YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
28 Şubat darbesi kime karşı yapıldı?
28 Şubat darbesi kime karşı yapıldı?
21 Nisan 2012 17:30
ALPER TAN

Tarihte Osmanlı Devleti’ni yıkmak için sayısız planlar ve ittifaklar yapıldı. Selçuklular ve Osmanlılara karşı düzenlenmiş Haçlı Seferleri bunların en meşhur örneklerindendir. Ama bunların hemen hemen hiç biri tam olarak hedefine ulaşamadı. 3 Aralık 1906 tarihinde Avrupa’da bazı ülkelerin gizli servislerince yapılan toplantı Ortadoğu’da yaklaşık bir asır devam edecek yeni Batı Düzeni’nin başlangıcını oluşturdu. Bu toplantılar, Londra’da yapılıyordu. Önceleri 7-8 ülke ile başlayan ittifaka katılanların sayısı artıyordu. Dönemin en güçlü Avrupa devletlerine Rusya’nın da dahil olmasıyla ittifak 11 ülkeye ulaşmıştı. Çeşitli hazırlıklar ve Osmanlı Devleti içinde önemli noktalarda görevli işbirlikçilerin tespiti ile bunlarla yapılan anlaşmalardan sonra 17 Mart 1908’de harekete geçildi.

İşte bu tarihten itibaren Osmanlı ülkesinde meydana gelen olumsuz siyasi ve sosyal hareketlerin, terör, kargaşa ve savaşların büyük çoğunluğu 1906-1908 arasında hazırlanan o planların uygulanmasının neticeleridir. Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve arkasından Anadolu topraklarının istilasını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Dışarıdaki düşman koalisyonu ile içerdeki işbirlikçilerin dayanışması neticesinde Anadolu topraklarına parya biçiminde sıkıştırıldık. Osmanlı’yı parçalayan Batı koalisyonu, Osmanlı’dan koparılan toprakları kendi aralarında paylaştılar. Her ülke kendine düşen yerlerde gizli manda yönetimler kurdu.

Türkiye’de de yeni bir yönetim kuruldu. Kurulan bu yeni düzen aslında Batı açısından Büyük Ortadoğu Projesi’ydi. Başarıyla tesis ettiler ve uyguladılar. Bu düzen yaklaşık bir asır sürdü. Ancak Sovyetlerin yıkılmasından sonra başlayan süreç Ortadoğu’da oluşturulmuş gizli düzenin birçok açıdan deşifre olmasını kolaylaştırdı. Halk bilinçlenmeye başladı.

11 Eylül 2001 kurgu saldırıları ABD derin yapılanmalarının provokasyonu idi. “Bu büyük saldırı” bahane edilerek Ortadoğu’da bir asır önce tesis edilmiş gizli Batı Düzeni yeni döneme uyarlanmak istendi. Tıpkı 20. yüzyılın başında olduğu gibi bölgede ardı ardına savaşlar ve saldırılar çıkaca, eski düzenler ve yıpranmış kukla yönetimler değiştirilecek, sözümona “demokratik” ve “özgür” yeni kukla ve manda yapılar kurulacaktı. Ama bu defa tutturamadılar.

Yani 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD tarafından telaffuz edilen Büyük Ortadoğu kavramı yeni bir kavram değil. Esas Büyük Ortadoğu Projesi, 20. yüzyılın başında Batı tarafında oluşturulmuş ve başarıyla da icra edilmiştir. Son yenileme projesi ise ellerinde patlamıştır.

Esas konumuz bu olmadığı için detaylarına girmiyorum. Konumuz 28 Şubat. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi darbeler, Türkiye’de kurulan ve halka karşı yapılandırılmış olan Batı düzeninin “up date” yani yeni gelişmelere karşı güncelleme manevralarıdır. Darbecilerin bize söyledikleri gerekçelerin tamamı kurgudur, yalandır veya palavradır. Bu darbeciler, 1908’de ortaya çıkmış olan işbirlikçi damarın devamıdırlar. Yalçın Küçük Ergenekon operasyonunda, evinde gözaltına alınırken, bir gazeteciye el yazısı ile gönderdiği mesaj son derece manidardır. Yalçın Küçük imzalı o notta “1908’de kurulmuş olan cumhuriyet 2008 yılında yıkılmıştır” diyordu. Bize öğretilen, “Cumhuriyetin 1923’te kurulduğu”dur. Acaba Yalçın Küçük, ‘Cumhuriyet 1908’de kuruldu’ derken neyi kastetmişti?

Cumhuriyet döneminde, Anadolu halkı ne zaman kendini toparlamaya başladı, ne zaman belini doğrultmaya kalkıştı ise muhakkak derin bir darbe ile tekrar yere serilmiştir. Bütün darbelerin esas amacı budur. Yani Türkiye’yi, Türkiye halkından korumak.

28 Şubat süreci 28 Şubat 1997’de yapılan MGK toplantısı ile başlamıyor. Aslında o toplantı bir başlangıç olmaktan çok, bir sonuçtur. 28 Şubat döneminde ülkede geleceğe dair ufku olan, kültürlü, bilgili, inançlı gençler bir bir tespit edilip fişlendi. Ardından, bu tespit edilen insanlar, gruplara ayrılarak ona göre tedbirler alınmaya başlandı.

İlk grupta devlet ve kamu kuruluşlarında yer alanlar vardı. İkinci grupta, vakıf, dernek, cemiyet, cemaat kurup halkı aydınlatanlar ve toplumun dini öncüleri yer alıyordu. Üçüncü grup, iyi eğitim almış, kültürlü, bilinçli, ufku geniş, hatta yurt dışında okumuş ancak gelecekte, ülkedeki derin yapılanma için tehlike oluşturabilecek insanlardan oluşuyordu. Dördüncü grupta görülenler ise tüm bu grupların içerisinde olup, silah kullanabileceği ve derin yapının dayatmalarına karşı direnebileceği varsayılan insanlardan oluşuyordu.

Darbenin alt yapısını oluşturmak için Batı Çalışma Grubu (BÇG) adında bir yapı kuruldu. BÇG’nin içerisinde ise bir istihbarat grubu kuruldu. Ayrıca MİT, Genel Kurmay İstihbarat, JİTEM ve Emniyet istihbarat içerisinde de özel birimler oluşturularak, bu yapının elemanları dünyanın dört bir yanına dağıtıldı. Gelen rapor ve çalışmalar bir bir değerlendirildi. Bu çalışmalar için devletin hazinesinden veya bütçesinden ödenek ayrılmadı. Bu devasa gizli yapının harcamaları başka yollardan karşılandı. O dönemde içi boşaltılan veya su pahasına belli isimlere peşkeş çekilen bankalar kullanıldı. O dönemde batırılan bankaların hesap hareketlerinin çok titizlikle incelenmesi, bankaların yönetim kurullarında yüksek maaşlarla görev almış generallerin hangi bankacılık tecrübelerinin sonucu olarak bu göreve getirildiklerinin, bankalara nasıl müdahale ettiklerinin ortaya konulması gerekiyor.

28 Şubat 1997’nin yaklaşık iki yıl öncesinden başlayarak 2007’ye kadar geçen on-on iki yıl zarfında altı milyondan fazla vatandaşımız fişlendi. Bunların içerisinden yaklaşık 64 bin memurun derhal görevden uzaklaştırma süreci başlatıldı. Ama buna tam muvaffak olamadılar.

Lakin fişlenen 6 milyon insanın 2 milyonuna değişik şekilde işlem yaptılar. Binlerce mütedeyyin memurun siciliyle oynanarak terfileri ve kritik görevlere gelmeleri önlendi. Fişlenen insanların fişlenme gerekçelerine bakıldığında, dini vakıf, dernekler, cemiyet ve cemaatleri kuranlar, oluşturanlar, toplumda dini önder olanlar, başörtüsü ve sakal konusunda direnenler, dindar olup siyaset yapanlar, sivil toplum örgütü içerisinde olanlar ön plandaydı. Üniversitelerde görev yapanlar veya üniversitelerde bu kesimlere ait gençlerden ya başörtüsüyle, ya sakalıyla, ya ibadetleriyle, ya da söylemleriyle çok açık ve net olarak İslâmi kimliğini ortaya koyanlar dikkat çekiyordu.

İşte 28 Şubat darbesi de diğer darbeler gibi bu ülkenin yerli insanlarına karşı yapıldı. Ama ne acıdır ki bu ülkenin insanlarına karşı bütün bunlar reva görülürken. Mağdur görünümlü bazı işbirlikçiler de kendilerini kullandırdılar. O konuya da başka bir analizde dikkatleri çekmek istiyorum.

Alper TAN

21.04.2012

ANALİZ Kategorisindeki Diğer Haberler
KRİZDEN FIRSAT ÇIKARMA VAKTİ 04.10.2017Doğu - Batı savaşında zihinlerin işgali 21.09.2017BÜYÜK HESAPLAŞMAYA DOĞRU.. 18.09.2017BATI DÜNYASI NEREYE YUVARLANIYOR? 04.08.2017"MÜBAREK BELDELERİMİZİ KORUMAK İMAN MESELESİDİR" 25.07.2017YÜCELTİLEN EVRENSEL HUKUK NEDİR? 14.07.2017Alper Tan: Olaylar, tehditler ve biz 06.07.2017OLAYLAR, TEHDİTLER VE BİZ 05.07.2017ASLINDA NELER OLUYOR? 28.06.2017“BİZİM MEDYA” KİMİN VELİAHTI? 22.06.2017YÜRÜYEN CHP BOĞAZ’I NASIL GEÇMELİ? 20.06.2017KATAR’I SEVMEK İÇİN ARAB’A SÖVMEK Mİ LAZIM? 13.06.2017BÜYÜK PATLAMAYA AZ KALDI 30.05.2017ABD VE TERÖR MÜHENDİSLİĞİ 24.05.2017ABD’DE NE OLDU, NE OLACAK? 18.05.2017TÜRKİYE-BATI İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM! 12.05.2017DAVA VE SIRAT-I MÜSTAKİM 08.05.2017ARTIK SAVUNMA YOK TAARRUZ VAR! 19.04.2017BİR DEVRİMİN ARDINDAN.. 17.04.2017Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İç-Dış Boyutları ve Arka Planı 11.04.2017
ANALİZ
 // CENGİZ TOPEL YAZICIOĞLU
HERŞEYİ BİLİYOR FAKAT SONUNU GETİRMİYORSUNUZ.BÜTÜN BUNLAR VADEDİLMİŞ TOPRAKLARIN ALINMASI İÇİN YAPILAN OYUNLAR DEĞİLMİDİR?...
23 Nisan 2012 16:19
BOP ne imiş önce o bilinmeli Eş Başkan
 // Acı Fakat Gerçek
“Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Fas’tan Basra körfezine kadar Ortadoğu’da bulunan 22 devletin rejimi, sınır ve haritaları değiştirilecek.Türkiye’de bunların içinde” Condoleezza Rice - 7.8.2003 - Washington Post “Transforming The Middle East” Yazınızdaki "Türkiye’de de yeni bir yönetim kuruldu. Kurulan bu yeni düzen aslında Batı açısından Büyük Ortadoğu Projesi’ydi. Başarıyla tesis ettiler ve uyguladılar." gibi Eş Başkan bu uygulamanın nere...
22 Nisan 2012 23:11
Postendüstri ve küreselleşme
 // Sabri KARARMAZ
Her şeyden önce yakın tarih yorumunun devamını diliyorum. Toplum mühendistlerinin baş rol oynadığı çoklu sistemlerini sadece analiz eden değil, belki daha yeni olağan üstü kurgular kuran beyin gücüne ihtiyacımız var. Bu anlamda (çok yönlü bir kişiliğiniz olduğunu zaten biliyorum) bütün uğraşı alanlarınızda daha kaliteli yayınlar, yorumlar, programlar yapmanızı diliyor, yoğun bir şekilde takip edildiğinizi hatırlatmak istiyorum....
22 Nisan 2012 00:16