YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karakollara pusuyu bu silah bitirecek!
Karakollara pusuyu bu silah bitirecek!
02 Şubat 2014 18:30
Meteksan'ın geliştirdiği PTR-3013 radarı ile karakol ve özel güvenlik gerektiren yerler 3 km'lik koruma zırhıyla çevrilecek.

Askeri karakolların etrafında pusu kuran teröristlerin adım adım görüntülenmesini sağlayacak radar önceki gün tanıtıldı. Radar ile askeri karakolların etrafında pusu kuran teröristler adım adım görüntülenebilecek.

Meteksan Savunma Sanayi geliştirdiği 'Orta Menzilli Kara Gözetleme Radarı' PTR-3013'ün prototipini basına gösterdi.

Güvenlik üst düzeye çıkacak

Bugün'ün haberine göre, PTR-3013 adındaki radar 3 kilometrelik menzil alanında hareketli nesne ve özneleri tespit, takip ve inceleyebiliyor. Radar aynı zamanda hedef tespit üzerine özel algoritmalar da içeriyor. Yetkililer hafif ve kolay kurulumu ile askeri üs, karakol ve özel güvenlik alanlarının bu radar ile üst düzeyde korunabileceğini söyledi.
PKK terör örgütünün, Dağlıca ve Aktütün karakollarına yaptığı ağır silahlı saldırılarda güvenlik zafiyeti olduğu vurgusu yapılmıştı. Doğu ve Güneydoğu'da bulunan karakolların, kalekola çevrilmesi alınan güvenlik önlemlerinden biriydi. Ancak Meteksan'ın geliştirdiği yeni radarın kalekol veya karakol saldırılarına karşı güvenliği üst düzeye çıkaracağı belirtildi.

2 Personelle hızlıca kurulabiliyor

Sistem, yüksek mobilite gerektiren durumlarda iki personel tarafından kolaylıkla taşınıp hızla kurulabiliyor. Radar güvenlik personelinin bölge gözetleme faaliyetleri, karakol veya üslerde çevre faaliyetlerini gözetleme, bölge ve sınır koruma, askeri veya sivil kritik üslerin ve tesislerin korunmasında kullanılacak.

Akıllı telsizler mesaj da gönderiyor

"Aselsan 4900 ATLAS Sayısal Haritalı El Telsizi", İstanbul, Ankara ve İzmir'deki birçok birliğine gönderildi. Buradaki birliklerde kullanılmaya başlayan telsizlerin kısa süre içinde diğer birliklere de dağıtılması planlanıyor. Özellikleriyle dikkat çeken telsizler uygulamalarıyla akıllı telefonları aratmıyor. Sesin yanı sıra veri transferine de olanak sağlayan yeni nesil telsizlerle telefon aranabiliyor, gelen telefon aramalarına cevap verilebiliyor. Her telsizin kendine ait özel kodları bulunuyor. Gelişmiş kriptolama teknikleriyle güvenliğin üst düzeyde tutulduğu telsizler, kritik görevlere yönelik olarak entegre GPS haritası, veri uygulama araçları çok modlu, çok bantlı ve çok sistemli çalışan yeni nesil bir ürün olma özelliği taşıyor. Telsizlerde cep telefonlarında olduğu gibi zil sesi seçme, mesaj tonu belirleme gibi özellikler de bulunuyor. Geniş LCD ekranı bulunan telsizler yüksek kapasiteli bataryalarıyla uzun süre hizmet verebiliyor.

Notebook ile kullanılabiliyor

Ra­da­rın ha­fif ve hız­lı ku­ru­lu­mu ön pla­na çı­kan özel­lik­le­ri­nin ba­şın­da yer alı­yor. Ra­dar, 3 ayak­lı kat­la­nıp ta­şı­na­bi­lir ayak­lar üze­rin­de ko­num­lan­dı­rı­lı­yor. Kul­la­nı­cı­ elin­de­ki da­ya­nık­lı no­te­bo­ok bil­gi­sa­yar­la ya da ha­ri­ci bir bil­gi­sa­yar ile ra­da­rı kul­la­na­bi­le­cek. Ra­dar, be­lir­le­nen he­de­fin yü­rü­me hı­zı­nı, adım at­ma şek­li­ni, el kol sal­la­ma de­tay­la­rı­nı gö­rün­tü­le­ye­bi­li­yor. He­de­fin in­san ve­ya hay­van mı ol­du­ğu ek ka­me­ra­ya ge­rek kal­ma­dan tes­pit edip, be­lir­le­nen he­def­te bu­lu­nan ki­şi sa­yı­sı da tes­pit edi­le­bi­li­yor. Ay­rı­ca ra­da­rın kö­tü ha­va ko­şul­la­rı ve­ya al­da­tı­cı ka­muf­laj­lar­dan et­ki­len­me­di­ği be­lir­til­di.

BİLİM - TEKNOLOJİ Kategorisindeki Diğer Haberler