YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Kaymakamı(Eskişehir Vali Yardımcısı Vekili)B
Fatih Kaymakamı(Eskişehir Vali Yardımcısı Vekili)B
04 Şubat 2008 15:16
Fatih Kaymakamı(Eskişehir Vali Yardımcısı Vekili)B

TEKZİP İHTARNAMESİDİR


BEYOĞLU 35. NOTERLİĞİ’NE


 


 


İHTAR EDEN : MEHMET KALYONCU


                        Ataköy Olimpiyat Sitesi, 9, Kısım 1. Cadde no.8


                        Bakırköy/İSTANBUL


                              


VEKİLLERİ : Av. Mustafa ŞİNİKÇİ – Av. Murat ÖZBAHÇECİ


                        Av. Serkan CAN (Adres Antettedir.)


 


MUHATAP : KTV Yayıncılık ve Reklam Sanayi Ticaret A.Ş.


                        (Kanal A) Güzin Sk. NO:40 Subayevleri / ANKARA


 


İHTARIN KONUSU : Kanalınız (Kanal a) İnternet sitesinde yayınlanan “Kaymakam’ın Marifetleri” ana başlığı altında “Fak-Fuk-Fon’u soyup soğana çevirmiş” alt başlığı ile verilen haber güncel olmayan bilgilere eksik ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanmış olup müvekkilimin kişilik haklarını zedeleyici haberin tekzip edilmesi ve iş bu ihtarın münderecatını oluşturanr aşağıda “Açıklama” başlığı altında yer alan  cevabın eksiksiz ve tarafınıza tebliğinden itibaren en geç üç gün içerisinde internet sitenizde yayımlanması talebini içerir ihtardır. (Hukuki ve cezai başvuru haklarımız saklıdır.)


 


AÇIKLAMA : Kanal A genel Yayın ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne,


 


Kanalınız internet sitesinde müvekkilimiz Mehmet KALYONCU hakkında yayınlanan “Kaymakamın Marifetleri” “Fak-Fuk-Fonu soyup soğana çevirmiş” başlıklı haber güncel olmayan bilgilere eksik ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanmıştır. Müvekkilimiz hiçbir zaman Fak-Fuk-Fonun parasını ve kaymakamlık imkanlarını ne kendisi ne de yakınları için kullanmamıştır. Müvekkilimiz göreve başladıktan sonra Fatih Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfındaki yolsuzlukları ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda vakıf eski müdürü Sinem SARAÇ hakkında inceleme raporu hazırlanmış ve bu kişinin vakıf parasını, gıda ve kömür gibi yardımları hak sahiplerine dağıtmadığı ve emniyeti suiistimal suçu işlediği tespit edilmesi üzerine sözleşmesi feshedilmiştir. Yolsuzluğa karışanların sözleşmeleri feshedilmiş olup, Sinem SARAÇ ve Kaymakamlık makam şoförü Ali Osman ERGİN ile diğer kişiler hakkındaki haksız menfaat ve yolsuzluk dosyası Fatih Adliyesinde yargılama sürecindedir.


 


            Yani, müvekkilimiz tarafından, vakıf eski yazı işleri müdürü ve ilgililer hakkında yapılan incelemeler ve yolsuzlukları ortaya çıkarması üzerine, Sinem SARAÇ ve onla beraber hareket eden kişiler suçlarından kurtulmak için müvekkilimize atfı cürümde, iftiralarda bulunmuşlardır. Haberde bahsi geçen Passat marka otomobil önceki kaymakam döneminde alınmış olup, müvekkilimiz göreve başladığında vakfa geri iade edilmiştir. Otellerden para aldığı iddiası da asılsız ve ciddi bir iftiradır. Bakanlıktan dernekle ilgili müfettiş istenmiş, hazırlanan rapor mahkemeye intikal etmiştir. Yani müvekkilimiz vakıftaki yolsuzlukları ortaya çıkarması üzerine karşı tepki olarak iftiralara maruz kalmıştır. İftiraları yapanlar bizzat yolsuzluk yapan ve bunun ortaya çıkmasını engellemeye çalışan kişilerdir.


 


            Haberde bahsi geçen kırtasiyeci Zeki BUDAK olup, bu kişi ile ilişkide olan, kırtasiye alımı ve fatura işlerini yapan kişi eski yazı işleri müdürü Sinem SARAǒtır. Müvekkilimin bu kişiyi aradığı, kendisinden para aldığı iddiaları hiçbir delile dayanmayan iftiralardır. Bu kişi hakkında çete halinde yolsuzluk yaptığı, sosyal güvenlik kurumunu 20 milyon YTL dolandırdığı gerekçesiyle 41 kişi ile birlikte tutuklanmıştır. Müvekkilimiz bu güne değin uyarma cezası bile almış değildir. Bölge idare mahkemesine “soruşturma iznin iptali” için başvurulmuş, mahkemede “ithamların somut delil ve belgelere dayanmadığı” gerekçesiyle bu izni iptal etmiştir. Böylece müvekkilimiz hakkındaki ithamların; soyut, hiçbir delil ve belgeye dayanmayan iftira niteliğinde olduğu yargı kararıyla da sabit olmuştur.


 


SONUÇ VE İSTEM : Yargı kararlarıyla müvekkilimiz hakkında verilen soruşturma izinlerinin ortadan kalkmasına ve müvekkilimiz hakkında başkaca soruşturma ve dava bulunmamasına rağmen basın meslek ilkelerinin 6. maddesinde yer alan “soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” hükmüne aykırı ve müvekkilimiz hakkında hakarete varan başlıklarla yayınlanan haberiniz nedeniyle, bu konuda hukuki ve cezai başvuru haklarımız saklı kalmak kaydıyla 5187 sayılı Basın Kanununun 14. ve 18. maddeleri ile basın meslek ilkelerinin 16. maddesinde yer alan “basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyar” hükmü gereğince yukarıdaki tekzip metninin, haberin yayımlanmış olduğu haber sitenizde aynı karakter ve büyüklükte, aynı renk ve puntolarla yayımlanmasını talep ederiz.30.01.2007


 


MEHMET KALYONCU


Eskişehir Vali Yardımcısı


VEKİLİ


AV. MURAT ÖZBAHÇECİ


 


Sayın noter, iş bu tekzip ihtarının bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafıma verilmesini saygılarımla talep ederim.


 


MEHMET KALYONCU


Eskişehir Vali Yardımcısı


VEKİLİ


AV. MURAT ÖZBAHÇECİ

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler