YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hangi İller teşvikten yararlanacak?
Hangi İller teşvikten yararlanacak?
Hangi İller teşvikten yararlanacak?
13 Temmuz 2008 / 11:08 Güncelleme: 00 0000 / 00:00


Kalkınmada öncelik kapsamında bulunan 49 il ile Türkiye genelindeki turizm ya da turizm işletme belgesi olan işletmelere 2008 yılı için 296 milyon YTL enerji desteği verilecek.


Kalkınmada öncelikli illerde hayvancılık, imalat sanayi, madencilik, turizm, eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabileceği desteğin miktarı bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 21 oranında artış gösterdi. Söz konusu teşvik, 2007 yılı için 244 milyon YTL düzeyindeydi.


Enerji desteğinden yararlanabilmesi için işletmelerin; hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyet göstermeleri, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları gerekiyor.


Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir ''Enerji Desteği Komisyonu'' kurulacak.


Komisyona, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi veya elektrik dağıtım şirketlerinden ve varsa Organize Sanayi Bölgesi'nden birer temsilci katılacak. Enerji desteğinden yararlanacak tesislerle, bu tesislerin destekten hangi oranda yararlanacakları Komisyonca tespit edilecek.


-HANGİ İLLER TEŞVİKTEN YARARLANACAK?-


5084 Sayılı Kanun Kapsamında bulunan toplam 36 il; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van, Yozgat ile 5350 sayılı kanunla ilave edilen Artvin, Çorum, Elazığ, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon ve Tunceli'nin yer aldığı 13 il teşvik kapsamında bulunuyor. Ayrıca Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri de bu kapsamda yer alıyor.


Gökçeada ve Bozcaada ile 49 il enerji teşvikinden yararlanacak. Bu illerdeki işletmelerin, 2007 yılı Mayıs ayı öncesi ve sonrası yatırımları enerji desteğine konu olacak.


Bu teşvik kapsamında olan illerin, fert başına GSYİH tutarları ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması değişse dahi, kapsamda herhangi bir değişiklik yapılamayacak.


Bunun yanı sıra toplam 296 milyon YTL tutarında olan enerji teşviğinden Türkiye genelindeki turizm ya da turizm işletme belgesi olan işletmeler de yararlanacak.


-DESTEK ORANI-


2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönem için asgari 10 işçi çalıştıran işletmelere uygulanacak enerji desteği oranı yüzde 20 olacak.


Bu orana; ''Yeni işletmelerde, 10 işçinin üzerinde istihdam edilen her bir ilave işçi için, faaliyette bulunan işletmelerde, 36 ilde 1 Ekim 2003, 13 ilde de 1 Ocak 2005, Gökçeada ve Bozcaada'da 1 Nisan 2005 tarihinden önce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilen istihdamın; 10 kişi veya 10 kişiden fazla olması halinde 1 Nisan 2005 tarihinden sonra yeni işe alınan ilave her bir istihdam için, 10 kişiden az olması halinde, işçi sayısının 10'a tamamlanmasını müteakip 10 işçinin üzerinde işe alınan her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilecek.


Yararlanılabilecek enerji desteği oranı, OSB'de veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 50'sini, diğer alanlarda kurulu işletmeler için yüzde 40'ını geçemeyecek.


-ENERJİ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK İŞLETMELER-


Mevcut işletmenin kapatılarak değişik ad, unvan veya iş birimi olarak tekrar açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite veya istihdam artışına neden olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde enerji desteğinden yararlanılamayacak.


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler için de enerji desteği uygulanmayacak.


Ayrıca, demir, çelik sektöründe asgari 4 milyon ton/yıl üretim kapasitesinin altında sıvı çelik üreten ve/veya çelik haddeleyen yeni kurulacak veya faaliyette bulunan işletmeler de enerji desteği kapsamında olamayacak.


İşletmelerin, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar veya ilgili diğer mevzuat uyarınca enerji desteğinden yararlanması halinde, bu işletmeler, aynı dönem için mükerrer olarak enerji desteğinden yararlandırılmayacak. Bu durumda, işletmelerin Kanun kapsamı, enerji desteğinden yararlanmayı tercih etmesi halinde enerji desteği uygulaması yapılacak.


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler