YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ergenekon'un hedefindeki komutan
ETÖ'nün İzmir'de bulunan NATO tesislerine saldırı planladığı iddia ediliyor
Ergenekon'un hedefindeki komutan
19 Ağustos 2009 / 21:26 Güncelleme: 19 Ağustos 2009 / 00:00

Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan üçüncü iddianamede, örgütün gerçekleştirmeyi hedeflediği eylemlerden birinin İzmir'de bulunan NATO tesisi olduğu belirtiliyor.

Sanıklardan İşçi Partili Hayati Özcan'da ele geçirilen bir belgede, "Susacak" yazılı fotoğrafta NATO komutanı İspanyol Eduardo Zamarripa Martinez'in ağzının bantlandığı ifade ediliyor. NATO tesislerine yapılacak saldırılarla Türkiye'nin uluslararası arenada yalnızlaştırılmasının planlandığı kaydediliyor.


Ergenekon'un hedefleri arasında Başbakan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Yaşar Büyükanıt, Alevi ve Ermeni vatandaşların yanı sıra bir de İspanyol yetkilinin olduğu üçüncü iddianameye yansıdı. İddianamede, "Örgütün Gerçekleştirmeyi Planladığı Eylemler" başlığı altında sıralanan eylem planlarından birinin de NATO tesislerine yönelik saldırı hazırlığı olduğu ortaya çıktı. İşçi Partili Hayati Özcan'da ele geçirilen CD'de, 2006'da NATO'nun İzmir'deki hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan İspanyol Eduardo Zamarripa Martinez hedef alındığı bilgisi yer alıyor. "Yedek 123/Foto" klasörü içerisinde yer alan "Susacak" isimli resim dosyasında söz konusu komutanın ağzının kapatıldığı belirtiliyor.


İddianamede Martinez ve NATO tesislerine yönelik plana ilişkin şu bilgilere yer veriliyor: "Yürütülen soruşturma kapsamında İşçi Partisi'nde yapılan aramalarda birçok örgütsel içerikli dijital bulgunun yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığı ve değişik askeri şahıslar ile MİT Müsteşarlığı'na ait çok sayıda gizlilik dereceli dokümanlar ele geçirilmiştir. El konulan materyaller arasında Hayati Özcan'ın İzmir ilindeki iş yeri ve ikametinden ele geçirilen '55' ve '13' numaralı CD'lerdeki veriler incelendiğinde Ergenekon silahlı terör örgütünün ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı yaratarak ülkemizi dünya kamuoyu nezdinde ciddi sıkıntılar içerisinde bırakacak kanlı eylemler planladığı ortaya çıkarılmıştır. Hayati Özcan'dan ele geçirilen '55' ve '13' numaralı CD'ler üzerinde yapılan incelemede her iki CD'nin birbirinin kopyası olduğu ve aynı içeriğe sahip oldukları tespit edilmiştir. Söz konusu CD'ler içerisinde "Yedekl23" isimli klasör tespit edilmiştir. Bahse kondu klasör içerisinde İzmir ili Şirinyer semtinde bulunan NATO müttefik kuvvetlerine ait karargâha ait kurumsal ve Gizli/Hizmete özel içerikli bilgiler ile bu karargâhta görevli personele ait birçok görevsel ve kişisel bilginin yer aldığı tespit edilmiştir. CD'ler üzerinde devam eden ayrıntılı incelemelerde NATO karargâhına ait olduğu anlaşılan bir kısım park yerlerine ait çok sayıda fotoğraf ile bu yerleri gösterir krokilerin yer aldığı, NATO karargahı ile ilgili alınan fiziki/çevresel güvenlik önlemlerinin neler olduğunu belirten 'gizli' içerikli bilgilerin yer aldığı, bahse konu karargahta olabilecek herhangi bir olağanüstü durumda uygulanacak harekat tarzları ile cephanelikler, park yerleri, helikopter pistleri gibi yerler hakkında bilgilerin verildiği bu bilgilerin yer aldığı bölümlerin ise sarı renk ile boyandığı görüldü. 'Yedek 123/Inventory Phone Bookbir' isimli klasör içerisinde yer alan bir diğer Word dosyası olan 'incele' isimli word dosyasında ise 'Fiziki Emniyet Plani 2 çok iyi okunacak. Tüm açıklar tesbit edilerek Kutlu'ya rapor edilecek.' ibaresinin yazılı olduğu, 'Telephone Directory.xls- incele ve operasyon öncesi ilgili telefonları engelleme yollarını planla. Highlited yerler önemli. Araç plakaları ve fotoğrafları alınıp muh. Verilecek, son noktadakilere ulaştırılacak. Son noktadakilerin eş zamanlı hareket etmeleri ve planı uygulamaları için son defa güvenirliği Alb. K.'dan ve Alb. M.Ö'den teyit edilecek. Mühimmatlar N. Y. tarafından 'Kasa'dan temin edilecek. İntikalin seri ve eş zamanlı olması çok önemli. Delta Alert State ile ilgili her şey tüm detayı' şeklinde ibarelerin yazılı olduğu görüldü."


-NATO TESİSİYLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR NOT DÜŞÜLMÜŞ-


NATO tesisinin açık otoparkına ait değişik açılardan çekilmiş 69 adet fotoğrafın ele geçirilen CD'de yer aldığını belirtildiği iddianamede, "Açık otoparkın yanındaki bina kiralanacak, 6 aylık kira peşin verilecek. Çok önemli' şeklinde bilgisayar yazımı bir not yer alıyor. 'Son operasyon için hazırlanacak 52 adet giriş kartları ve araç kartlarının basılacağı yazıcının kaliteli olması önemli, kağıt gramajına azami dikkat! Yeni renkli toner kullanılacak. Form 84'ler dikkatle doldurulacak', 'Yetkisiz girişlere karşı bariyerlerden sonra kapanlar yer almaktadır. İnşa edilen kapanlar 20 mm kalınlığında uçları 30 derece açıyla kesilmiş çelikten yapılmıştır. Kapan açık pozisyonunda iken yerden 40 cm yüksekliğe ulaşmaktadır. 3'er metrelik iki kapan birbirinden 10 cm arayla çelik kapının önüne yerleştirilmiştir. Kapanların bir diğer özelliği manuel olarak çalıştığı gibi elektrikle de çalışmasıdır. Kullanıcı en fazla 30 kg kuvvet uygulayarak kapanı kolayca açabilmektedir', 'Lojman ile nizamiye arasındaki bölümde 3 metre aralıklarla uçları 1 metre derinliğe yere betonlanmış madeni direkler arasına gergin olarak bağlanmak suretiyle raptedilmiş çit ile çevrilmiştir. Bunun dışında Motor-Pool bölgesinin su kulesi civarının arazi boyunca düzensiz ve engebelik olması dolayısıyla tepe çiti üstüvaneli kafes tel çit ile çevrelenmiştir', 'Binaların zemin kat, pencereleri ve önemli kapılar demir çubuklar ile güvenlik altına alınmıştır', 'İki adet nizamiye ile birlik içerisine giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmaktadır. 448/1 ve 448 sokakların kesişiminde bulunan nizamiye ana nizamiye olarak kullanılmakta, bütün giriş ve çıkışlar bu kapıdan yapılmaktadır. Buraya yapılacak yaklaşmaları devamlı suretle gözetleyebilmelerini sağlayacak şekilde çevre engellerine olabildiğince yakın konuşlandırılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.


Yine Hayati Özcan'da ele geçirilen söz konusu CD'de yer alan "Yedek 123/Signature" klasörü içerisinde sözkonusu NATO karargâhında askeri görevli oldukları anlaşılan toplam 2 bin 401 kişilik personele ait imzaların taranmış formatlarının şahıs dosyaları şeklinde yer aldığı ifade ediliyor. En dikkat çekici unsurlardan birinin de "Susacak" diye işaretlenen bir fotoğraf olduğu iddianameye yansıyor. Bu plan iddianamede şöyle anlatılıyor: "Klasör içerisinde yer alan 'Susacak' isimli resim dosyasında NATO Karargahında görevli personel olduğu anlaşılan resmi kıyafetli erkek bir şahsa ait fotoğrafın olduğu, fotoğraf altında şahsın ismi ve görev unvanı olabileceği değerlendirilen "Zamarripa Eduardo SP OF8" ibaresinin yer aldığı, fotoğraftaki şahsın ağız kısmının bir bant görüntüsü ile kapatıldığı görüldü. Yukarıda ayrıntısı verilen ve NATO Karargahına ait olan 'Gizli' içerikli bilgilerin en ince ayrıntılarına kadar temin edilerek üzerinde bir takım operasyonel hazırlıkların ve çalışmaların yapılması, bu çerçevede kullanılacak her türlü materyalin değerlendirmeye tabi tutulması Ergenekon silahlı terör örgütü nün NATO karargahına yönelik gerçekleştirmeyi planladığı eylemi açıkça ortaya koymaktadır."

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler