YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte Valiliğin açıkladığı ölçüm sonuçları
İşte Valiliğin açıkladığı ölçüm sonuçları
İşte Valiliğin açıkladığı ölçüm sonuçları
18 Temmuz 2008 / 20:23 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

İzmir Valiliği, arsenikli şebeke suyu konusundaki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.


Son tahlil sonuçlarına yer verilen açıklamada Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı gibi problemin devam ettiği bölgelerde faturalara, "İçilebilir nitelikte değildir" ifadesinin ekleneceği belirtildi.


Valilik, İl Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nün tahlil sonuçlarını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da cevap verdi: "Adı geçen kurumun güvenilirliği konusunda hiçbir kişi ya da kurumun tereddüde düşmesine gerek yoktur."


Valiliğin yazılı açıklaması şöyle: "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği, ilimizde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin şehir içme ve kullanma suları dağıtım haritası üzerinde belirlenen 20 noktadan numune alınarak 9 Temmuz 2008 tarihi itibariyle arsenik miktarlarının ölçümleri yapılmıştır.


Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan alınan 10.07.2008 gün ve 21875 tarihli, ilimizdeki içme ve kullanma sularıyla ilgili yazıda,


'İçme ve kullanma sularındaki arsenik ve bor yüksekliğinin halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği bilinen bir husustur. Bu sebeple İl Sağlık Müdürlüğü, halkın kullanımına sunulan içme ve kullanma sularının sağlıklı ve güvenli olup olmadığını izlemek amacıyla bu tahlilleri sürdürmektedir. Halk sağlığı açısından potansiyel tehlike oluşturan bölgelerde;


1. Halkın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için farklı kaynakların temin edilmesi ve mevcutların ıslah edilmesi,


2. Arsenik seviyesi yüksek çıkan Çiğli, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Bayraklı ve Bornova bölgelerinde şebeke sularının tahlil sonuçları, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikteki değerleri sağlayıncaya kadar içme ve yemek yapma amacıyla kullanılmaması,


3. Adı geçen yönetmelikteki standarda uymayan bölgelerin su faturalarına, 'İçilebilir nitelikte değildir' ibaresinin konulması gerektiği bildirilmiş olup konu, ilgili belediyelere bildirilmiştir.


Belediyelerin halka sağlıklı ve güvenli su temin etmekle, Sağlık Bakanlığı'nın ise halkın kullanımına sunulan içme ve kullanma sularının sağlıklı ve güvenli olmasını denetlenmekle yükümlü olması sebebiyle arsenik miktarı sözkonusu yönetmelikte belirtilen değerlerin üstünde çıkan kaynaklarla ilgili olarak gerekli ve yeterli tedbirlerin alınması hususu da ilgili belediyelere yazıyla bildirilmiştir.


İlimizdeki içme ve kullanma sularıyla ilgili tetkik ve tahliller, İl Hıfzısıhha Müdürlüğü laboratuvarlarında, son teknolojik imkanların yanısıra deneyimli bir kadroyla yapılmakta olup çalışmalar, büyük bir ciddiyet ve sorumluluk anlayışı içinde devam etmektedir. Bu bağlamda adı geçen kurumun güvenilirliği konusunda hiçbir kişi ya da kurumun tereddüde düşmesine gerek olmadığı hususunun da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine sunmakta yarar görülmüştür.


İlimiz şehir içme ve kullanma suyu tahlillerinin sonuçları, düzenli aralıklarla kamuoyunun bilgisine önümüzdeki günlerde de sunulacaktır."


Valiliğin açıkladığı son ölçüm sonuçlarıGÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler