YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Fişleme skandallarını önlemek için harekete geçti
Fişleme skandallarını önlemek için harekete geçti
Fişleme skandallarını önlemek için harekete geçti
13 Temmuz 2008 / 08:13 Güncelleme: 00 0000 / 00:00


Meclis, özel hayatın korunması ve fişleme skandallarını önlemek için harekete geçti.Kişisel Verileri Koruma Kurulu adıyla oluşturulacak özerk kuruluş sayesinde fişleme rezaleti artık tarihe karışacak.Ergenekon soruşturması sırasında ortaya saçılan günlükler, ses ve video kayıtları, politikacılara ait secere ve bazı kişilere ait kişisel veriler büyük gürültü kopartırken, bu konuda geniş kapsamlı bir düzenleme yapılıyor.


TBMM Adalet Alt Komisyonu'nun gündeminde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı'yla günlükten tutun, sağlık ve pasaport bilgilerine varıncaya kadar, kişilerin ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları ile her türlü mahkûmiyetlerine ilişkin kişisel verilerin işlenemeyeceği hüküm altına alınıyor.


AB müktesebatı arasında


Kamuoyunda "fişleme" tartışmasına neden olan, Kişisel Veriler Kanun Tasarısı'na ilişkin kurulan TBMM Adalet Alt Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, kamuoyundaki endişe ve tartışmaları gidermek için çalışmaları derinleştirdiklerini söyledi.


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB ülkelerindeki uygulamaları mercek altına aldıklarını belirten Köylü, tasarının yasallaşmasıyla birlikte Türkiye'de kişisel verilerin korunması konusunda yepyeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. Köylü, "Tasarıya göre, günlük tutan kişiler bundan sonra sadece birinci derecede akrabalarına ilişkin kişisel verileri ancak günlüğüne yazabilecek. Bunun dışında kişisel verilerin kapsamına girecek şekildeki görüş ve ifadelere günlüklerde yer verilemez. Verilirse suç olur" uyarısında bulundu.


Saklanması da yasak


Tasarıyla, kişilere ait kişisel veriler sadece ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tutulabilecek. Bunun dışında kişisel verileri otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi yasaklanıyor. Tasarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu yararı, sır saklama yükümlülüğü, ilgili kişinin meşru menfaati veya özel koruma kurullarından bahisle kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasını reddedilecek veya sınırlayarak şarta bağlayabilecek.


HAPiS CEZASI VERiLECEK


Tasarıyla, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimselere, TCK'nın, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" hükmünü düzenleyen 135. maddesine göre, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiye ise, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.


Üyeleri Bakanlar Kurulu seçecek Tasarıyla, kişisel veri sicillerini kontrol eden, kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulanmasını izleyip denetleyecek, ayrıca kendiliğinden veya başvuru üzerine herhangi bir konuyu inceleyerek açıklığa kavuşturmak üzere tam bağımsız Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulacak.


Kurul; YÖK, BBDK ve RTÜK gibi özerk olacak ve Bakanlar Kurulunca seçilen 7 üyeden oluşacak. Üyeler, yükseköğrenim görmüş ve öğretim kurumlarında en az 10 yıl öğretim üyeliği yapmış veya özel veya kamu hizmetinde en az 10 yıl fiilen çalışmış olmaları şartı aranacak. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurulun kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyecek.


Kurul, görevleri ile ilgili konularda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerinin görev süresi 6 yıl olacak ve görev süresi bitenler yeniden seçilemeyecek. Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda, "İstlendiğim görevi Anayasa ve kanunlar gereğince tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlıkla yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim" şeklinde yemin ettikten sonra görev başı yapacak.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler