelik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olarak, sıranın kendilerine de geleceğini düşünmeleri sağlanmalıdır.

** Yurtdışındaki Gayrimüslimler: Türkiye'de azınlık ve gayrimüslimlere baskı yapıldığı düşüncesini benimseyerek, yurtdışında geniş bir kamuoyu oluşturulmalıdır.

** Laik ve Demokratlar: Eğer önlem alınmazsa laikliğin yerini şeriatın alacağı ve azınlıklar başta kimsenin özgürce yaşayamayacağı yönünde bilgilendirilmelidir.

** Muhafazakarlar: Agos ve benzeri yayınların İslamiyet karşıtı olduğu ve bölücülük amacı güttüğü şeklindeki temalarla kışkırtmaları sağlanmalıdır. 

** Muhalefet Parti Mensupları: AKP'nin gayrimüslimlere yönelik tehditlere göz yumduğu, hatta destek verdiği şeklinde bilgilendirilmelidirler.

Bugün

MİLLETİMİZ MEDYANIN TÜMÜNÜ TAKİP EDİYOR !
 // ŞEHİT TORUNU
Münafıklık deşifre edildi Cuntacılar bundan sonra kendilerini nasıl savunacaklar onu merak ediyoruz. Çok mutluyuz ne yapmak istediklerini yetmişiki milyon öğrenmiş bulunuyor,korkuttukları asılsız senaryolarında uygulamayla yanlış olduğunu halkımız gördü. Şimdi istedikleri olmadığı gibi öcü gösterdikleri partinin bu olanbitenlerden sonra oyları katlanarak artıyor, oyuncuların çemberi daraldı, yolun sonu gözüküyor, bunların hesabı hukukla sorulacak....
28 Ocak 2010 09:29
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler