YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte yasağın uygulanacağı yerler
İşte yasağın uygulanacağı yerler
İşte yasağın uygulanacağı yerler
21 Mayıs 2008 / 11:17 Güncelleme: 21 Mayıs 2008 / 00:00

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin 19 Mayıs'ta yürürlüğe girmesiyle artık kamu hizmet binaları koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve eğlence yerlerinin kapalı alanlarında sigara içilemeyecek. Elektronik sigaranın da yasaklanmasıyla kara kara düşünmeye başlayan sigara kullananlar için tahsis edilen kapalı alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı yapılması sağlanacak.


İŞTE YASAĞIN UYGULANACAĞI YERLER


* Yasaya göre, taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere, kara, demir, deniz ve hava yolu toplu taşıma araçlarında da sigara içme yasağı uygulanacak.


* Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek.


* Ancak, yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, şehirler arası ve uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan deniz yolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek. Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecek.


* Otelcilik hizmeti veren işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına uygun odalar tahsis edilecek.


* Statlarda sigara içilmesine de sınırlama getirilecek. Buna göre, sigara içilebilecek bölümler, statların açık alanlarında olacak.


* Açık havadaki her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamayacak. Ancak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulacak.


* Lokanta, kahvehane ve kafeterya gibi yerler için yasaklar ise 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girecek.


REKLAM VE TANITIM YAPILAMAYACAK


Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtım yapılamayacak. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek.


Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak sponsorluk yapamayacak.


Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamayacak.


Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemeyecek.


Firmalar her ne amaçla olursa olsun tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamayacak.


Tütün ürünlerinin ismi, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamayacak, basın yayın organlarına ilan verilemeyecek. Televizyonda yayınlanan programlarda filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Ancak, tarihi belge niteliğindeki görüntüler için bu yasak geçerli olmayacak.


Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satılamayacak. Düzenleme, üniversitelerin yerleşkeleri içinde tütün ürünlerinin satışının yapılamamasını da kapsıyor.


ÇOCUKLAR İSTİHDAM EDİLEMEYECEK


Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak ve tüketimlerine sunulamayacak. 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemeyecek.


Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamayacak. Bu düzenlemeyle de özellikle okul çevrelerinde taneyle satış yapılarak gençlerin sigaraya başlamasının önüne geçilmesini hedefliyor.


Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarda satılamayacak, satış amacıyla kargo yoluyla taşınamayacak. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılmayacak.


Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa sunulamayacak. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satış yapılamayacak.


Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler, tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek, dağıtılamayacak ve satılamayacak.


KONTROL ŞÖYLE SAĞLANACAK


Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari 10 santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında 3 santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak.


Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az 5 santimetrelik puntolarla, beyaz zemin üzerine büyük harfler ve siyah yazı rengi ile ''Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır'' ibaresi yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılacak.


Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde 40'ından, diğer yüzüne yüzde 30'undan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.


Uyarı yazıları, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de aynı şekilde yazılacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilecek. Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünleri ithal edilemeyecek veya satışa çıkarılamayacak.


Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemeyecek, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamayacak.


Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer aktivitelerle ilgili her türlü bilgiyi istenildiği takdirde 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna verecek.


90 DAKİKA ZORUNLU YAYIN YAPILACAK


Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan her kategoride televizyon ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı, eğitici yayın yapacak. Bu yayınların 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak RTÜK'e teslim edilecek.


Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 90 dakikalık süreye dahil edilmeyecek. Bu süreler RTÜK tarafından denetlenecek. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak. Programların Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü üzerine RTÜK tarafından yayımlanması sağlanacak.


Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredat hazırlanacak.


Tütün ürünleri alışkanlığının bırakılmasını özendirici programlar ve tütün bağımlılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.


Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemeyecek.


KABAHATLER KANUNUNA GÖRE TUTANAK KESİLİYOR


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sigara cezası için yeni bir tutanak hazırlanmayacağını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, yasağa uymayanlara verilen para cezaları 'İdari Yaptırım Karar Tutanağı'na yazılacak. Bu tutanakta bulunan kabahat fiili ile ilgili bölüme, '4207 sayılı kanuna göre ceza' açıklaması yazılacak.


ZABITALAR NASIL DENETLİYOR?


Zabıta yetkilileri iki gündür sigara içilmesi yasak alanlarda tabela olup olmadığını denetliyor. Yetkililer, denetimlerde araç içinde sigara içene rastlamadıklarını söylüyor.


YETKİ JANDARMA, POLİS VE ZABITALARDA


Yasağa uymayanlara para cezası kesme yetkisi, emniyet, jandarma ve belediye zabıtalarında bulunuyor.


KAMU VE ÖZELDE KİM DENETLEYECEK?


Kamu binalarında en üst yetkili, sigara kontrolünü yapmakla görevli memur atayacak; bu memura da ceza kesme yetkisi verilecek. Özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında sigara tüketenlerin cezası da, en yakın kolluk birimi yetkilileri tarafından uygulanacak


Zabıta ekipleri ilk etapta 'yasak bilinci' oluşması için uyarı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sigara yasağı hakkında 5 bin broşür bastırarak, halka dağıtılmak üzere 32 ilçe ve 41 belde belediyesine gönderdi.


Görsel yayın yoluyla film, dizi ve müzik kliplerinde tütün ürünlerinin reklamı yapılması halinde; yerel yayın yapanlara bin YTL ile 5 bin YTL, bölgesel yayın yapanlara 5 bin YTL ile 10 bin YTL, ulusal yayın yapan kuruluşlara ise 50 bin YTL ile 100 bin YTL idari para cezası verilecek.


Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerini satanlara, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından 1000 YTL ceza kesilebilecek.


YASAKTAN EN ÇOK TURİZMCİLER ETKİLENECEK


Turizmciler, Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke sıralamasında birinci konumdaki Almanya ve üçüncü sıradaki İngiltere’nin uygulamaya yabancı olmadıklarını hatırlattılar. Ancak, ikinci sırada yer alan Rusya ve komşu ülkelerden gelen turistlerle sorun yaşanacağını düşünülüyor. 2007’de 2 milyon 465 bin vatandaşını ağırladığımız Rusya yasakla tanışık değil. Suriye, İran, Irak, Yunanistan ve Bulgaristan’da da sigara kullanımını yasaklayıcı çalışmalar yok. Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Türkiye’yi tercih eden komşularımıza yasağı anlatmakta zorluk çekeceğiz" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği Başkanı Sururi Çorabatır ise geçiş döneminde sorunlar yaşanabileceğini belirtti.


HABER: MEHTAP AYDIN

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler