YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beykoz Belediyesi, acarlar aleyhine olan davada te
Beykoz Belediyesi, acarlar aleyhine olan davada te
Beykoz Belediyesi, acarlar aleyhine olan davada te
21 Mart 2008 / 20:07 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Beykoz Belediyesinin, Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen yıkım iptal kararını temyize götürmediği ortaya çıktı. Yasal süresi içerisinde temyiz başvurusunda bulunulmadığı için belediye bu hakkını kaybetti ve karar da kesinleşti. Aleyhine sonuçlanan davada belediyenin bir üst mahkemeye giderek kararı temyiz ettirmemesi şaşkınlık yarattı. Beykoz belediyesinin bir yıl önce üstelik Acarlar aleyhine sonuçlanan ruhsat iptali davasında temyiz başvurusunda bulunması ise kafaları iyice karıştırdı. Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül, bu başvuru için “Yasal olarak temyize gitmek zorundaydık” demişti. Ergül dün ise, “Kendi aleyhinize sonuçlanan davada neden temyize gitmediniz?” sorumuza cevap veremedi. “Konuyu tetkik ettireceğim” demekle yetindi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, yıkım iptali ile ilgili yargı kararına saygılı olduklarını ancak bakanlık olarak gerekli yasal itirazları yapacaklarını söyledi. Hatırlanacağı gibi 2003 yılında Acaristanbul’a verilen ruhsatlarda da 4 aylık yasal süresi içinde itiraz hakkı kullanılmadığı için İsmet Acar ruhsatları almıştı. İtirazda bulunmayan Kanlıca Bölge Orman Müdürlüğü Memurları hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Bölge İdare Mahkemesi 26 Şubat 2008 tarihinde verdiği kararda, Beykoz Belediye Encümeninin geçen yıl aldığı yıkım kararını iptal etti. Davanın taraflarından Beykoz Belediyesi dava kendi aleyhine sonuçlandığı için 15 gün içinde Danıştay’a giderek temyiz başvurusunda bulunması gerekiyordu. Ancak belediyenin bu hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Böylece dava İsmet Acar lehine kesinleşmiş oldu. Teamüllere göre kamu kurumlarının kendi aleyhine sonuçlanan davalarda mutlaka temyiz yoluna gitmesi gerekiyor. Gidilmediği durumlarda kamu kurumu zarara uğratılmış sayılıyor. Mimarlar Odası Avukatı İlyas Bulcay, “Belediyenin kesinlikle temyize giderek konuyu bir üst mahkemeye taşıması gerekirdi. Çünkü karanın Danıştay’dan dönme ihtimali var. Siz bu hakkı kullanmayarak dava sonucunu etkiliyorsunuz. Bu kamu davası, şahıs davası değil ki hakkınızdan kendi rızanızla vazgeçesiniz” diyor.

Acarlar aleyhine olan davada temyize gitti

Beykoz belediyesinin bir başka davadaki tutumu ise kafaları karıştırdı. Mimarlar Odası, Acaristanbul’a verilen ruhsatların iptali için 2004'te İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava, 9 Mart 2006'da sonuçlandı. Özel orman alanında Orman Bakanlığı'nın kesin izni olmaksızın davalı idarece verilen yapı ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu sonucuna varan mahkeme, "yapı ruhsatlarının iptaline" karar verdi. Beykoz Belediyesi, Acarlar aleyhine sonuçlanan bu davada, kararı temyiz etmek için dosyayı Danıştay'a götürdü. Beykoz Belediyesi dilekçesinde yapı ruhsatı iptali ve yürütmenin durdurulması kararının iptalini istedi. Danıştay 6'ncı dairesi Şubat 2006’da verdiği nihai kararında yerel mahkemenin kararını onayarak Acaristanbul’un yapı ruhsatlarını iptal etti. Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül, söz konusu temyiz başvurusu ile ilgili, “Biz yerel yönetim olarak kanunen temyize gitmek zorundaydık” demişti. Başkan Ergül dün ise, “Kendi aleyhinize sonuçlanan davada neden temyize gitmediniz?” sorumuza cevap veremedi. “Konuyu tetkik ettireceğim” demekle yetindi.

Daha önceki ruhsatları da böyle almıştı

Acaristanbul için, Çevre ve Orman Bakanlığından izin alınmadan Beykoz Belediye Başkanlığınca 10.04.2003 tarihinde yapı ruhsatı verilmişti. Bölgeye bakan Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ruhsat dosyasını bekletmiş ve yasal itiraz süresi olan 4 ay içinde itiraz edilmemişti.Yapı ruhsatına zamanında itiraz etmeyen görevliler hakkında Şişli Asliye Ceza Mahkemesinde görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından dolayı açılan dava halen devam ediyor.


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler