YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Twitter’la kitlesel hipnoz yapılıyor!
Twitter’la kitlesel hipnoz yapılıyor!
28 Nisan 2014 07:04
Hipnoz ve Bilinçaltı Değişim Uzmanı Mehmet Başkak, en etkili sosyal medya araçlarından Twitter’da kitlesel hipnoz yapıldığını öne sürdü.

Toplumsal olayların sosyal medya ve hipnoz boyutunu inceleyen Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, gazete okuyan kitlenin üç katı kadar bir topluluğun bir tuşla aynı anda erişebildiği sosyal medyanın dijital bir hipnoz makinesine dönüşebildiğini söyledi.

Twitter başta olmak üzere sosyal medyanın iyi ya da kötü amaçlar için güçlü bir telkin kanalı olarak kullanılabileceğine dikkati çeken Hipnoz Uzmanı Başkak, bu ilginç durumu şöyle açıklıyor:

Twitter, hipnoz ediyor

“Hipnotik telkinin en önemli özelliklerinden birisi belirli bir akışla, cümlelerin tekrarlanmasıdır. Amaca uygun seçilmiş bir görsel 140 karakterlik cümle ile tek başına çok etkili olmasa da aynı anlayışa sahip kişiler tarafından paylaşıldıkça sürekli tekrar eden bir akışla etkili bir telkine dönüşüyor. Mesajlar, tanınmış kişiler tarafından da paylaşıldığında bu etkinin dozu yükseliyor.

Diyelim ki, Facebook ve Twitter’da, belli bir kitleyi hedef alan mesajlar organize biçimde sürekli atıldığında, bu tek yönlü bir kamuoyu oluşturma gayreti, toplumun bütün kesimleri için huzursuz bir atmosferin oluşmasına sebep olabiliyor. Öfkeyle konuşan, hakaretle beslenen, düşünmeden hareket eden bir profilin oluşmasına hizmet edebiliyor.

Twitler siyasi bir tavrı telkin ediyorsa, karşıt anlayışa sahip iki tarafta eşit oranda fanatizm oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığında, sloganla düşünen, sloganla öfkelenen, sloganla sevinen dev bir kitle bir araya geliyor. 70’li yıllarda gençliği nasıl bir slogan harekete geçirebiliyorsa, hipnoz etkisine sahipse, şimdinin sanal ortamında twitler aynı işlevi görüyor.

Mesajlar siyasi bir tavra dönük ise, etki çift taraflı oluyor. Aynı görüşe sahip insanlarda ve karşıt görüşe sahip insanlarda eşit oranda bir nefret yahut düşmanlığı besliyor. Telkin özelliğiyle bilinçaltına sirayet eden ve saldırganlığa uygun bir zihinsel zeminin oluşma riskini pekiştiriyor. Sonunda sosyal medyadaki hipnotik telkinler, özellikle gençler arasında fanatizmi, ötekine tahammülsüzlüğü ve düşmanlığı besleyen tehlikeli bir araca dönüşebiliyor.”

Twitter gibi güçlü hipnotik telkin aracıyla özellikle genç kitlenin iyi ya da kötü amaçlar için etki altına alınabileceğini anlatan Başkak, bu durumu ‘intihar’ konulu bir örnekle açıklıyor:

“Organize bir ekip tarafından "liseli gençlerin art arda intihar ettiği" şeklinde tweetler, görsel malzemeyle beslense ve sürekli tekrar edilse, basın tarafından bu tweetler haber yapılsa ve sonra o haberler tekrar tweetlense ve bu kısır döngü bir iki hafta devam etse, bu psikolojik ruh haline kendini kaptıran ve "yatkın" olan benzer yaş gruplarındaki gençlerin gerçek intihar girişimleriyle karşı karşıya kalabiliriz!”

Bireyleri engellemek yerine bilinçlendirmek, yasaklamak yerine sosyal medyanın kötüye kullanımını legal yollarla önlemeye çalışmak gerektiğinin altını çizen Hipnoz ve Bilinçaltı Değişim Uzmanı Mehmet Başkak, medya okur yazarlığı kavramının yanına sosyal medya okur yazarlığını da koymanın şart olduğunu sözlerine ekledi.

BİLİM - TEKNOLOJİ Kategorisindeki Diğer Haberler