YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bilişim suçlarının dünya ekonomisine etkisi
Bilişim suçlarının dünya ekonomisine etkisi
20 Haziran 2014 16:57
Tüm Dünyada Bilişim Suçlarının Ekonomiye Etkisinin 445 milyar ABD doları ve İnternet tarafından oluşturulan değerin yüzde 15’i ila 20’si arasında olduğu tahmin ediliyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) yayınladığı, sponsorluğunu Intel Security’nin bir parçası olan McAfee’nin üstlendiği bir rapor, bilişim suçlarının tüm dünyadaki ekonomiler üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor. “Net Losses - Estimating the Global Cost of Bilişim suçları” adını taşıyan raporda, bilişim suçlarının tüm dünyada işletmelere yaklaşık 400 milyar dolara mal olduğunu, ayrıca ABD’de yaklaşık 200 bin, AB’de ise 150 bin işi etkilediği sonucuna varılıyor.Bilişim suçlarının en önemli maliyeti, şirket performansına ve ulusal ekonomilere verdiği zarardan ileri geliyor.

Bilişim suçları ticarete, rekabet edebilirliğe, inovasyona ve küresel ekonomik büyümeye zarar veriyor. Yapılan çalışmalarda, küresel ekonominin hızla büyümesi beklenen bir paydası olan İnternet ekonomisinin yılda 2 trilyon ila 3 trilyon dolar gelir yarattığı tahmin ediliyor. CSIS tahminleri esas alındığında, bilişim suçları İnternet tarafından yaratılan değerin yüzde 15 ila 20’sine mal oluyor.

Raporda yer alan bulgulara göre; bilişim suçlarının fikri mülkiyet hakları (IP) üzerindeki etkisi, özellikle yıpratıcı. IP oluşturmanın ve IP-yoğun sektörlerin zenginlik yaratmada önemi olduğu ülkeler ise; ticaret, istihdam ve bilişim suçlarından ileri gelen gelirler açısından, tarıma ve düşük düzey imalat yapılan sanayi sektörlerine daha fazla bağımlı olan ülkelere göre daha çok kaybediyor. Buna göre, yüksek gelirli ülkeler düşük gelirli ülkelere göre GSYH yüzdesi olarak daha fazla kayba uğradı.

CSIS’teki Stratejik Teknolojiler Programının kıdemli üyesi ve müdürü Jim Lewis, "Bilişim suçları, inovasyonun sırtında bir yüktür; yenilikçilere ve yatırımcılara geri dönüş oranını azaltarak küresel inovasyonun hızını keser. Kalkınmış ülkelerde, bilişim suçlarının istihdam üzerinde ciddi etkileri var. Bilişim suçlarının etkisi, istihdamın en çok değer yaratan işlerden alınması şeklinde vuku buluyor. GSYH’deki küçük değişiklikler dahi istihdamı etkileyebiliyor." dedi.

BİLİM - TEKNOLOJİ Kategorisindeki Diğer Haberler