YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Atatürk’ün nüfus cüzdanındaki adı Mustafa Kemal değil!
Atatürk’ün nüfus cüzdanındaki adı Mustafa Kemal değil!
Atatürk’ün nüfus cüzdanındaki adı Mustafa Kemal değil!
03 Aralık 2008 / 12:45 Güncelleme: 03 Aralık 2008 / 00:00

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk, harf inkılâbından sonra yenilenen nüfus cüzdanlarında Mustafa Kemal ismini kullanmadı. Kartvizitinde de Mustafa Kemal yerine farklı bir isim vardı. Atatürk soyadının farklı şekillerde ‘Atamız’ veya ‘Ata’ şeklinde yazılmasına ve kullanılmasına da kızıyordu.


Atatürk’ün sofracısı Cemal Granda, 12 yıl hizmetinde bulunduğu Atatürk’ün Çankaya ve Dolmabahçe günlerini yazdığı kitapta ilginç bilgilere yer veriyor.


Cemal Granda’nın, ilk baskısı Hürriyet Yayınları tarafından 1973 yılında yapılan “Atatürk’ün Uşağıydım” kitabı Kristal Kitaplar tarafından, “Atatürk'ün Uşağı Cemal Granda Anlatıyor” başlığıyla yeniden yayınlandı.


Granda hatıralarında, Kemal mi Kamal mı? Başlığı ile verilen bölümde şu ifadeleri kullanıyor:
“Doğumundan ölümüne dek çeşitli adlar kullananan Atatürk’ün son kartvizitinde (Kamal Atatürk) adı yazılıdır. Bir vesile ile alıp sağladığım bu tarihi kartvizit, hala misafir odamdaki büfenin çekmecesinde özel bir muhafaza içinde durur. Atatürk hakkında çıkan birçok kitapta “Kemal Atatürk” yazıldığı halde, O’nun son adı ‘Kamal Atatürk’ olarak tarihe geçmiştir. Hatta Ankara’daki Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dış duvarındaki bir vecizesinin altında da ‘Kamal’ adı okunmaktadır.”


ATATÜRK ‘ATA’ SÖZCÜĞÜNÜ BEĞENMİYOR


“… Fakat Atatürk, nedense bu ‘Ata’ sözcüğünü beğenmemiş. Hele kendisine ‘Ata’ denilmesine iyice tutulmuş. Gazetelerde kendisine ‘Ata’ denilmesini okudukça sinirlenmiş. Bir gün Şükrü Kaya’ya dönüp:


— Benim adım Ata değil, Atatürk’tür. Bazı gazeteler neden böyle yazarlar? dedi.”


Granda, Atatürk’ün Mustafa ve Kemal isimlerini terk etmesini şöyle anlatıyor:


“Türk dilinin sadeleşmesine özleşmesine, yabancı sözlerden arınmasına önem verildiği günlerdeydi. ‘Kemal’in Arapça olduğu ve Türkçede ‘Kamal’ diye bir söz bulunduğu ileri sürülmüş. Atatürk de bu görüşü uygun bularak Kemal yerine Kamal diye yazmağa başlamış.”


“Bir akşam sofrasında üç kadeh içkiden sonra Atatürk bize dönerek şaka şeklinde:


- “Dünyada ne kadar Kemal varsa hepsi eşektir…” dedi. Sofracı Kemal şaşaladı. Ne diyeceğini bilemedi. Toparlandı. Dili tutulmuş gibiydi. Dudakları titriyordu.. Gözlerini Atatürk’ün yüzünden ayıramıyordu. Hepimiz bunun altından ne çıkak diye beklerken Atatürk sözlerini şöyle bitirdi:


— “Ha anladım. Sen bana bakıyorsun. Sen de Kemalsin demek istiyorsun. Ben artık Kamal oldum. Kemal’ler başının çaresine baksın…” dedi.


“Atatürk’ün son kartvizitinde ‘Kamal Atatürk’ yazılıydı ve bu kartvizit, ölümüne dek değişmedi. Fakat ben bu Kamal adını hiç tutmadım. Bir türlü ısınamadım. Bu adı niye almış? Mustafa Kemal bütün harekât ve devrimlerde o zamanın insanları üzerinde etki yapmıştı. Cengâver bir insan idi. Kamal adını nereden çıkardılar bilemiyorum…” (Atatürk’ün Uşağı Cemal Granda Anlatıyor, Sh. 44)NÜFUS CÜZDANINA GÖRE DE KAMÂL


Harf inkılâbından sonra nüfus cüzdanları yenilendiğinde Atatürk’ün kayıtları kütüğe şöyle geçirildi:


 


"993.815-B seri ve 51 numaralı" cüzdanda;
Adı Kamâl,
Aile ismi, yani lakap ve şöhreti: Atatürk,
Babasının adı: Ali Riza (ölmüş)
Anasının adı: Zübeyde (ölmüş)
Doğum yeri Selanik
Doğum tarihi: 1881
Meslek ve İçtimai vaziyeti: Reisicumhur,
Medeni hali: Evli değildir.


"993.814-B seri ve 51 sıra numaralı" cüzdanda ise:
Adı: Kemal,
Soyadı: Atatürk şeklinde yazılmıştı.


Cüzdanda nüfus kütüğüne yazılı olduğu yer ve bilgiler ise şöyle: Ankara Vilâyeti Çankaya Mahallesi Hane No. 139, Cilt: No. 56 ve Sahife No. 49


ESKİ NÜFUS BİLGİLERİ DAHA AYRINTILI
Ankara Nüfus Müdürlüğü tarafından 27 Mart 1923 tarihinde verilen nüfus cüzdanına göre Atatürk’ün bilgileri şöyle:


Boy: Orta,
Saç: Sarı,
Kaş: Sarı,
Göz: Mavi,
Burun: Adeta,
Ağız: Adeta,
Bıyık: Sarı, kesik,
Sakal: Tıraş,
Çene: Uzunca,
Çehre: Uzunca,
Renk: Beyaz,
Alamet-i farika-i tabiiye: Tam,
İsim ve şöhreti: Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri,
Tarih ve mahall-i veladeti: Selanik, 1296,
Pederinin ismiyle mahall-i ikameti: Tüccardan müteveffa Ali Rıza Efendi, Validesinin ismiyle mahall-i ikameti: Müteveffiye Zübeyde Hanımefendi,
Sanat ve sıfat ve hizmet ve intihab selahiyeti: TBMM Reisi ve Başkumandan,
Müteehhil ve zevcesi müteaddid olup olmadığı: Bir zevcesi vardır,
Derecat ve sunuf-ı askeriyesi: Müşir, İkametgâh ise Hacı Bayram Mahallesi 161/1. (Nüfus bilgileri ve nüfus cüzdanı resmi wikipedia.org internet sitesinden alınmıştır.)


ÖZEL /(KANALAHABER.COM)

KÜLTÜR SANAT Kategorisindeki Diğer Haberler